เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

พรุ้งนี้รวย 16 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด พรุ้งนี้รวย งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


พรุ้งนี้รวย 16 ตุลาคม 2563
พรุ้งนี้รวย 16 ตุลาคม 2563


16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 6 1 5 35 30 65 60 835 265 760
เลขล่าง : 4 9 43 46 40 93 96 90
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

1 5
3 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 5 3 7 21 28 51 58 921 628 451
เลขล่าง : 0 6 02 03 09 62 63 69
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

3
5 ออกล่าง
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 4 5 8 10 17 40 47 347 017 940
เลขล่าง : 4 7 41 45 48 71 75 78
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

8 7 75
5 ออกล่าง
1 กันยายน 2563
เลขบน : 3 6 0 7 31 38 61 68 931 238 061
เลขล่าง : 5 9 50 53 56 90 93 96
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

7 9
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 0 8 1 4 03 09 83 89 503 109 489
เลขล่าง : 1 7 12 16 19 72 76 79
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

8 1
1 ออกบน
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 7 0 5 50 58 70 78 978 450 658
เลขล่าง : 1 5 41 45 61 65 81 85
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

1 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 5 3 8 23 28 53 58 723 928 458
เลขล่าง : 3 9 30 35 38 90 95 98
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 8 3 35
5 ออกล่าง
3 ออกล่าง
53 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 4 0 5 910 217 547 10 17 40 47
เลขล่าง : 5 8 51 81 53 83 59 89
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 8 83
5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 0 4 9 965 237 031 31 35 61 65
เลขล่าง : 5 9 50 90 53 93 56 96
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 4 9 0 6 40 46 90 96 340 146 890
เลขล่าง : 2 6 12 72 92 16 76 96
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6 2
4 ออกล่าง
6 ออกบน
76 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 4 0 8 13 17 43 47 813 943 047
เลขล่าง : 5 8 50 54 56 80 84 86
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 1 5 2 9 21 26 91 96 721 526 096
เลขล่าง : 3 6 31 61 36 66 39 69
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

6 ออกบน
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 1 8 0 6 10 17 80 87 910 217 387
เลขล่าง : 5 9 53 54 58 93 94 98
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 9 98
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 3 6 1 4 13 53 16 56
เลขล่าง : 1 7 12 16 19 72 76 79
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3 4
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 5 7 0 8 51 54 71 74 851 254 674
เลขล่าง : 4 9 04 54 64 09 59 69
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7
0 ออกล่าง
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 9 4 6 30 36 90 96 430 536 196
เลขล่าง : 2 8 23 26 29 83 86 89
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

4 8 86
6 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 6 7 2 8 61 65 71 75 561 371 875
เลขล่าง : 4 9 04 09 14 19 64 69
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
4 ออกบน
14 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 9 3 6 20 24 90 94 920 524 894
เลขล่าง : 3 7 32 36 39 72 76 79
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 9 24 7 79


พรุ้งนี้รวย 16 ตุลาคม 2563
พรุ้งนี้รวย 16 ตุลาคม 2563


พรุ้งนี้รวย 1 ตุลาคม 2563
พรุ้งนี้รวย 1 ตุลาคม 2563


พรุ้งนี้รวย 16 กันยายน 2563
พรุ้งนี้รวย 16 กันยายน 2563


พรุ้งนี้รวย 1 กันยายน 2563
พรุ้งนี้รวย 1 กันยายน 2563


พรุ้งนี้รวย 16 สิงหาคม 2563
พรุ้งนี้รวย 16 สิงหาคม 2563


พรุ้งนี้รวย 1 สิงหาคม 2563
พรุ้งนี้รวย 1 สิงหาคม 2563


พรุ้งนี้รวย 16 กรกฎาคม 2563
พรุ้งนี้รวย 16 กรกฎาคม 2563


พรุ้งนี้รวย 1 กรกฎาคม 2563
พรุ้งนี้รวย 1 กรกฎาคม 2563


พรุ้งนี้รวย 16 มิถุนายน 2563
พรุ้งนี้รวย 16 มิถุนายน 2563


พรุ้งนี้รวย 1 มิถุนายน 2563
พรุ้งนี้รวย 1 มิถุนายน 2563


พรุ้งนี้รวย 1 เมษายน 2563
พรุ้งนี้รวย 1 เมษายน 2563


พรุ้งนี้รวย 16 มีนาคม 2563
พรุ้งนี้รวย 16 มีนาคม 2563


พรุ้งนี้รวย 1 มีนาคม 2563
พรุ้งนี้รวย 1 มีนาคม 2563


พรุ้งนี้รวย 16 กุมภาพันธ์ 2563
พรุ้งนี้รวย 16 กุมภาพันธ์ 2563


พรุ้งนี้รวย 1 กุมภาพันธ์ 2563
พรุ้งนี้รวย 1 กุมภาพันธ์ 2563


พรุ้งนี้รวย 17 มกราคม 2563
พรุ้งนี้รวย 17 มกราคม 2563


พรุ้งนี้รวย 30 ธันวาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 30 ธันวาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 16 ธันวาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 16 ธันวาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 1 ธันวาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 1 ธันวาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 16 พฤศจิกายน 2562
พรุ้งนี้รวย 16 พฤศจิกายน 2562


พรุ้งนี้รวย 1 พฤศจิกายน 2562
พรุ้งนี้รวย 1 พฤศจิกายน 2562


พรุ้งนี้รวย 16 ตุลาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 16 ตุลาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 1 ตุลาคม 2562
พรุ้งนี้รวย 1 ตุลาคม 2562


พรุ้งนี้รวย 16 กันยายน 2562
พรุ้งนี้รวย 16 กันยายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น