เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ตัวเดียว 16 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ตัวเดียว งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


ตัวเดียว 16 ตุลาคม 2563
ตัวเดียว 16 ตุลาคม 2563


16 ตุลาคม 2563
บน-ล่าง : 3
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3
1 ตุลาคม 2563
บน-ล่าง : 5
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

5
16 กันยายน 2563
บน-ล่าง : 4
เลขที่ออก
083
57
1 กันยายน 2563
บน-ล่าง : 3
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 1
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1
1 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 7
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 5
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

5
1 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 4
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 3
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 9
เลขที่ออก
567
24
1 เมษายน 2563
บน-ล่าง : 1
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 2
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 1
เลขที่ออก
938
98
เลขที่ออก
403
94
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7
17 มกราคม 2563
บน-ล่าง : 3
เลขที่ออก
774
68
30 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 9
เลขที่ออก
541
81
16 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 2
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2


ตัวเดียว 16 ตุลาคม 2563
ตัวเดียว 16 ตุลาคม 2563


ตัวเดียว 1 ตุลาคม 2563
ตัวเดียว 1 ตุลาคม 2563


ตัวเดียว 16 กันยายน 2563
ตัวเดียว 16 กันยายน 2563


ตัวเดียว 1 กันยายน 2563
ตัวเดียว 1 กันยายน 2563


ตัวเดียว 16 สิงหาคม 2563
ตัวเดียว 16 สิงหาคม 2563


ตัวเดียว 1 สิงหาคม 2563
ตัวเดียว 1 สิงหาคม 2563


ตัวเดียว 16 กรกฎาคม 2563
ตัวเดียว 16 กรกฎาคม 2563


ตัวเดียว 1 กรกฎาคม 2563
ตัวเดียว 1 กรกฎาคม 2563


ตัวเดียว 16 มิถุนายน 2563
ตัวเดียว 16 มิถุนายน 2563


ตัวเดียว 1 มิถุนายน 2563
ตัวเดียว 1 มิถุนายน 2563


ตัวเดียว 1 เมษายน 2563
ตัวเดียว 1 เมษายน 2563


ตัวเดียว 16 มีนาคม 2563
ตัวเดียว 16 มีนาคม 2563


ตัวเดียว 1 มีนาคม 2563
ตัวเดียว 1 มีนาคม 2563


ตัวเดียว 16 กุมภาพันธ์ 2563
ตัวเดียว 16 กุมภาพันธ์ 2563


ตัวเดียว 1 กุมภาพันธ์ 2563
ตัวเดียว 1 กุมภาพันธ์ 2563


ตัวเดียว 17 มกราคม 2563
ตัวเดียว 17 มกราคม 2563


ตัวเดียว 30 ธันวาคม 2562
ตัวเดียว 30 ธันวาคม 2562


ตัวเดียว 16 ธันวาคม 2562
ตัวเดียว 16 ธันวาคม 2562


ตัวเดียว 1 ธันวาคม 2562
ตัวเดียว 1 ธันวาคม 2562


ตัวเดียว 16 พฤศจิกายน 2562
ตัวเดียว 16 พฤศจิกายน 2562


ตัวเดียว 1 พฤศจิกายน 2562
ตัวเดียว 1 พฤศจิกายน 2562


ตัวเดียว 16 ตุลาคม 2562
ตัวเดียว 16 ตุลาคม 2562


ตัวเดียว 1 ตุลาคม 2562
ตัวเดียว 1 ตุลาคม 2562


ตัวเดียว 16 กันยายน 2562
ตัวเดียว 16 กันยายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น