เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ยอดภูตะ 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด ยอดภูตะ งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


.


ยอดภูตะ 17 มกราคม 2564
ยอดภูตะ 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 0 02 06 09 602 409
เลขล่าง : 1 21 51 81
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 3 34 35 37 634 137
เลขล่าง : 5 51 53 57
เลขที่ออก
628
19
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 31 41 81 981 241
เลขล่าง : 7 70 71 79
เลขที่ออก
303
70
เลขที่เข้า

7 70
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 6 61 63 67 261 963
เลขล่าง : 4 04 34 84
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

4 84
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 9 09 39 69 769 439
เลขล่าง : 1 21 61 91
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

1 ออกบน
61 ออกบน
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 4 40 43 49 849 640
เลขล่าง : 2 23 26 29
เลขที่ออก
051
38
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 33 35 37 235 437
เลขล่าง : 0 02 05 06
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

3
16 กันยายน 2563
เลขบน : 4 42 46 48 742 948
เลขล่าง : 1 31 61 71
เลขที่ออก
083
57
1 กันยายน 2563
เลขบน : 0 01 04 07 604 307
เลขล่าง : 2 24 26 29
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 5 50 54 58 250 954
เลขล่าง : 1 31 61 71
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 ออกบน
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 6 64 65 67 067 164
เลขล่าง : 2 24 25 27
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

2
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 5 05 45 85 305 785
เลขล่าง : 1 12 15 19
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 21 61 91 721 291
เลขล่าง : 5 50 54 57
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 31 35 38 438 035
เลขล่าง : 9 09 39 69
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 1 12 16 19 812 419
เลขล่าง : 7 70 72 79
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

7 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 31 41 81 981 241
เลขล่าง : 7 70 71 79
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 9 90 93 96 590 293
เลขล่าง : 1 13 15 17
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 7 71 75 78 071 378
เลขล่าง : 5 50 54 58
เลขที่ออก
938
98


ยอดภูตะ 17 มกราคม 2564
ยอดภูตะ 17 มกราคม 2564


ยอดภูตะ 30 ธันวาคม 2563
ยอดภูตะ 30 ธันวาคม 2563


ยอดภูตะ 16 ธันวาคม 2563
ยอดภูตะ 16 ธันวาคม 2563


ยอดภูตะ 1 ธันวาคม 2563
ยอดภูตะ 1 ธันวาคม 2563


ยอดภูตะ 16 พฤศจิกายน 2563
ยอดภูตะ 16 พฤศจิกายน 2563


ยอดภูตะ 16 ตุลาคม 2563
ยอดภูตะ 16 ตุลาคม 2563


ยอดภูตะ 1 ตุลาคม 2563
ยอดภูตะ 1 ตุลาคม 2563


ยอดภูตะ 16 กันยายน 2563
ยอดภูตะ 16 กันยายน 2563


ยอดภูตะ 1 กันยายน 2563
ยอดภูตะ 1 กันยายน 2563


ยอดภูตะ 16 สิงหาคม 2563
ยอดภูตะ 16 สิงหาคม 2563


ยอดภูตะ 1 สิงหาคม 2563
ยอดภูตะ 1 สิงหาคม 2563


ยอดภูตะ 16 กรกฎาคม 2563
ยอดภูตะ 16 กรกฎาคม 2563


ยอดภูตะ 1 กรกฎาคม 2563
ยอดภูตะ 1 กรกฎาคม 2563


ยอดภูตะ 16 มิถุนายน 2563
ยอดภูตะ 16 มิถุนายน 2563


ยอดภูตะ 1 มิถุนายน 2563
ยอดภูตะ 1 มิถุนายน 2563


ยอดภูตะ 1 เมษายน 2563
ยอดภูตะ 1 เมษายน 2563


ยอดภูตะ 16 มีนาคม 2563
ยอดภูตะ 16 มีนาคม 2563


ยอดภูตะ 1 มีนาคม 2563
ยอดภูตะ 1 มีนาคม 2563


ยอดภูตะ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ยอดภูตะ 16 กุมภาพันธ์ 2563


ยอดภูตะ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ยอดภูตะ 1 กุมภาพันธ์ 2563


ยอดภูตะ 17 มกราคม 2563
ยอดภูตะ 17 มกราคม 2563


ยอดภูตะ 30 ธันวาคม 2562
ยอดภูตะ 30 ธันวาคม 2562


ยอดภูตะ 16 ธันวาคม 2562
ยอดภูตะ 16 ธันวาคม 2562


ยอดภูตะ 1 ธันวาคม 2562
ยอดภูตะ 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น