เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แหกโค้ง 16 พฤศจิกายน 2562


ข้อมูลเลขเด็ด แหกโค้ง งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


แหกโค้ง 16 พฤศจิกายน 2562
แหกโค้ง 16 พฤศจิกายน 2562


16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 7 9 71 73 76 70 91 93 96 90 376 471 493 890
เลขล่าง : 0 8 04 05 08 09 84 85 88 89
รอผล
???
??
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 6 8 60 61 64 69 80 81 84 89
เลขล่าง : 5 9 51 53 57 50 91 93 97 90
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

9 97
5 ออกบน
57 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 2 9 21 22 25 27 90 95 94 97
เลขล่าง : 4 7 42 46 45 49 72 76 75 79
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 ออกบน
46 ออกบน
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 3 8 30 33 36 38 80 86 88
เลขล่าง : 0 6 01 03 05 08 61 63 68 65
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 9 21 25 24 27 90 92 94 97
เลขล่าง : 3 8 30 32 36 39 80 82 86 89
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

8
3 ออกบน
1 กันยายน 2562
เลขบน : 7 8 80 81 86 89 71 73 75 78
เลขล่าง : 1 2 12 13 15 19 22 29
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

7 8 78 2
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 9 5 91 93 94 97 50 53 56 59
เลขล่าง : 6 9 60 62 64 68 90 92 94 98
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

9 98
9 ออกล่าง
6 ออกบน
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 6 1 62 64 65 68 12 14 15 18 762 658 612 415
เลขล่าง : 3 8 31 34 35 37 81 85 84 87
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

6 8 85
16 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 0 3 31 35 36 39 02 07 06 08 035 239 706 908
เลขล่าง : 1 5 10 12 16 19 50 52 56 59
เลขที่ออก
765
88
เลขที่เข้า

5 ออกบน
56 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 5 23 24 27 28 51 54 56 59 251 459 523 728
เลขล่าง : 9 6 91 95 97 93 61 65 63 67
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 9 12 15 18 19 92 95 98 99 018 315 495 398
เลขล่าง : 5 3 50 52 56 58 30 32 36 38
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

9 ออกล่าง
92 ออกล่าง
5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 7 04 14 64 94 72 76 73 79 364 714 176 079
เลขล่าง : 2 9 20 24 25 28 90 94 95 98
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
64 ออกล่าง
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 5 8 51 54 52 59 80 82 84 86 452 659 580 286
เลขล่าง : 3 6 31 32 35 37 61 62 65 67
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5
6 ออกบน
62 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 6 22 24 23 28 61 63 68 65 728 524 621 968
เลขล่าง : 5 9 50 51 54 59 92 93 98
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 24 5
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 0 30 32 36 39 530 439 403 809
เลขล่าง : 3 6 31 35 34 37 61 64 65 67
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 3
32 ออกล่าง
31 ออกบน
1 เมษายน 2562
เลขบน : 6 2 16 26 56 76 126 896 21 24 27 28
เลขล่าง : 2 9 20 22 24 29 91 93 97
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

6 76 2
2 ออกล่าง
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 5 7 50 54 57 58 72 76 79 650 758 275 079
เลขล่าง : 3 8 31 34 35 38 81 84 85 88
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

8 ออกบน


แหกโค้ง 16 พฤศจิกายน 2562
แหกโค้ง 16 พฤศจิกายน 2562


แหกโค้ง 1 พฤศจิกายน 2562
แหกโค้ง 1 พฤศจิกายน 2562


แหกโค้ง 16 ตุลาคม 2562
แหกโค้ง 16 ตุลาคม 2562


แหกโค้ง 1 ตุลาคม 2562
แหกโค้ง 1 ตุลาคม 2562


แหกโค้ง 16 กันยายน 2562
แหกโค้ง 16 กันยายน 2562


แหกโค้ง 1 กันยายน 2562
แหกโค้ง 1 กันยายน 2562


แหกโค้ง 16 สิงหาคม 2562
แหกโค้ง 16 สิงหาคม 2562


แหกโค้ง 1 สิงหาคม 2562
แหกโค้ง 1 สิงหาคม 2562


แหกโค้ง 16 กรกฎาคม 2562
แหกโค้ง 16 กรกฎาคม 2562


แหกโค้ง 1 กรกฎาคม 2562
แหกโค้ง 1 กรกฎาคม 2562


แหกโค้ง 16 มิถุนายน 2562
แหกโค้ง 16 มิถุนายน 2562


แหกโค้ง 1 มิถุนายน 2562
แหกโค้ง 1 มิถุนายน 2562


แหกโค้ง 16 พฤษภาคม 2562
แหกโค้ง 16 พฤษภาคม 2562


แหกโค้ง 2 พฤษภาคม 2562
แหกโค้ง 2 พฤษภาคม 2562


แหกโค้ง 16 เมษายน 2562
แหกโค้ง 16 เมษายน 2562


แหกโค้ง 1 เมษายน 2562
แหกโค้ง 1 เมษายน 2562


แหกโค้ง 16 มีนาคม 2562
แหกโค้ง 16 มีนาคม 2562


แหกโค้ง 1 มีนาคม 2562
แหกโค้ง 1 มีนาคม 2562


แหกโค้ง 16 กุมภาพันธ์ 2562
แหกโค้ง 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น