เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ยอดภูตะ 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ยอดภูตะ งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


ยอดภูตะ 16 ธันวาคม 2562
ยอดภูตะ 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 7 72 76 79 172 376
เลขล่าง : 8 82 86 80
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 8 80 81 86 986 281
เลขล่าง : 5 50 54 59
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
5 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 9 39 59 79 439 079
เลขล่าง : 2 24 26 27
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 6 61 63 69 769 263
เลขล่าง : 5 50 53 56
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

5 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 4 40 41 47 547 940
เลขล่าง : 1 21 51 91
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 1 51
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 9 93 94 96 893 796
เลขล่าง : 0 03 05 07
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

9
16 กันยายน 2562
เลขบน : 4 40 42 45 142 945
เลขล่าง : 6 60 62 65
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
เลขบน : 8 82 83 89 382 089
เลขล่าง : 1 21 51 71
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

8
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 1 13 16 10 716 910
เลขล่าง : 0 02 03 08
เลขที่ออก
476
89
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 8 82 84 89 182 589
เลขล่าง : 5 50 53 56
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

5
8 ออกล่าง
16 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 3 31 35 38 738 931
เลขล่าง : 2 02 52 82
เลขที่ออก
765
88
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 1 10 12 17 912 310
เลขล่าง : 5 51 56 58
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 2 21 25 28 621 728
เลขล่าง : 0 02 04 07
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

2 ออกล่าง
0 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 5 50 54 59 459 154
เลขล่าง : 3 23 53 83
เลขที่ออก
461
46
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 4 42 46 48 542 746
เลขล่าง : 9 90 92 95
เลขที่ออก
526
71
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 31 35 37 637 931
เลขล่าง : 8 82 85 89
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

3
16 เมษายน 2562
เลขบน : 4 40 46 49 349 640
เลขล่าง : 3 33 35 37
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3


ยอดภูตะ 16 ธันวาคม 2562
ยอดภูตะ 16 ธันวาคม 2562


ยอดภูตะ 1 ธันวาคม 2562
ยอดภูตะ 1 ธันวาคม 2562


ยอดภูตะ 16 พฤศจิกายน 2562
ยอดภูตะ 16 พฤศจิกายน 2562


ยอดภูตะ 1 พฤศจิกายน 2562
ยอดภูตะ 1 พฤศจิกายน 2562


ยอดภูตะ 16 ตุลาคม 2562
ยอดภูตะ 16 ตุลาคม 2562


ยอดภูตะ 1 ตุลาคม 2562
ยอดภูตะ 1 ตุลาคม 2562


ยอดภูตะ 16 กันยายน 2562
ยอดภูตะ 16 กันยายน 2562


ยอดภูตะ 1 กันยายน 2562
ยอดภูตะ 1 กันยายน 2562


ยอดภูตะ 16 สิงหาคม 2562
ยอดภูตะ 16 สิงหาคม 2562


ยอดภูตะ 1 สิงหาคม 2562
ยอดภูตะ 1 สิงหาคม 2562


ยอดภูตะ 16 กรกฎาคม 2562
ยอดภูตะ 16 กรกฎาคม 2562


ยอดภูตะ 1 กรกฎาคม 2562
ยอดภูตะ 1 กรกฎาคม 2562


ยอดภูตะ 16 มิถุนายน 2562
ยอดภูตะ 16 มิถุนายน 2562


ยอดภูตะ 1 มิถุนายน 2562
ยอดภูตะ 1 มิถุนายน 2562


ยอดภูตะ 16 พฤษภาคม 2562
ยอดภูตะ 16 พฤษภาคม 2562


ยอดภูตะ 2 พฤษภาคม 2562
ยอดภูตะ 2 พฤษภาคม 2562


ยอดภูตะ 16 เมษายน 2562
ยอดภูตะ 16 เมษายน 2562


ยอดภูตะ 1 เมษายน 2562
ยอดภูตะ 1 เมษายน 2562


ยอดภูตะ 16 มีนาคม 2562
ยอดภูตะ 16 มีนาคม 2562


ยอดภูตะ 1 มีนาคม 2562
ยอดภูตะ 1 มีนาคม 2562


ยอดภูตะ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ยอดภูตะ 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น