เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

สายฟ้าฝ่า 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด สายฟ้าฝ่า งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


.


สายฟ้าฝ่า 17 มกราคม 2564
สายฟ้าฝ่า 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 0 02 05 06 07 902 306 407
เลขล่าง : 1 21 41 81 91
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 7 71 74 75 78 671 374 278
เลขล่าง : 6 60 61 64 67
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

6 ออกบน
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 4 41 43 45 47 647 941 045
เลขล่าง : 0 01 04 05 07
เลขที่ออก
303
70
เลขที่เข้า

0 07
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 6 61 62 65 69 261 965 062
เลขล่าง : 9 91 92 95 98
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

9 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 2 22 24 26 29 721 524 326
เลขล่าง : 1 12 14 16 19
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

1 ออกบน
16 ออกบน
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 9 91 93 94 97 491 897 093
เลขล่าง : 4 41 42 45 48
เลขที่ออก
051
38
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 22 24 26 28 728 126 924
เลขล่าง : 3 30 31 34 39
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

3 ออกบน
39 ออกบน
16 กันยายน 2563
เลขบน : 5 15 45 75 05 605 915 845
เลขล่าง : 1 11 14 16 18
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
75 ออกล่าง
1 กันยายน 2563
เลขบน : 6 60 62 64 69 269 764 560
เลขล่าง : 9 09 49 19 89
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

9 89
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 11 13 15 17 017 613 915
เลขล่าง : 8 18 28 48 78
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 11 8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 8 81 84 85 87 387 081 685
เลขล่าง : 9 91 94 95 97
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

9
91 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 22 23 26 29 829 723 526
เลขล่าง : 3 30 34 35 38
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 3 35
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 4 40 42 46 48 548 340 746
เลขล่าง : 6 60 61 64 65
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 31 34 35 37 637 931 235
เลขล่าง : 0 01 04 05 07
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 6 60 62 63 69 760 162 569
เลขล่าง : 5 50 52 56 58
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6
5 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 7 71 74 75 78 671 374 278
เลขล่าง : 6 60 61 64 67
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 9 90 92 95 98 395 190 892
เลขล่าง : 3 30 31 34 39
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 5 05 15 45 85 415 205 985
เลขล่าง : 1 10 11 16 17
เลขที่ออก
938
98


สายฟ้าฝ่า 17 มกราคม 2564
สายฟ้าฝ่า 17 มกราคม 2564


สายฟ้าฝ่า 30 ธันวาคม 2563
สายฟ้าฝ่า 30 ธันวาคม 2563


สายฟ้าฝ่า 16 ธันวาคม 2563
สายฟ้าฝ่า 16 ธันวาคม 2563


สายฟ้าฝ่า 1 ธันวาคม 2563
สายฟ้าฝ่า 1 ธันวาคม 2563


สายฟ้าฝ่า 16 พฤศจิกายน 2563
สายฟ้าฝ่า 16 พฤศจิกายน 2563


สายฟ้าฝ่า 16 ตุลาคม 2563
สายฟ้าฝ่า 16 ตุลาคม 2563


สายฟ้าฝ่า 1 ตุลาคม 2563
สายฟ้าฝ่า 1 ตุลาคม 2563


สายฟ้าฝ่า 16 กันยายน 2563
สายฟ้าฝ่า 16 กันยายน 2563


สายฟ้าฝ่า 1 กันยายน 2563
สายฟ้าฝ่า 1 กันยายน 2563


สายฟ้าฝ่า 16 สิงหาคม 2563
สายฟ้าฝ่า 16 สิงหาคม 2563


สายฟ้าฝ่า 1 สิงหาคม 2563
สายฟ้าฝ่า 1 สิงหาคม 2563


สายฟ้าฝ่า 16 กรกฎาคม 2563
สายฟ้าฝ่า 16 กรกฎาคม 2563


สายฟ้าฝ่า 1 กรกฎาคม 2563
สายฟ้าฝ่า 1 กรกฎาคม 2563


สายฟ้าฝ่า 16 มิถุนายน 2563
สายฟ้าฝ่า 16 มิถุนายน 2563


สายฟ้าฝ่า 1 มิถุนายน 2563
สายฟ้าฝ่า 1 มิถุนายน 2563


สายฟ้าฝ่า 1 เมษายน 2563
สายฟ้าฝ่า 1 เมษายน 2563


สายฟ้าฝ่า 16 มีนาคม 2563
สายฟ้าฝ่า 16 มีนาคม 2563


สายฟ้าฝ่า 1 มีนาคม 2563
สายฟ้าฝ่า 1 มีนาคม 2563


สายฟ้าฝ่า 16 กุมภาพันธ์ 2563
สายฟ้าฝ่า 16 กุมภาพันธ์ 2563


สายฟ้าฝ่า 1 กุมภาพันธ์ 2563
สายฟ้าฝ่า 1 กุมภาพันธ์ 2563


สายฟ้าฝ่า 17 มกราคม 2563
สายฟ้าฝ่า 17 มกราคม 2563


สายฟ้าฝ่า 30 ธันวาคม 2562
สายฟ้าฝ่า 30 ธันวาคม 2562


สายฟ้าฝ่า 16 ธันวาคม 2562
สายฟ้าฝ่า 16 ธันวาคม 2562


สายฟ้าฝ่า 1 ธันวาคม 2562
สายฟ้าฝ่า 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น