เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจารย์บัญชา 16 พฤศจิกายน 2562


ข้อมูลเลขเด็ด อาจารย์บัญชา งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


อาจารย์บัญชา 16 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์บัญชา 16 พฤศจิกายน 2562


16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 8 18 48 58 658
เลขล่าง : 3 34 37 38
รอผล
???
??
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 7 73 79 76 873
เลขล่าง : 2 23 26 28
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

7
79 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 2 21 24 27 827
เลขล่าง : 8 82 85 89
เลขที่ออก
564
15
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 4 40 48 49 340
เลขล่าง : 7 70 73 76
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

7 ออกบน
16 กันยายน 2562
เลขบน : 3 23 63 93 293
เลขล่าง : 0 02 04 09
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 9 91 98 90 291
เลขล่าง : 3 23 53 93
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 8 18 48 78 378
เลขล่าง : 1 01 21 91
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 41 46 49 549
เลขล่าง : 0 40 50 80
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
46 ออกล่าง
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 8 81 84 89 289
เลขล่าง : 7 73 76 79
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

7
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 5 52 56 57 457
เลขล่าง : 1 31 61 81
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
52 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 0 01 05 08 908
เลขล่าง : 3 23 53 83
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 23
1 เมษายน 2562
เลขบน : 7 72 74 79 079
เลขล่าง : 1 12 19 16
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

7
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 6 64 65 67 267
เลขล่าง : 5 35 45 85
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

6
64 ออกล่าง


อาจารย์บัญชา 16 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์บัญชา 16 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์บัญชา 1 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์บัญชา 1 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์บัญชา 16 ตุลาคม 2562
อาจารย์บัญชา 16 ตุลาคม 2562


อาจารย์บัญชา 1 ตุลาคม 2562
อาจารย์บัญชา 1 ตุลาคม 2562


อาจารย์บัญชา 16 กันยายน 2562
อาจารย์บัญชา 16 กันยายน 2562


อาจารย์บัญชา 1 กรกฎาคม 2562
อาจารย์บัญชา 1 กรกฎาคม 2562


อาจารย์บัญชา 16 มิถุนายน 2562
อาจารย์บัญชา 16 มิถุนายน 2562


อาจารย์บัญชา 1 มิถุนายน 2562
อาจารย์บัญชา 1 มิถุนายน 2562


อาจารย์บัญชา 16 พฤษภาคม 2562
อาจารย์บัญชา 16 พฤษภาคม 2562


อาจารย์บัญชา 2 พฤษภาคม 2562
อาจารย์บัญชา 2 พฤษภาคม 2562


อาจารย์บัญชา 16 เมษายน 2562
อาจารย์บัญชา 16 เมษายน 2562


อาจารย์บัญชา 1 เมษายน 2562
อาจารย์บัญชา 1 เมษายน 2562


อาจารย์บัญชา 16 มีนาคม 2562
อาจารย์บัญชา 16 มีนาคม 2562


อาจารย์บัญชา 1 มีนาคม 2562
อาจารย์บัญชา 1 มีนาคม 2562


อาจารย์บัญชา 16 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์บัญชา 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น