เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขทรงพลัง 1 เมษายน 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เลขทรงพลัง งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


.


เลขทรงพลัง 1 มิถุนายน 2563
เลขทรงพลัง 1 มิถุนายน 2563


1 เมษายน 2563
เลขบน : 146
บน-ล่าง : 4 46 49
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 409
บน-ล่าง : 9 09 39
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 548
บน-ล่าง : 8 18 48
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 764
บน-ล่าง : 6 60 64
เลขที่ออก
403
94
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 685
บน-ล่าง : 8 81 85
เลขที่ออก
227
06
17 มกราคม 2563
เลขบน : 164
บน-ล่าง : 6 60 64
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 526
บน-ล่าง : 2 26 23
เลขที่ออก
541
81
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 142 142
บน-ล่าง : 4 4 42 42 46 46
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

4 4 42 42
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 584
บน-ล่าง : 8 80 84
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 945
บน-ล่าง : 4 42 45
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 236
บน-ล่าง : 3 31 36
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 849
บน-ล่าง : 9 09 49
เลขที่ออก
564
15
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 416
บน-ล่าง : 1 13 16
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1
16 กันยายน 2562
เลขบน : 839
บน-ล่าง : 9 09 39
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
เลขบน : 478
บน-ล่าง : 7 71 78
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

7 78
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 659
บน-ล่าง : 5 53 59
เลขที่ออก
476
89
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 723
บน-ล่าง : 2 23 26
เลขที่ออก
006
58


เลขทรงพลัง 1 มิถุนายน 2563
เลขทรงพลัง 1 มิถุนายน 2563


เลขทรงพลัง 1 เมษายน 2563
เลขทรงพลัง 1 เมษายน 2563


เลขทรงพลัง 16 มีนาคม 2563
เลขทรงพลัง 16 มีนาคม 2563


เลขทรงพลัง 1 มีนาคม 2563
เลขทรงพลัง 1 มีนาคม 2563


เลขทรงพลัง 16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขทรงพลัง 16 กุมภาพันธ์ 2563


เลขทรงพลัง 1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขทรงพลัง 1 กุมภาพันธ์ 2563


เลขทรงพลัง 17 มกราคม 2563
เลขทรงพลัง 17 มกราคม 2563


เลขทรงพลัง 30 ธันวาคม 2562
เลขทรงพลัง 30 ธันวาคม 2562


เลขทรงพลัง 16 ธันวาคม 2562
เลขทรงพลัง 16 ธันวาคม 2562


เลขทรงพลัง 1 ธันวาคม 2562
เลขทรงพลัง 1 ธันวาคม 2562


เลขทรงพลัง 16 พฤศจิกายน 2562
เลขทรงพลัง 16 พฤศจิกายน 2562


เลขทรงพลัง 1 พฤศจิกายน 2562
เลขทรงพลัง 1 พฤศจิกายน 2562


เลขทรงพลัง 16 ตุลาคม 2562
เลขทรงพลัง 16 ตุลาคม 2562


เลขทรงพลัง 1 ตุลาคม 2562
เลขทรงพลัง 1 ตุลาคม 2562


เลขทรงพลัง 16 กันยายน 2562
เลขทรงพลัง 16 กันยายน 2562


เลขทรงพลัง 1 กันยายน 2562
เลขทรงพลัง 1 กันยายน 2562


เลขทรงพลัง 16 สิงหาคม 2562
เลขทรงพลัง 16 สิงหาคม 2562


เลขทรงพลัง 1 สิงหาคม 2562
เลขทรงพลัง 1 สิงหาคม 2562


เลขทรงพลัง 16 กรกฎาคม 2562
เลขทรงพลัง 16 กรกฎาคม 2562


เลขทรงพลัง 1 กรกฎาคม 2562
เลขทรงพลัง 1 กรกฎาคม 2562


เลขทรงพลัง 16 มิถุนายน 2562
เลขทรงพลัง 16 มิถุนายน 2562


เลขทรงพลัง 1 มิถุนายน 2562
เลขทรงพลัง 1 มิถุนายน 2562


เลขทรงพลัง 16 พฤษภาคม 2562
เลขทรงพลัง 16 พฤษภาคม 2562


เลขทรงพลัง 2 พฤษภาคม 2562
เลขทรงพลัง 2 พฤษภาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น