เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เซียนพันธุ์แท้


.


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 ตุลาคม 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 ตุลาคม 2563


16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 4 7
เลขล่าง : 1 5
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

1 ออกบน
5 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 9
เลขล่าง : 5 7
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

9 5
16 กันยายน 2563
เลขบน : 5 8
เลขล่าง : 0 6
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

8
5 ออกล่าง
0 ออกบน
1 กันยายน 2563
เลขบน : 3 8
เลขล่าง : 1 4
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 6 7
เลขล่าง : 4 9
เลขที่ออก
811
88
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 5
เลขล่าง : 2 3
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

2
3 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 6
เลขล่าง : 0 8
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 6
8 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 0 1
เลขล่าง : 3 7
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

3
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 7 9
เลขล่าง : 3 8
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 6
เลขล่าง : 5 8
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6
5 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 2 4
เลขล่าง : 5 7
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 0 6
เลขล่าง : 3 5
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

6
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 2 9
เลขล่าง : 4 7
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

9
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 3 8
เลขล่าง : 1 9
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3 9
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 2 0
เลขล่าง : 5 7
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

2
0 ออกล่าง
7 ออกบน
17 มกราคม 2563
เลขบน : 4 9
เลขล่าง : 0 6
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

4 6
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 3 7
เลขล่าง : 1 9
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

1
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 5
เลขล่าง : 6 8
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 ตุลาคม 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 ตุลาคม 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 ตุลาคม 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 ตุลาคม 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 กันยายน 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 กันยายน 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 กันยายน 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 กันยายน 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 สิงหาคม 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 สิงหาคม 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 สิงหาคม 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 สิงหาคม 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 กรกฎาคม 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 กรกฎาคม 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 กรกฎาคม 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 กรกฎาคม 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 มิถุนายน 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 มิถุนายน 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 มิถุนายน 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 มิถุนายน 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 เมษายน 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 เมษายน 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 มีนาคม 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 มีนาคม 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 มีนาคม 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 มีนาคม 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 กุมภาพันธ์ 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 กุมภาพันธ์ 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 17 มกราคม 2563
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 17 มกราคม 2563


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 30 ธันวาคม 2562
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 30 ธันวาคม 2562


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 ธันวาคม 2562
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 ธันวาคม 2562


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 ธันวาคม 2562
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 ธันวาคม 2562


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 พฤศจิกายน 2562
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 พฤศจิกายน 2562


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 พฤศจิกายน 2562
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 พฤศจิกายน 2562


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 ตุลาคม 2562
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 ตุลาคม 2562


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 ตุลาคม 2562
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 1 ตุลาคม 2562


เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 กันยายน 2562
เลขเด็ดขุนคลังสั่งลุย 16 กันยายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น