เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ทรัพย์ในซอง 16 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ทรัพย์ในซอง งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


.


ทรัพย์ในซอง 16 ตุลาคม 2563
ทรัพย์ในซอง 16 ตุลาคม 2563


16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 34 37 837 034
เลขล่าง : 1 31 91
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 ออกล่าง
1 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 12 82 612 782
เลขล่าง : 5 50 54
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

5
16 กันยายน 2563
เลขบน : 5 05 45 705 945
เลขล่าง : 3 13 53
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
3 ออกบน
1 กันยายน 2563
เลขบน : 1 31 81 531 281
เลขล่าง : 8 80 85
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

8
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 6 60 65 460 965
เลขล่าง : 1 31 91
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 ออกบน
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 2 25 28 425 725
เลขล่าง : 1 41 81
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

2 ออกล่าง
1 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 6 60 65 760 365
เลขล่าง : 8 85
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

6
8 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 01 41 701 541
เลขล่าง : 6 64 67
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 32 39 439 839
เลขล่าง : 0 06 07
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 5 51 53 051 953
เลขล่าง : 3 32 36
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5
1 เมษายน 2563
เลขบน : 0 10 40 520 940
เลขล่าง : 4 41 48
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 2 20 29 720 429
เลขล่าง : 9 39 69
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 9 19 89 319 289
เลขล่าง : 5 05 65
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

9
89 ออกล่าง
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 46 49 146 549
เลขล่าง : 2 25 29
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

4
49 ออกล่าง
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 5 50 58 750 358
เลขล่าง : 1 14 17
เลขที่ออก
227
06
17 มกราคม 2563
เลขบน : 4 43 46 143 946
เลขล่าง : 5 05 65
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

4
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 9 09 49 809 349
เลขล่าง : 6 62 69
เลขที่ออก
541
81
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 20 29 720 429
เลขล่าง : 5 35 65
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 429


ทรัพย์ในซอง 16 ตุลาคม 2563
ทรัพย์ในซอง 16 ตุลาคม 2563


ทรัพย์ในซอง 1 ตุลาคม 2563
ทรัพย์ในซอง 1 ตุลาคม 2563


ทรัพย์ในซอง 16 กันยายน 2563
ทรัพย์ในซอง 16 กันยายน 2563


ทรัพย์ในซอง 1 กันยายน 2563
ทรัพย์ในซอง 1 กันยายน 2563


ทรัพย์ในซอง 16 สิงหาคม 2563
ทรัพย์ในซอง 16 สิงหาคม 2563


ทรัพย์ในซอง 1 สิงหาคม 2563
ทรัพย์ในซอง 1 สิงหาคม 2563


ทรัพย์ในซอง 16 กรกฎาคม 2563
ทรัพย์ในซอง 16 กรกฎาคม 2563


ทรัพย์ในซอง 1 กรกฎาคม 2563
ทรัพย์ในซอง 1 กรกฎาคม 2563


ทรัพย์ในซอง 16 มิถุนายน 2563
ทรัพย์ในซอง 16 มิถุนายน 2563


ทรัพย์ในซอง 1 มิถุนายน 2563
ทรัพย์ในซอง 1 มิถุนายน 2563


ทรัพย์ในซอง 1 เมษายน 2563
ทรัพย์ในซอง 1 เมษายน 2563


ทรัพย์ในซอง 16 มีนาคม 2563
ทรัพย์ในซอง 16 มีนาคม 2563


ทรัพย์ในซอง 1 มีนาคม 2563
ทรัพย์ในซอง 1 มีนาคม 2563


ทรัพย์ในซอง 16 กุมภาพันธ์ 2563
ทรัพย์ในซอง 16 กุมภาพันธ์ 2563


ทรัพย์ในซอง 1 กุมภาพันธ์ 2563
ทรัพย์ในซอง 1 กุมภาพันธ์ 2563


ทรัพย์ในซอง 17 มกราคม 2563
ทรัพย์ในซอง 17 มกราคม 2563


ทรัพย์ในซอง 30 ธันวาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 30 ธันวาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 16 ธันวาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 16 ธันวาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 1 ธันวาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 1 ธันวาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 16 พฤศจิกายน 2562
ทรัพย์ในซอง 16 พฤศจิกายน 2562


ทรัพย์ในซอง 1 พฤศจิกายน 2562
ทรัพย์ในซอง 1 พฤศจิกายน 2562


ทรัพย์ในซอง 16 ตุลาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 16 ตุลาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 1 ตุลาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 1 ตุลาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 16 กันยายน 2562
ทรัพย์ในซอง 16 กันยายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น