เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แม่นยำ ตรงเผง 1 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด แม่นยำ ตรงเผง งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


1 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 3 6 9 35 38 60 65 91 94
เลขที่ออก
522
81
16 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 5 7 8 50 54 71 75 80 85
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 2 4 9 23 26 40 49 91
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

9
16 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 1 3 5 01 41 35 38 54 59
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

1 5
1 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 3 6 9 31 37 60 64 91 95
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

9 95
16 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 2 4 6 20 28 42 49 61 65
เลขที่ออก
388
85
1 กรกฎาคม 2562
บน-ล่าง : 2 4 6 21 27 41 49 60 65
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

4 6
16 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 5 8 2 35 65 81 84 24 28
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 2
1 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 2 3 7 20 28 34 38 70 75
เลขที่ออก
461
46
16 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 4 5 8 43 47 53 83 87
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5
2 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 2 6 7 24 26 64 66 70 73
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 24
16 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 3 4 9 31 35 42 49 92 95
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 31


แม่นยำ ตรงเผง 1 ธันวาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 1 ธันวาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 พฤศจิกายน 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 พฤศจิกายน 2562


แม่นยำ ตรงเผง 1 พฤศจิกายน 2562
แม่นยำ ตรงเผง 1 พฤศจิกายน 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 ตุลาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 ตุลาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 1 ตุลาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 1 ตุลาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 กันยายน 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 กันยายน 2562


แม่นยำ ตรงเผง 1 กรกฎาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 1 กรกฎาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 มิถุนายน 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 มิถุนายน 2562


แม่นยำ ตรงเผง 1 มิถุนายน 2562
แม่นยำ ตรงเผง 1 มิถุนายน 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 พฤษภาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 พฤษภาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 2 พฤษภาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 2 พฤษภาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 เมษายน 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 เมษายน 2562


แม่นยำ ตรงเผง 1 เมษายน 2562
แม่นยำ ตรงเผง 1 เมษายน 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 มีนาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 มีนาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 1 มีนาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 1 มีนาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 กุมภาพันธ์ 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น