เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แหกโค้ง 1 เมษายน 2563


ข้อมูลเลขเด็ด แหกโค้ง งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


.


แหกโค้ง 1 มิถุนายน 2563
แหกโค้ง 1 มิถุนายน 2563


1 เมษายน 2563
เลขบน : 4 1 42 43 46 48 10 13 15 17 347 615 548 413
เลขล่าง : 5 7 50 54 56 58 72 73 74 79
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 9 2 91 95 94 97 21 24 26 28
เลขล่าง : 1 6 12 13 15 19 61 64 62 67
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

6 ออกบน
64 ออกบน
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 8 1 80 81 84 89 10 14 15 17
เลขล่าง : 5 8 05 15 65 85 80 81 86 87
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 8
89 ออกล่าง
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 3 6 13 23 53 93 16 26 56 96 013 493 356 916
เลขล่าง : 4 9 41 43 46 48 91 93 96 98
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3 4 9
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 8 40 42 45 48 80 82 85 88
เลขล่าง : 7 0 70 71 75 78 20 40 60 80
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

0 60
7 ออกบน
17 มกราคม 2563
เลขบน : 6 9 61 63 66 67 92 93 95 97 563 267 493 097
เลขล่าง : 4 9 40 41 43 46 91 93 90 96
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
4 ออกบน
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 4 5 50 51 56 58 42 46 45 48 650 458 745 948
เลขล่าง : 2 7 20 21 25 29 70 71 75 79
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

4 5
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 5 8 50 51 54 59 80 81 84 89
เลขล่าง : 3 7 32 34 36 38 70 71 75 79
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

5
8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 7 9 71 73 76 70 91 93 96 90 376 471 493 890
เลขล่าง : 0 8 04 05 08 09 84 85 88 89
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 6 8 60 61 64 69 80 81 84 89
เลขล่าง : 5 9 51 53 57 50 91 93 97 90
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

9 97
5 ออกบน
57 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 2 9 21 22 25 27 90 95 94 97
เลขล่าง : 4 7 42 46 45 49 72 76 75 79
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 ออกบน
46 ออกบน
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 3 8 30 33 36 38 80 86 88
เลขล่าง : 0 6 01 03 05 08 61 63 68 65
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 9 21 25 24 27 90 92 94 97
เลขล่าง : 3 8 30 32 36 39 80 82 86 89
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

8
3 ออกบน
1 กันยายน 2562
เลขบน : 7 8 80 81 86 89 71 73 75 78
เลขล่าง : 1 2 12 13 15 19 22 29
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

7 8 78 2
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 9 5 91 93 94 97 50 53 56 59
เลขล่าง : 6 9 60 62 64 68 90 92 94 98
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

9 98
9 ออกล่าง
6 ออกบน
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 6 1 62 64 65 68 12 14 15 18 762 658 612 415
เลขล่าง : 3 8 31 34 35 37 81 85 84 87
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

6 8 85


แหกโค้ง 1 มิถุนายน 2563
แหกโค้ง 1 มิถุนายน 2563


แหกโค้ง 1 เมษายน 2563
แหกโค้ง 1 เมษายน 2563


แหกโค้ง 16 มีนาคม 2563
แหกโค้ง 16 มีนาคม 2563


แหกโค้ง 1 มีนาคม 2563
แหกโค้ง 1 มีนาคม 2563


แหกโค้ง 16 กุมภาพันธ์ 2563
แหกโค้ง 16 กุมภาพันธ์ 2563


แหกโค้ง 1 กุมภาพันธ์ 2563
แหกโค้ง 1 กุมภาพันธ์ 2563


แหกโค้ง 17 มกราคม 2563
แหกโค้ง 17 มกราคม 2563


แหกโค้ง 30 ธันวาคม 2562
แหกโค้ง 30 ธันวาคม 2562


แหกโค้ง 1 ธันวาคม 2562
แหกโค้ง 1 ธันวาคม 2562


แหกโค้ง 16 พฤศจิกายน 2562
แหกโค้ง 16 พฤศจิกายน 2562


แหกโค้ง 1 พฤศจิกายน 2562
แหกโค้ง 1 พฤศจิกายน 2562


แหกโค้ง 16 ตุลาคม 2562
แหกโค้ง 16 ตุลาคม 2562


แหกโค้ง 1 ตุลาคม 2562
แหกโค้ง 1 ตุลาคม 2562


แหกโค้ง 16 กันยายน 2562
แหกโค้ง 16 กันยายน 2562


แหกโค้ง 1 กันยายน 2562
แหกโค้ง 1 กันยายน 2562


แหกโค้ง 16 สิงหาคม 2562
แหกโค้ง 16 สิงหาคม 2562


แหกโค้ง 1 สิงหาคม 2562
แหกโค้ง 1 สิงหาคม 2562


แหกโค้ง 16 กรกฎาคม 2562
แหกโค้ง 16 กรกฎาคม 2562


แหกโค้ง 1 กรกฎาคม 2562
แหกโค้ง 1 กรกฎาคม 2562


แหกโค้ง 16 มิถุนายน 2562
แหกโค้ง 16 มิถุนายน 2562


แหกโค้ง 1 มิถุนายน 2562
แหกโค้ง 1 มิถุนายน 2562


แหกโค้ง 16 พฤษภาคม 2562
แหกโค้ง 16 พฤษภาคม 2562


แหกโค้ง 2 พฤษภาคม 2562
แหกโค้ง 2 พฤษภาคม 2562


แหกโค้ง 16 เมษายน 2562
แหกโค้ง 16 เมษายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น