เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เบอร์ชัวร์ จริง 1 เมษายน 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เบอร์ชัวร์ จริง งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


.


เบอร์ชัวร์ จริง 1 มิถุนายน 2563
เบอร์ชัวร์ จริง 1 มิถุนายน 2563


1 เมษายน 2563
เลขบน : 4 43 49
เลขล่าง : 0 10 50
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 5 52 59
เลขล่าง : 8 82 86
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 8 83 87
เลขล่าง : 4 41 48
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 83
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 5 05 65
เลขล่าง : 8 82 89
เลขที่ออก
227
06
17 มกราคม 2563
เลขบน : 6 61 69
เลขล่าง : 3 03 43
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 20 29
เลขล่าง : 4 40 48
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

4 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 5 45 75
เลขล่าง : 3 32 39
เลขที่ออก
924
97
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 0 04 08
เลขล่าง : 2 21 25
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

2 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 1 15 18
เลขล่าง : 4 40 48
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 6 60 65
เลขล่าง : 3 32 37
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 8 81 89
เลขล่าง : 4 14 54
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 ออกบน
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 7 07 67
เลขล่าง : 9 90 95
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

7 9 95
16 กันยายน 2562
เลขบน : 5 52 59
เลขล่าง : 3 23 63
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
3 ออกบน
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 13 18
เลขล่าง : 0 50 70
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

0
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 5 53 56
เลขล่าง : 9 19 59
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

9
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 34 38
เลขล่าง : 0 20 90
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

0 ออกบน


เบอร์ชัวร์ จริง 1 มิถุนายน 2563
เบอร์ชัวร์ จริง 1 มิถุนายน 2563


เบอร์ชัวร์ จริง 1 เมษายน 2563
เบอร์ชัวร์ จริง 1 เมษายน 2563


เบอร์ชัวร์ จริง 16 มีนาคม 2563
เบอร์ชัวร์ จริง 16 มีนาคม 2563


เบอร์ชัวร์ จริง 1 มีนาคม 2563
เบอร์ชัวร์ จริง 1 มีนาคม 2563


เบอร์ชัวร์ จริง 1 กุมภาพันธ์ 2563
เบอร์ชัวร์ จริง 1 กุมภาพันธ์ 2563


เบอร์ชัวร์ จริง 17 มกราคม 2563
เบอร์ชัวร์ จริง 17 มกราคม 2563


เบอร์ชัวร์ จริง 30 ธันวาคม 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 30 ธันวาคม 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 16 ธันวาคม 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 16 ธันวาคม 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 1 ธันวาคม 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 1 ธันวาคม 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 16 พฤศจิกายน 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 16 พฤศจิกายน 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 1 พฤศจิกายน 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 1 พฤศจิกายน 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 16 ตุลาคม 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 16 ตุลาคม 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 1 ตุลาคม 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 1 ตุลาคม 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 16 กันยายน 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 16 กันยายน 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 1 กันยายน 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 1 กันยายน 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 16 สิงหาคม 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 16 สิงหาคม 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 1 สิงหาคม 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 1 สิงหาคม 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 1 กรกฎาคม 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 1 กรกฎาคม 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 16 มิถุนายน 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 16 มิถุนายน 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 1 มิถุนายน 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 1 มิถุนายน 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 16 พฤษภาคม 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 16 พฤษภาคม 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 2 พฤษภาคม 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 2 พฤษภาคม 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 16 เมษายน 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 16 เมษายน 2562


เบอร์ชัวร์ จริง 1 เมษายน 2562
เบอร์ชัวร์ จริง 1 เมษายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น