เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ฅนสองเพชร 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ฅนสองเพชร งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


ฅนสองเพชร 16 ธันวาคม 2562
ฅนสองเพชร 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 3 8 0 4 30 34 80 84 230 534 280 584
เลขล่าง : 0 9 3 7 03 07 93 97
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 0 1 3 8 03 08 13 18 603 708 213 918
เลขล่าง : 1 5 2 7 12 17 52 57
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1
1 ออกล่าง
8 ออกล่าง
18 ออกล่าง
5 ออกบน
2 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 5 0 7 40 47 50 57 340 147 650 857
เลขล่าง : 0 9 4 8 04 08 94 98
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 9 1 4 31 34 91 94 531 734 091 694
เลขล่าง : 4 8 3 6 43 46 83 86
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
9 ออกล่าง
3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 2 6 8 22 28 62 68 322 928 162 568
เลขล่าง : 0 1 2 9 12 19 02 09
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

6 1
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 3 1 9 01 09 31 39 201 709 431 839
เลขล่าง : 4 9 3 6 43 46 93 96
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1 9 9
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 6 4 7 24 27 64 67 524 327 064 967
เลขล่าง : 3 7 2 9 32 39 72 79
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 7 0 9 20 29 70 79 520 329 670 879
เลขล่าง : 1 6 2 8 12 18 62 68
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7 6 8 68
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 5 3 6 13 16 53 56 413 216 453 956
เลขล่าง : 0 7 2 9 02 09 72 79
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 2 9
0 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 7 0 5 40 45 70 75 940 145 370 275
เลขล่าง : 5 8 0 50 58 80 88
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 21 28 51 58 621 328 951 053
เลขล่าง : 9 3 32 35 92 95
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 5
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 0 7 2 5 02 05 72 75 902 405 172 375
เลขล่าง : 3 5 4 8 24 28 54 58
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 5
5 ออกล่าง
3 ออกบน
4 ออกบน
24 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 0 1 8 31 38 01 08 431 238 901 608
เลขล่าง : 7 1 3 9 13 19 73 79
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 1 31 3
1 ออกบน
13 ออกบน


ฅนสองเพชร 16 ธันวาคม 2562
ฅนสองเพชร 16 ธันวาคม 2562


ฅนสองเพชร 1 ธันวาคม 2562
ฅนสองเพชร 1 ธันวาคม 2562


ฅนสองเพชร 16 พฤศจิกายน 2562
ฅนสองเพชร 16 พฤศจิกายน 2562


ฅนสองเพชร 1 พฤศจิกายน 2562
ฅนสองเพชร 1 พฤศจิกายน 2562


ฅนสองเพชร 16 ตุลาคม 2562
ฅนสองเพชร 16 ตุลาคม 2562


ฅนสองเพชร 1 ตุลาคม 2562
ฅนสองเพชร 1 ตุลาคม 2562


ฅนสองเพชร 16 กันยายน 2562
ฅนสองเพชร 16 กันยายน 2562


ฅนสองเพชร 1 กรกฎาคม 2562
ฅนสองเพชร 1 กรกฎาคม 2562


ฅนสองเพชร 16 มิถุนายน 2562
ฅนสองเพชร 16 มิถุนายน 2562


ฅนสองเพชร 1 มิถุนายน 2562
ฅนสองเพชร 1 มิถุนายน 2562


ฅนสองเพชร 16 พฤษภาคม 2562
ฅนสองเพชร 16 พฤษภาคม 2562


ฅนสองเพชร 2 พฤษภาคม 2562
ฅนสองเพชร 2 พฤษภาคม 2562


ฅนสองเพชร 16 เมษายน 2562
ฅนสองเพชร 16 เมษายน 2562


ฅนสองเพชร 1 เมษายน 2562
ฅนสองเพชร 1 เมษายน 2562


ฅนสองเพชร 16 มีนาคม 2562
ฅนสองเพชร 16 มีนาคม 2562


ฅนสองเพชร 1 มีนาคม 2562
ฅนสองเพชร 1 มีนาคม 2562


ฅนสองเพชร 16 กุมภาพันธ์ 2562
ฅนสองเพชร 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น