เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แม่นยำ ตรงเผง 16 สิงหาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด แม่นยำ ตรงเผง งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


แม่นยำ ตรงเผง 16 สิงหาคม 2563
แม่นยำ ตรงเผง 16 สิงหาคม 2563


16 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 4 5 8 40 45 51 56 80 84
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 2 7 8 24 27 70 75 82 89
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

2
16 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 1 4 5 13 18 43 47 51 50
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

5
1 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 1 3 6 13 32 61 19 38 65
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

3 38
16 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 0 4 7 02 43 74 06 46 79
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 3 6 9 35 39 62 69 91 95
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6
1 เมษายน 2563
บน-ล่าง : 4 5 8 40 48 52 57 81 89
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 2 4 6 21 41 60 27 49 65
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

4 6
1 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 1 5 8 12 18 53 58 84
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8
16 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 2 6 9 23 27 60 64 93 97
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

9
1 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 1 5 7 14 18 53 57 70 78
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7
17 มกราคม 2563
บน-ล่าง : 3 4 9 30 35 41 46 93 97
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

4
30 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 1 5 6 12 18 50 56 61
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

1 5 18
16 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 2 4 7 23 29 45 48 72 76
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 4 7
1 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 3 6 9 35 38 60 65 91 94
เลขที่ออก
522
81
16 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 5 7 8 50 54 71 75 80 85
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 2 4 9 23 26 40 49 91
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

9
16 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 1 3 5 01 41 35 38 54 59
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

1 5


แม่นยำ ตรงเผง 16 สิงหาคม 2563
แม่นยำ ตรงเผง 16 สิงหาคม 2563


แม่นยำ ตรงเผง 1 สิงหาคม 2563
แม่นยำ ตรงเผง 1 สิงหาคม 2563


แม่นยำ ตรงเผง 16 กรกฎาคม 2563
แม่นยำ ตรงเผง 16 กรกฎาคม 2563


แม่นยำ ตรงเผง 1 กรกฎาคม 2563
แม่นยำ ตรงเผง 1 กรกฎาคม 2563


แม่นยำ ตรงเผง 16 มิถุนายน 2563
แม่นยำ ตรงเผง 16 มิถุนายน 2563


แม่นยำ ตรงเผง 1 มิถุนายน 2563
แม่นยำ ตรงเผง 1 มิถุนายน 2563


แม่นยำ ตรงเผง 1 เมษายน 2563
แม่นยำ ตรงเผง 1 เมษายน 2563


แม่นยำ ตรงเผง 16 มีนาคม 2563
แม่นยำ ตรงเผง 16 มีนาคม 2563


แม่นยำ ตรงเผง 1 มีนาคม 2563
แม่นยำ ตรงเผง 1 มีนาคม 2563


แม่นยำ ตรงเผง 16 กุมภาพันธ์ 2563
แม่นยำ ตรงเผง 16 กุมภาพันธ์ 2563


แม่นยำ ตรงเผง 1 กุมภาพันธ์ 2563
แม่นยำ ตรงเผง 1 กุมภาพันธ์ 2563


แม่นยำ ตรงเผง 17 มกราคม 2563
แม่นยำ ตรงเผง 17 มกราคม 2563


แม่นยำ ตรงเผง 30 ธันวาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 30 ธันวาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 ธันวาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 ธันวาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 1 ธันวาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 1 ธันวาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 พฤศจิกายน 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 พฤศจิกายน 2562


แม่นยำ ตรงเผง 1 พฤศจิกายน 2562
แม่นยำ ตรงเผง 1 พฤศจิกายน 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 ตุลาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 ตุลาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 1 ตุลาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 1 ตุลาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 กันยายน 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 กันยายน 2562


แม่นยำ ตรงเผง 1 กรกฎาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 1 กรกฎาคม 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 มิถุนายน 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 มิถุนายน 2562


แม่นยำ ตรงเผง 1 มิถุนายน 2562
แม่นยำ ตรงเผง 1 มิถุนายน 2562


แม่นยำ ตรงเผง 16 พฤษภาคม 2562
แม่นยำ ตรงเผง 16 พฤษภาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น