เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ทรัพย์ในซอง 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ทรัพย์ในซอง งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


ทรัพย์ในซอง 16 ธันวาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 20 29 720 429
เลขล่าง : 5 35 65
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 8 81 86 281 586
เลขล่าง : 0 10 50
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 1 14 17 614 817
เลขล่าง : 2 24 27
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 8 08 68 408 968
เลขล่าง : 5 53 56
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

5 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 9 19 49 319 549
เลขล่าง : 2 12 82
เลขที่ออก
564
15
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 6 06 76 906 176
เลขล่าง : 5 53 56
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

5
16 กันยายน 2562
เลขบน : 5 52 56 752 956
เลขล่าง : 0 20 90
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
1 กันยายน 2562
เลขบน : 3 35 38 938 035
เลขล่าง : 1 41 81
เลขที่ออก
787
20
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 5 50 53 450 253
เลขล่าง : 2 32 62
เลขที่ออก
476
89
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 12 19 019 819
เลขล่าง : 9 93 95
เลขที่ออก
006
58
16 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 3 03 63 403 563
เลขล่าง : 8 08 38
เลขที่ออก
765
88
เลขที่เข้า

8
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 21 27 427 621
เลขล่าง : 1 21 91
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 5 53 58 152 758
เลขล่าง : 8 08 48
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 7 07 67 907 167
เลขล่าง : 5 53 58
เลขที่ออก
461
46
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 5 51 54 254 851
เลขล่าง : 0 30 50
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 32 38 532 738
เลขล่าง : 4 42 45
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

3
4 ออกบน
42 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 6 62 67 167 562
เลขล่าง : 0 20 60
เลขที่ออก
331
23


ทรัพย์ในซอง 16 ธันวาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 16 ธันวาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 1 ธันวาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 1 ธันวาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 16 พฤศจิกายน 2562
ทรัพย์ในซอง 16 พฤศจิกายน 2562


ทรัพย์ในซอง 1 พฤศจิกายน 2562
ทรัพย์ในซอง 1 พฤศจิกายน 2562


ทรัพย์ในซอง 16 ตุลาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 16 ตุลาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 1 ตุลาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 1 ตุลาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 16 กันยายน 2562
ทรัพย์ในซอง 16 กันยายน 2562


ทรัพย์ในซอง 1 กันยายน 2562
ทรัพย์ในซอง 1 กันยายน 2562


ทรัพย์ในซอง 16 สิงหาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 16 สิงหาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 1 สิงหาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 1 สิงหาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 16 กรกฎาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 16 กรกฎาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 1 กรกฎาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 1 กรกฎาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 16 มิถุนายน 2562
ทรัพย์ในซอง 16 มิถุนายน 2562


ทรัพย์ในซอง 1 มิถุนายน 2562
ทรัพย์ในซอง 1 มิถุนายน 2562


ทรัพย์ในซอง 16 พฤษภาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 16 พฤษภาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 2 พฤษภาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 2 พฤษภาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 16 เมษายน 2562
ทรัพย์ในซอง 16 เมษายน 2562


ทรัพย์ในซอง 1 เมษายน 2562
ทรัพย์ในซอง 1 เมษายน 2562


ทรัพย์ในซอง 16 มีนาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 16 มีนาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 1 มีนาคม 2562
ทรัพย์ในซอง 1 มีนาคม 2562


ทรัพย์ในซอง 16 กุมภาพันธ์ 2562
ทรัพย์ในซอง 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น