เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ลูกบอล 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ลูกบอล งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


ลูกบอล 16 ธันวาคม 2562
ลูกบอล 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 5 01 05 71 75 801 905
เลขล่าง : 2 6 21 29 61 69
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 6 8 61 81 64 84 061 384
เลขล่าง : 4 7 40 45 70 75
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 5 9 53 93 57 97 097 253
เลขล่าง : 6 9 64 68 94 98
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 8 40 80 45 85 340 985
เลขล่าง : 2 7 23 29 73 79
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

7 79
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 2 7 21 71 24 74 921 374
เลขล่าง : 0 8 01 05 81 85
เลขที่ออก
564
15
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 5 13 53 16 56 413 953
เลขล่าง : 2 7 20 26 73 76
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1
5 ออกล่าง
7 ออกบน
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 6 20 60 27 67 720 367
เลขล่าง : 4 6 43 49 63 69
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 5 14 19 54 59 314 459
เลขล่าง : 0 8 01 05 81 85
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

0
8 ออกบน
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 7 30 70 36 76 430 276
เลขล่าง : 2 9 24 28 94 98
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

7 76 9 98
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 5 21 51 28 58 921 758
เลขล่าง : 0 8 03 05 83 85
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

8 85
5 ออกล่าง
58 ออกล่าง
0 ออกบน
16 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 0 6 20 26 90 96 390 296
เลขล่าง : 1 5 14 19 54 59
เลขที่ออก
765
88
เลขที่เข้า

6
5 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 7 21 26 71 76 621 376
เลขล่าง : 4 9 42 40 91 90
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7
4 ออกบน
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 0 6 10 16 50 56 910 856
เลขล่าง : 3 7 35 38 75 78
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

0
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 3 8 30 80 34 84 034 384
เลขล่าง : 1 5 14 17 54 57
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

1 ออกบน
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 21 28 51 58 321 458
เลขล่าง : 3 8 30 34 80 84
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 5
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 9 30 35 90 95 630 795
เลขล่าง : 1 5 13 18 53 58
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

3 5
16 เมษายน 2562
เลขบน : 5 7 51 56 71 76 451 276
เลขล่าง : 2 9 20 29 90 99
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

2


ลูกบอล 16 ธันวาคม 2562
ลูกบอล 16 ธันวาคม 2562


ลูกบอล 1 ธันวาคม 2562
ลูกบอล 1 ธันวาคม 2562


ลูกบอล 16 พฤศจิกายน 2562
ลูกบอล 16 พฤศจิกายน 2562


ลูกบอล 1 พฤศจิกายน 2562
ลูกบอล 1 พฤศจิกายน 2562


ลูกบอล 16 ตุลาคม 2562
ลูกบอล 16 ตุลาคม 2562


ลูกบอล 1 ตุลาคม 2562
ลูกบอล 1 ตุลาคม 2562


ลูกบอล 16 กันยายน 2562
ลูกบอล 16 กันยายน 2562


ลูกบอล 1 กันยายน 2562
ลูกบอล 1 กันยายน 2562


ลูกบอล 16 สิงหาคม 2562
ลูกบอล 16 สิงหาคม 2562


ลูกบอล 1 สิงหาคม 2562
ลูกบอล 1 สิงหาคม 2562


ลูกบอล 16 กรกฎาคม 2562
ลูกบอล 16 กรกฎาคม 2562


ลูกบอล 1 กรกฎาคม 2562
ลูกบอล 1 กรกฎาคม 2562


ลูกบอล 16 มิถุนายน 2562
ลูกบอล 16 มิถุนายน 2562


ลูกบอล 1 มิถุนายน 2562
ลูกบอล 1 มิถุนายน 2562


ลูกบอล 16 พฤษภาคม 2562
ลูกบอล 16 พฤษภาคม 2562


ลูกบอล 2 พฤษภาคม 2562
ลูกบอล 2 พฤษภาคม 2562


ลูกบอล 16 เมษายน 2562
ลูกบอล 16 เมษายน 2562


ลูกบอล 1 เมษายน 2562
ลูกบอล 1 เมษายน 2562


ลูกบอล 16 มีนาคม 2562
ลูกบอล 16 มีนาคม 2562


ลูกบอล 1 มีนาคม 2562
ลูกบอล 1 มีนาคม 2562


ลูกบอล 16 กุมภาพันธ์ 2562
ลูกบอล 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น