เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ลูกบอล 16 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ลูกบอล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


.


ลูกบอล 16 ตุลาคม 2563
ลูกบอล 16 ตุลาคม 2563


16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 9 30 90 37 97 430 297
เลขล่าง : 1 5 13 16 53 56
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 ออกล่าง
1 ออกบน
5 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 6 21 25 61 65 721 365
เลขล่าง : 0 4 04 09 44 49
เลขที่ออก
893
59
16 กันยายน 2563
เลขบน : 4 5 42 52 48 58 542 158
เลขล่าง : 1 9 13 17 93 97
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
1 กันยายน 2563
เลขบน : 3 6 30 60 38 68 530 568
เลขล่าง : 2 7 20 29 70 79
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

7 ออกบน
79 ออกบน
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 8 12 82 15 85 415 782
เลขล่าง : 0 4 03 08 43 48
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 5 8 50 56 80 86 450 586
เลขล่าง : 3 7 34 38 74 78
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

3 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 4 21 28 41 48 521 748
เลขล่าง : 0 6 10 16 50 56
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2
6 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 4 7 41 71 46 76 241 376
เลขล่าง : 2 5 21 27 51 57
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

2 ออกบน
5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 6 03 06 53 56 403 956
เลขล่าง : 1 6 14 19 64 69
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 2 4 12 14 92 94 612 394
เลขล่าง : 5 9 50 53 90 93
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

2 ออกล่าง
4 ออกล่าง
5 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 5 14 19 54 59 014 154
เลขล่าง : 5 9 51 54 91 94
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 2 9 20 90 26 96 426 796
เลขล่าง : 3 8 23 28 63 68
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 1 8 10 16 80 86 416 980
เลขล่าง : 4 8 41 45 81 85
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 8
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 3 9 13 19 53 59 013 459
เลขล่าง : 2 7 23 73 26 76
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3
9 ออกล่าง
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 5 40 50 48 58 348 758
เลขล่าง : 1 8 14 17 84 87
เลขที่ออก
227
06
17 มกราคม 2563
เลขบน : 6 9 61 91 65 96 561 895
เลขล่าง : 0 7 03 09 73 79
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
7 ออกบน
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 7 23 26 76 73 123 276
เลขล่าง : 5 8 50 56 80 86
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

8
5 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 5 01 05 71 75 801 905
เลขล่าง : 2 6 21 29 61 69
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 ออกบน


ลูกบอล 16 ตุลาคม 2563
ลูกบอล 16 ตุลาคม 2563


ลูกบอล 1 ตุลาคม 2563
ลูกบอล 1 ตุลาคม 2563


ลูกบอล 16 กันยายน 2563
ลูกบอล 16 กันยายน 2563


ลูกบอล 1 กันยายน 2563
ลูกบอล 1 กันยายน 2563


ลูกบอล 16 สิงหาคม 2563
ลูกบอล 16 สิงหาคม 2563


ลูกบอล 1 สิงหาคม 2563
ลูกบอล 1 สิงหาคม 2563


ลูกบอล 16 กรกฎาคม 2563
ลูกบอล 16 กรกฎาคม 2563


ลูกบอล 1 กรกฎาคม 2563
ลูกบอล 1 กรกฎาคม 2563


ลูกบอล 16 มิถุนายน 2563
ลูกบอล 16 มิถุนายน 2563


ลูกบอล 1 มิถุนายน 2563
ลูกบอล 1 มิถุนายน 2563


ลูกบอล 1 เมษายน 2563
ลูกบอล 1 เมษายน 2563


ลูกบอล 16 มีนาคม 2563
ลูกบอล 16 มีนาคม 2563


ลูกบอล 1 มีนาคม 2563
ลูกบอล 1 มีนาคม 2563


ลูกบอล 16 กุมภาพันธ์ 2563
ลูกบอล 16 กุมภาพันธ์ 2563


ลูกบอล 1 กุมภาพันธ์ 2563
ลูกบอล 1 กุมภาพันธ์ 2563


ลูกบอล 17 มกราคม 2563
ลูกบอล 17 มกราคม 2563


ลูกบอล 30 ธันวาคม 2562
ลูกบอล 30 ธันวาคม 2562


ลูกบอล 16 ธันวาคม 2562
ลูกบอล 16 ธันวาคม 2562


ลูกบอล 1 ธันวาคม 2562
ลูกบอล 1 ธันวาคม 2562


ลูกบอล 16 พฤศจิกายน 2562
ลูกบอล 16 พฤศจิกายน 2562


ลูกบอล 1 พฤศจิกายน 2562
ลูกบอล 1 พฤศจิกายน 2562


ลูกบอล 16 ตุลาคม 2562
ลูกบอล 16 ตุลาคม 2562


ลูกบอล 1 ตุลาคม 2562
ลูกบอล 1 ตุลาคม 2562


ลูกบอล 16 กันยายน 2562
ลูกบอล 16 กันยายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น