เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

พรุ้งนี้รวย 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด พรุ้งนี้รวย งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


พรุ้งนี้รวย 16 ธันวาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 9 3 6 20 24 90 94 920 524 894
เลขล่าง : 3 7 32 36 39 72 76 79
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 7 0 8 21 28 71 78 921 378 028
เลขล่าง : 4 7 41 71 45 75 40 70
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

2
8 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 1 5 03 09 83 89 403 283 589
เลขล่าง : 3 6 34 37 38 64 67 68
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

3
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 6 4 7 31 37 61 67 931 237 830
เลขล่าง : 5 9 15 19 35 39 65 69
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 7 9
5 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 2 9 1 5 24 28 94 98 394 728 198
เลขล่าง : 4 7 42 46 40 72 76 70
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5
1 ออกล่าง
4 ออกบน
46 ออกบน
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 3 6 0 4 31 37 61 67 931 637 561
เลขล่าง : 0 8 01 03 08 81 83 88
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 1 2 5 9 23 27 53 57 857 923 627
เลขล่าง : 6 9 62 92 67 97 60 90
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 6 5 9 23 25 63 65 723 425 865
เลขล่าง : 3 9 43 49 63 69
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 9 4 8 01 09 91 99 801 419 301
เลขล่าง : 5 8 15 18 45 48 75 78
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

9 ออกล่าง
5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 7 5 9 304 964 467 04 64 07 67
เลขล่าง : 3 9 32 35 38 92 95 98
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
64 ออกล่าง
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 5 8 51 54 81 84 651 254 984
เลขล่าง : 2 7 20 23 25 70 73 75
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5 7
2 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 3 4 8 20 25 30 35 930 625 835
เลขล่าง : 1 5 12 18 19 52 58 59
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 3 4 5 52
25 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 0 5 9 31 38 61 68 931 238 568
เลขล่าง : 4 9 41 45 48 91 95 98
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 31


พรุ้งนี้รวย 16 ธันวาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 16 ธันวาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 1 ธันวาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 1 ธันวาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 16 พฤศจิกายน 2562
พรุ้งนี้รวย 16 พฤศจิกายน 2562


พรุ้งนี้รวย 1 พฤศจิกายน 2562
พรุ้งนี้รวย 1 พฤศจิกายน 2562


พรุ้งนี้รวย 16 ตุลาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 16 ตุลาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 1 ตุลาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 1 ตุลาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 16 กันยายน 2562
พรุ้งนี้รวย 16 กันยายน 2562


พรุ้งนี้รวย 1 กรกฎาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 1 กรกฎาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 16 มิถุนายน 2562
พรุ้งนี้รวย 16 มิถุนายน 2562


พรุ้งนี้รวย 1 มิถุนายน 2562
พรุ้งนี้รวย 1 มิถุนายน 2562


พรุ้งนี้รวย 16 พฤษภาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 16 พฤษภาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 2 พฤษภาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 2 พฤษภาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 16 เมษายน 2562
พรุ้งนี้รวย 16 เมษายน 2562


พรุ้งนี้รวย 1 เมษายน 2562
พรุ้งนี้รวย 1 เมษายน 2562


พรุ้งนี้รวย 16 มีนาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 16 มีนาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 1 มีนาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 1 มีนาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 16 กุมภาพันธ์ 2562
พรุ้งนี้รวย 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น