เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ฅนสองเพชร 1 กรกฎาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ฅนสองเพชร งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 7 0 9 20 29 70 79 520 329 670 879
เลขล่าง : 1 6 2 8 12 18 62 68
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7 6 8 68
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 5 3 6 13 16 53 56 413 216 453 956
เลขล่าง : 0 7 2 9 02 09 72 79
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 2 9
0 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 7 0 5 40 45 70 75 940 145 370 275
เลขล่าง : 5 8 0 50 58 80 88
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 21 28 51 58 621 328 951 053
เลขล่าง : 9 3 32 35 92 95
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 5
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 0 7 2 5 02 05 72 75 902 405 172 375
เลขล่าง : 3 5 4 8 24 28 54 58
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 5
5 ออกล่าง
3 ออกบน
4 ออกบน
24 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 0 1 8 31 38 01 08 431 238 901 608
เลขล่าง : 7 1 3 9 13 19 73 79
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 1 31 3
1 ออกบน
13 ออกบน
1 เมษายน 2562
เลขบน : 2 9 4 7 24 27 94 97 524 627 394 097
เลขล่าง : 0 5 2 6 02 06 52 56
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

7 5 2 52
2 ออกล่าง
6 ออกบน
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 7 1 8 41 48 71 78 641 348 971 278
เลขล่าง : 5 7 0 2 50 52 70 72
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

8
4 ออกล่าง
2 ออกบน
1 มีนาคม 2562
เลขบน : 2 5 3 6 23 26 53 56 023 926 253 856
เลขล่าง : 1 8 3 4 13 14 83 84
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

5 6
56 ออกล่าง
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 4 7 0 5 50 45 70 75 875 340 970 245
เลขล่าง : 3 9 4 7 34 24 94 97
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

4
5 ออกล่าง
4 ออกบน
24 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 3 6 2 8 32 38 62 68 732 538 762 568
เลขล่าง : 0 5 3 6 06 53 56
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

3 0
3 ออกบน
17 มกราคม 2562
เลขบน : 1 5 4 9 14 19 54 59 014 819 354 259
เลขล่าง : 2 3 1 4 21 24 31 34
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

9
5 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2561
เลขบน : 1 8 3 6 13 16 83 86 913 016 283 986
เลขล่าง : 0 5 4 8 04 08 54 58
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

8 6 0
8 ออกบน
16 ธันวาคม 2561
เลขบน : 5 9 2 7 52 57 92 97 352 657 892 097
เลขล่าง : 3 8 1 6 31 36 81 86
เลขที่ออก
564
62
เลขที่เข้า

5 6
2 ออกล่าง


ฅนสองเพชร 1 กรกฎาคม 2562
ฅนสองเพชร 1 กรกฎาคม 2562


ฅนสองเพชร 16 มิถุนายน 2562
ฅนสองเพชร 16 มิถุนายน 2562


ฅนสองเพชร 1 มิถุนายน 2562
ฅนสองเพชร 1 มิถุนายน 2562


ฅนสองเพชร 16 พฤษภาคม 2562
ฅนสองเพชร 16 พฤษภาคม 2562


ฅนสองเพชร 2 พฤษภาคม 2562
ฅนสองเพชร 2 พฤษภาคม 2562


ฅนสองเพชร 16 เมษายน 2562
ฅนสองเพชร 16 เมษายน 2562


ฅนสองเพชร 1 เมษายน 2562
ฅนสองเพชร 1 เมษายน 2562


ฅนสองเพชร 16 มีนาคม 2562
ฅนสองเพชร 16 มีนาคม 2562


ฅนสองเพชร 1 มีนาคม 2562
ฅนสองเพชร 1 มีนาคม 2562


ฅนสองเพชร 16 กุมภาพันธ์ 2562
ฅนสองเพชร 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น