เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 ธันวาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เซียนพันธุ์แท้


.


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 ธันวาคม 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 ธันวาคม 2563


1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 3 7 32 34 38 72 74 78
เลขล่าง : 4 8 40 41 45 80 81 85
รอผล
???
??
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 1 4 15 16 19 45 46 49
เลขล่าง : 2 7 26 28 29 76 78 79
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

1 16
4 ออกล่าง
46 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 9 32 35 36 92 95 96
เลขล่าง : 4 7 40 43 48 70 73 78
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 1 6 14 18 19 64 68 69
เลขล่าง : 3 5 32 36 38 52 56 58
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

5
3 ออกบน
16 กันยายน 2563
เลขบน : 0 8 02 05 07 82 85 87
เลขล่าง : 1 9 10 14 15 90 94 95
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

0 8
1 กันยายน 2563
เลขบน : 3 7 31 34 39 71 74 79
เลขล่าง : 2 6 20 25 27 62 65 67
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

7 79
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 0 9 02 05 08 92 95 98
เลขล่าง : 3 5 32 36 39 52 56 59
เลขที่ออก
811
88
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 3 9 30 35 38 90 95 98
เลขล่าง : 1 5 13 14 19 53 54 59
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

3 9
1 ออกบน
19 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 3 5 31 37 39 51 57 59
เลขล่าง : 0 6 02 05 08 62 65 68
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

3 ออกล่าง
5 ออกล่าง
6 ออกบน
68 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 6 8 62 65 69 82 85 89
เลขล่าง : 2 4 21 26 28 41 46 48
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

8 85
2 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 0 3 01 04 06 31 34 36
เลขล่าง : 2 7 21 24 28 71 74 78
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 7 8 70 72 74 80 82 84
เลขล่าง : 1 5 13 15 18 53 54 58
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

7
5 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 2 7 21 23 25 71 73 75
เลขล่าง : 0 6 40 70 80 46 76 86
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 0 9 02 07 08 92 97 98
เลขล่าง : 3 5 31 34 36 51 54 56
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 1 2 01 51 61 02 52 62
เลขล่าง : 4 9 34 54 84 39 59 89
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

9 89
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 3 8 30 35 36 80 85 86
เลขล่าง : 5 7 54 58 59 74 78 79
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3 30
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 0 8 01 03 06 81 83 86
เลขล่าง : 5 9 52 54 58 92 94 98
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

0 ออกล่าง
06 ออกล่าง
17 มกราคม 2563
เลขบน : 2 8 21 23 29 81 83 89
เลขล่าง : 1 4 10 12 16 40 42 46
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
4 ออกบน


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 ธันวาคม 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 ธันวาคม 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 พฤศจิกายน 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 พฤศจิกายน 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 ตุลาคม 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 ตุลาคม 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 ตุลาคม 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 ตุลาคม 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 กันยายน 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 กันยายน 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 กันยายน 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 กันยายน 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 สิงหาคม 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 สิงหาคม 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 สิงหาคม 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 สิงหาคม 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 กรกฎาคม 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 กรกฎาคม 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 กรกฎาคม 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 กรกฎาคม 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 มิถุนายน 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 มิถุนายน 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 มิถุนายน 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 มิถุนายน 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 เมษายน 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 เมษายน 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 มีนาคม 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 มีนาคม 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 มีนาคม 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 มีนาคม 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 กุมภาพันธ์ 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 กุมภาพันธ์ 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 กุมภาพันธ์ 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 กุมภาพันธ์ 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 17 มกราคม 2563
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 17 มกราคม 2563


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 30 ธันวาคม 2562
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 30 ธันวาคม 2562


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 ธันวาคม 2562
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 ธันวาคม 2562


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 ธันวาคม 2562
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 ธันวาคม 2562


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 พฤศจิกายน 2562
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 พฤศจิกายน 2562


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 พฤศจิกายน 2562
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 1 พฤศจิกายน 2562


แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 ตุลาคม 2562
แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์ 16 ตุลาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น