เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ลูกบอล 16 สิงหาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ลูกบอล งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


ลูกบอล 16 สิงหาคม 2562
ลูกบอล 16 สิงหาคม 2562


16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 7 30 70 36 76 430 276
เลขล่าง : 2 9 24 28 94 98
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 5 21 51 28 58 921 758
เลขล่าง : 0 8 03 05 83 85
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

8 85
5 ออกล่าง
58 ออกล่าง
0 ออกบน
16 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 0 6 20 26 90 96 390 296
เลขล่าง : 1 5 14 19 54 59
เลขที่ออก
765
88
เลขที่เข้า

6
5 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 7 21 26 71 76 621 376
เลขล่าง : 4 9 42 40 91 90
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7
4 ออกบน
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 0 6 10 16 50 56 910 856
เลขล่าง : 3 7 35 38 75 78
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

0
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 3 8 30 80 34 84 034 384
เลขล่าง : 1 5 14 17 54 57
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

1 ออกบน
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 21 28 51 58 321 458
เลขล่าง : 3 8 30 34 80 84
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 5
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 9 30 35 90 95 630 795
เลขล่าง : 1 5 13 18 53 58
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

3 5
16 เมษายน 2562
เลขบน : 5 7 51 56 71 76 451 276
เลขล่าง : 2 9 20 29 90 99
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

2
1 เมษายน 2562
เลขบน : 2 9 20 27 90 97 524 897
เลขล่าง : 3 6 31 37 61 67
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

2 ออกล่าง
6 ออกบน
67 ออกบน
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 5 7 51 71 58 78 278 651
เลขล่าง : 4 9 40 46 90 96
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

4 46
1 มีนาคม 2562
เลขบน : 6 9 09 86 89 406 309
เลขล่าง : 1 3 15 19 35 39
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

6
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 3 5 35 38 55 58 156 958
เลขล่าง : 0 4 10 70 14 74
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
4 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 5 8 50 56 80 86 450 986
เลขล่าง : 3 9 31 91 35 95
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

3 ออกบน
17 มกราคม 2562
เลขบน : 2 4 21 28 41 48 521 748
เลขล่าง : 0 6 10 50 16 56
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

6 56
0 ออกบน
30 ธันวาคม 2561
เลขบน : 2 7 20 29 70 79 670
เลขล่าง : 3 9 35 38 95 98
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

7
2 ออกล่าง
20 ออกล่าง
16 ธันวาคม 2561
เลขบน : 1 8 13 17 83 87 413 987
เลขล่าง : 1 6 14 18 64 68
เลขที่ออก
564
62
เลขที่เข้า

6
64 ออกบน


ลูกบอล 16 สิงหาคม 2562
ลูกบอล 16 สิงหาคม 2562


ลูกบอล 1 สิงหาคม 2562
ลูกบอล 1 สิงหาคม 2562


ลูกบอล 16 กรกฎาคม 2562
ลูกบอล 16 กรกฎาคม 2562


ลูกบอล 1 กรกฎาคม 2562
ลูกบอล 1 กรกฎาคม 2562


ลูกบอล 16 มิถุนายน 2562
ลูกบอล 16 มิถุนายน 2562


ลูกบอล 1 มิถุนายน 2562
ลูกบอล 1 มิถุนายน 2562


ลูกบอล 16 พฤษภาคม 2562
ลูกบอล 16 พฤษภาคม 2562


ลูกบอล 2 พฤษภาคม 2562
ลูกบอล 2 พฤษภาคม 2562


ลูกบอล 16 เมษายน 2562
ลูกบอล 16 เมษายน 2562


ลูกบอล 1 เมษายน 2562
ลูกบอล 1 เมษายน 2562


ลูกบอล 16 มีนาคม 2562
ลูกบอล 16 มีนาคม 2562


ลูกบอล 1 มีนาคม 2562
ลูกบอล 1 มีนาคม 2562


ลูกบอล 16 กุมภาพันธ์ 2562
ลูกบอล 16 กุมภาพันธ์ 2562



www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น