เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

โชว์ทีเด็ด 1 ธันวาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด โชว์ทีเด็ด งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


.


โชว์ทีเด็ด 1 ธันวาคม 2563
โชว์ทีเด็ด 1 ธันวาคม 2563


1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 6 61 64 69
รอผล
???
??
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 3 32 35 36
เลขที่ออก
661
46
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 4 41 45 47
เลขที่ออก
051
38
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 8 80 81 89
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

8
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 12 15 17
เลขที่ออก
083
57
1 กันยายน 2563
เลขบน : 4 04 34 64
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 5 50 54 58
เลขที่ออก
811
88
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 40 44 49
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 6 62 63 65
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

6
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 7 71 74 75
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 4 42 46 48
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 5 50 56 59
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5
1 เมษายน 2563
เลขบน : 7 71 74 76
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 9 92 94 97
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 6 61 65 60
เลขที่ออก
938
98
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 2 23 26 29
เลขที่ออก
403
94
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 40 45 49
เลขที่ออก
227
06
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 31 33 38
เลขที่ออก
774
68


โชว์ทีเด็ด 1 ธันวาคม 2563
โชว์ทีเด็ด 1 ธันวาคม 2563


โชว์ทีเด็ด 16 พฤศจิกายน 2563
โชว์ทีเด็ด 16 พฤศจิกายน 2563


โชว์ทีเด็ด 16 ตุลาคม 2563
โชว์ทีเด็ด 16 ตุลาคม 2563


โชว์ทีเด็ด 1 ตุลาคม 2563
โชว์ทีเด็ด 1 ตุลาคม 2563


โชว์ทีเด็ด 16 กันยายน 2563
โชว์ทีเด็ด 16 กันยายน 2563


โชว์ทีเด็ด 1 กันยายน 2563
โชว์ทีเด็ด 1 กันยายน 2563


โชว์ทีเด็ด 16 สิงหาคม 2563
โชว์ทีเด็ด 16 สิงหาคม 2563


โชว์ทีเด็ด 1 สิงหาคม 2563
โชว์ทีเด็ด 1 สิงหาคม 2563


โชว์ทีเด็ด 16 กรกฎาคม 2563
โชว์ทีเด็ด 16 กรกฎาคม 2563


โชว์ทีเด็ด 1 กรกฎาคม 2563
โชว์ทีเด็ด 1 กรกฎาคม 2563


โชว์ทีเด็ด 16 มิถุนายน 2563
โชว์ทีเด็ด 16 มิถุนายน 2563


โชว์ทีเด็ด 1 มิถุนายน 2563
โชว์ทีเด็ด 1 มิถุนายน 2563


โชว์ทีเด็ด 1 เมษายน 2563
โชว์ทีเด็ด 1 เมษายน 2563


โชว์ทีเด็ด 16 มีนาคม 2563
โชว์ทีเด็ด 16 มีนาคม 2563


โชว์ทีเด็ด 1 มีนาคม 2563
โชว์ทีเด็ด 1 มีนาคม 2563


โชว์ทีเด็ด 16 กุมภาพันธ์ 2563
โชว์ทีเด็ด 16 กุมภาพันธ์ 2563


โชว์ทีเด็ด 1 กุมภาพันธ์ 2563
โชว์ทีเด็ด 1 กุมภาพันธ์ 2563


โชว์ทีเด็ด 17 มกราคม 2563
โชว์ทีเด็ด 17 มกราคม 2563


โชว์ทีเด็ด 30 ธันวาคม 2562
โชว์ทีเด็ด 30 ธันวาคม 2562


โชว์ทีเด็ด 16 ธันวาคม 2562
โชว์ทีเด็ด 16 ธันวาคม 2562


โชว์ทีเด็ด 1 ธันวาคม 2562
โชว์ทีเด็ด 1 ธันวาคม 2562


โชว์ทีเด็ด 16 พฤศจิกายน 2562
โชว์ทีเด็ด 16 พฤศจิกายน 2562


โชว์ทีเด็ด 1 พฤศจิกายน 2562
โชว์ทีเด็ด 1 พฤศจิกายน 2562


โชว์ทีเด็ด 16 ตุลาคม 2562
โชว์ทีเด็ด 16 ตุลาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น