เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

สิงห์ทองคำ 16 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด สิงห์ทองคำ งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


.


สิงห์ทองคำ 16 ตุลาคม 2563
สิงห์ทองคำ 16 ตุลาคม 2563


16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 6 60 63 68 23 26 29 563 968
เลขล่าง : 5 50 53 59 70 73 76
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

5 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 0 01 04 07 31 35 37 907 504
เลขล่าง : 7 70 71 74 81 84 89
เลขที่ออก
893
59
16 กันยายน 2563
เลขบน : 4 40 43 48 53 56 59 748 540
เลขล่าง : 9 94 95 98 10 16 19
เลขที่ออก
083
57
1 กันยายน 2563
เลขบน : 6 61 64 69 02 04 08 269 561
เลขล่าง : 3 31 36 39 23 27 20
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 8 82 84 86 51 53 58 782 384
เลขล่าง : 4 40 41 47 01 05 08
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 9 94 95 97 50 53 58 092 194
เลขล่าง : 7 71 74 78 04 07 08
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

9
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 8 80 84 89 42 45 387 289
เลขล่าง : 2 20 25 27 51 55 56
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

8
2 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 4 148 643 40 42 48 12 15 17
เลขล่าง : 5 51 53 58 94 97 90
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 ออกบน
58 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 834 037 31 34 37 60 64 69
เลขล่าง : 0 02 05 08 41 43 45
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 5 50 53 58 750 658
เลขล่าง : 6 61 64 68
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5
6 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 0 01 04 07 31 35 37 907 504
เลขล่าง : 7 70 71 74 81 84 89
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 9 90 94 98 14 15 18 594 290
เลขล่าง : 2 24 26 29 04 05 09
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 8 81 83 87 50 53 59 081 483
เลขล่าง : 0 02 04 07 91 95 98
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 83 98
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 5 53 56 59 62 64 67 459 253
เลขล่าง : 6 61 63 69 40 43 49
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

49
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 7 70 72 76 41 43 49 672 370
เลขล่าง : 9 94 95 97 54 56 58
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7 72
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 31 35 39 03 06 09 635 239
เลขล่าง : 8 83 86 89 73 74 79
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

8 86
74 ออกบน
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 7 71 73 76 50 54 58 276 473
เลขล่าง : 6 60 61 65 91 93 96
เลขที่ออก
541
81
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 9 90 93 98 12 16 19 598 290
เลขล่าง : 2 21 26 29 50 56 59
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

9
2 ออกบน


สิงห์ทองคำ 16 ตุลาคม 2563
สิงห์ทองคำ 16 ตุลาคม 2563


สิงห์ทองคำ 1 ตุลาคม 2563
สิงห์ทองคำ 1 ตุลาคม 2563


สิงห์ทองคำ 16 กันยายน 2563
สิงห์ทองคำ 16 กันยายน 2563


สิงห์ทองคำ 1 กันยายน 2563
สิงห์ทองคำ 1 กันยายน 2563


สิงห์ทองคำ 16 สิงหาคม 2563
สิงห์ทองคำ 16 สิงหาคม 2563


สิงห์ทองคำ 1 สิงหาคม 2563
สิงห์ทองคำ 1 สิงหาคม 2563


สิงห์ทองคำ 16 กรกฎาคม 2563
สิงห์ทองคำ 16 กรกฎาคม 2563


สิงห์ทองคำ 1 กรกฎาคม 2563
สิงห์ทองคำ 1 กรกฎาคม 2563


สิงห์ทองคำ 16 มิถุนายน 2563
สิงห์ทองคำ 16 มิถุนายน 2563


สิงห์ทองคำ 1 มิถุนายน 2563
สิงห์ทองคำ 1 มิถุนายน 2563


สิงห์ทองคำ 1 เมษายน 2563
สิงห์ทองคำ 1 เมษายน 2563


สิงห์ทองคำ 16 มีนาคม 2563
สิงห์ทองคำ 16 มีนาคม 2563


สิงห์ทองคำ 1 มีนาคม 2563
สิงห์ทองคำ 1 มีนาคม 2563


สิงห์ทองคำ 16 กุมภาพันธ์ 2563
สิงห์ทองคำ 16 กุมภาพันธ์ 2563


สิงห์ทองคำ 1 กุมภาพันธ์ 2563
สิงห์ทองคำ 1 กุมภาพันธ์ 2563


สิงห์ทองคำ 17 มกราคม 2563
สิงห์ทองคำ 17 มกราคม 2563


สิงห์ทองคำ 30 ธันวาคม 2562
สิงห์ทองคำ 30 ธันวาคม 2562


สิงห์ทองคำ 16 ธันวาคม 2562
สิงห์ทองคำ 16 ธันวาคม 2562


สิงห์ทองคำ 1 ธันวาคม 2562
สิงห์ทองคำ 1 ธันวาคม 2562


สิงห์ทองคำ 16 พฤศจิกายน 2562
สิงห์ทองคำ 16 พฤศจิกายน 2562


สิงห์ทองคำ 1 พฤศจิกายน 2562
สิงห์ทองคำ 1 พฤศจิกายน 2562


สิงห์ทองคำ 16 ตุลาคม 2562
สิงห์ทองคำ 16 ตุลาคม 2562


สิงห์ทองคำ 1 ตุลาคม 2562
สิงห์ทองคำ 1 ตุลาคม 2562


สิงห์ทองคำ 16 กันยายน 2562
สิงห์ทองคำ 16 กันยายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น