เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจารย์บัญชา 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด อาจารย์บัญชา งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


อาจารย์บัญชา 17 มกราคม 2564
อาจารย์บัญชา 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 9 90 91 98 298
เลขล่าง : 1 13 16 19
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 21 71 81 981
เลขล่าง : 0 10 40 70
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

1 ออกล่าง
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 5 51 56 58 758
เลขล่าง : 4 04 14 84
เลขที่ออก
303
70
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 3 30 34 36 736
เลขล่าง : 1 01 21 81
เลขที่ออก
994
84
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 9 19 29 49 049
เลขล่าง : 6 60 63 67
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

6
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 7 17 37 67 467
เลขล่าง : 5 05 15 65
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

5 ออกบน
15 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 02 62 72 372
เลขล่าง : 9 92 93 95
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

9 95
93 ออกบน
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 01 51 71 271
เลขล่าง : 8 81 84 85
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

8 ออกบน
1 กันยายน 2563
เลขบน : 4 41 43 49 849
เลขล่าง : 2 23 26 28
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 7 70 78 75 278
เลขล่าง : 0 10 40 60
เลขที่ออก
811
88
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 5 35 45 85 485
เลขล่าง : 6 64 67 68
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 7 72 73 75 875
เลขล่าง : 8 81 83 85
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

8 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 31 91 61 091
เลขล่าง : 4 42 45 48
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 0 20 890 70 90
เลขล่าง : 5 35 65 85
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 23 63 93 093
เลขล่าง : 9 92 95 96
เลขที่ออก
567
24
1 เมษายน 2563
เลขบน : 0 01 04 09 709
เลขล่าง : 5 50 52 56
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 2 21 26 27 427
เลขล่าง : 3 23 63 93
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 7 70 71 75 875
เลขล่าง : 0 04 05 07
เลขที่ออก
938
98


อาจารย์บัญชา 17 มกราคม 2564
อาจารย์บัญชา 17 มกราคม 2564


อาจารย์บัญชา 30 ธันวาคม 2563
อาจารย์บัญชา 30 ธันวาคม 2563


อาจารย์บัญชา 16 ธันวาคม 2563
อาจารย์บัญชา 16 ธันวาคม 2563


อาจารย์บัญชา 1 ธันวาคม 2563
อาจารย์บัญชา 1 ธันวาคม 2563


อาจารย์บัญชา 16 พฤศจิกายน 2563
อาจารย์บัญชา 16 พฤศจิกายน 2563


อาจารย์บัญชา 16 ตุลาคม 2563
อาจารย์บัญชา 16 ตุลาคม 2563


อาจารย์บัญชา 1 ตุลาคม 2563
อาจารย์บัญชา 1 ตุลาคม 2563


อาจารย์บัญชา 16 กันยายน 2563
อาจารย์บัญชา 16 กันยายน 2563


อาจารย์บัญชา 1 กันยายน 2563
อาจารย์บัญชา 1 กันยายน 2563


อาจารย์บัญชา 16 สิงหาคม 2563
อาจารย์บัญชา 16 สิงหาคม 2563


อาจารย์บัญชา 1 สิงหาคม 2563
อาจารย์บัญชา 1 สิงหาคม 2563


อาจารย์บัญชา 16 กรกฎาคม 2563
อาจารย์บัญชา 16 กรกฎาคม 2563


อาจารย์บัญชา 1 กรกฎาคม 2563
อาจารย์บัญชา 1 กรกฎาคม 2563


อาจารย์บัญชา 16 มิถุนายน 2563
อาจารย์บัญชา 16 มิถุนายน 2563


อาจารย์บัญชา 1 มิถุนายน 2563
อาจารย์บัญชา 1 มิถุนายน 2563


อาจารย์บัญชา 1 เมษายน 2563
อาจารย์บัญชา 1 เมษายน 2563


อาจารย์บัญชา 16 มีนาคม 2563
อาจารย์บัญชา 16 มีนาคม 2563


อาจารย์บัญชา 1 มีนาคม 2563
อาจารย์บัญชา 1 มีนาคม 2563


อาจารย์บัญชา 16 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์บัญชา 16 กุมภาพันธ์ 2563


อาจารย์บัญชา 1 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์บัญชา 1 กุมภาพันธ์ 2563


อาจารย์บัญชา 17 มกราคม 2563
อาจารย์บัญชา 17 มกราคม 2563


อาจารย์บัญชา 30 ธันวาคม 2562
อาจารย์บัญชา 30 ธันวาคม 2562


อาจารย์บัญชา 16 ธันวาคม 2562
อาจารย์บัญชา 16 ธันวาคม 2562


อาจารย์บัญชา 1 ธันวาคม 2562
อาจารย์บัญชา 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น