เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ฅนสองเพชร 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด ฅนสองเพชร งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


ฅนสองเพชร 17 มกราคม 2564
ฅนสองเพชร 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 1 4 3 6 13 16 43 46 913 716 546 243
เลขล่าง : 2 5 1 7 21 27 51 57
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 6 8 3 5 63 65 83 85 563 465 783 085
เลขล่าง : 1 4 0 5 10 15 40 45
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

6 8 1
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 4 5 1 7 41 47 51 57 941 347 451 657
เลขล่าง : 2 6 1 4 21 24 61 64
เลขที่ออก
303
70
เลขที่เข้า

7 ออกล่าง
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 2 5 0 3 20 23 50 53 620 723 450 853
เลขล่าง : 0 4 1 8 01 08 41 48
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

4 8 48
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 6 8 3 0 63 60 83 80 563 460 783 280
เลขล่าง : 2 5 3 7 23 27 53 57
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

6
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 4 6 3 9 43 49 63 69 843 049 763 569
เลขล่าง : 0 5 3 9 03 09 53 59
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3
3 ออกล่าง
0 ออกบน
5 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 3 0 9 20 29 30 39 720 329 439 830
เลขล่าง : 1 3 2 6 12 16 32 36
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

3 9 39
3 ออกบน
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 5 3 6 13 16 53 56 813 416 253 056
เลขล่าง : 4 5 0 9 40 49 50 59
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

3 5
5 ออกล่าง
0 ออกบน
1 กันยายน 2563
เลขบน : 2 6 0 3 20 23 60 63 920 723 460 863
เลขล่าง : 1 0 3 6 13 16 03 06
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 5 3 8 13 18 53 58 413 618 253 758
เลขล่าง : 0 6 2 9 02 09 62 69
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 7 0 5 40 45 70 75 875 340 970 245
เลขล่าง : 2 9 4 7 24 27 94 97
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

2 9
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 3 4 9 24 29 34 39 724 529 034 639
เลขล่าง : 3 5 2 8 32 38 52 58
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 3 5
3 ออกล่าง
2 ออกบน
8 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 3 8 0 4 30 34 80 84 930 480 134 584
เลขล่าง : 1 5 4 7 14 17 54 57
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

8
3 ออกล่าง
5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 2 9 1 5 21 25 91 95 895 091 625 521
เลขล่าง : 3 0 2 5 32 35 02 05
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 5 8 0 6 50 56 80 86 450 356 780 986
เลขล่าง : 1 3 2 9 12 19 32 39
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5 6 2
1 เมษายน 2563
เลขบน : 4 5 1 7 41 47 51 57 041 947 051 957
เลขล่าง : 2 7 1 5 21 25 71 75
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 0 9 3 6 03 06 93 96 703 506 493 896
เลขล่าง : 3 8 6 9 36 39 86 89
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

6
6 ออกบน
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 1 7 4 8 41 47 81 87 941 647 081 387
เลขล่าง : 0 5 2 8 02 08 52 58
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 8


ฅนสองเพชร 17 มกราคม 2564
ฅนสองเพชร 17 มกราคม 2564


ฅนสองเพชร 30 ธันวาคม 2563
ฅนสองเพชร 30 ธันวาคม 2563


ฅนสองเพชร 16 ธันวาคม 2563
ฅนสองเพชร 16 ธันวาคม 2563


ฅนสองเพชร 1 ธันวาคม 2563
ฅนสองเพชร 1 ธันวาคม 2563


ฅนสองเพชร 16 พฤศจิกายน 2563
ฅนสองเพชร 16 พฤศจิกายน 2563


ฅนสองเพชร 16 ตุลาคม 2563
ฅนสองเพชร 16 ตุลาคม 2563


ฅนสองเพชร 1 ตุลาคม 2563
ฅนสองเพชร 1 ตุลาคม 2563


ฅนสองเพชร 16 กันยายน 2563
ฅนสองเพชร 16 กันยายน 2563


ฅนสองเพชร 1 กันยายน 2563
ฅนสองเพชร 1 กันยายน 2563


ฅนสองเพชร 16 สิงหาคม 2563
ฅนสองเพชร 16 สิงหาคม 2563


ฅนสองเพชร 1 สิงหาคม 2563
ฅนสองเพชร 1 สิงหาคม 2563


ฅนสองเพชร 16 กรกฎาคม 2563
ฅนสองเพชร 16 กรกฎาคม 2563


ฅนสองเพชร 1 กรกฎาคม 2563
ฅนสองเพชร 1 กรกฎาคม 2563


ฅนสองเพชร 16 มิถุนายน 2563
ฅนสองเพชร 16 มิถุนายน 2563


ฅนสองเพชร 1 มิถุนายน 2563
ฅนสองเพชร 1 มิถุนายน 2563


ฅนสองเพชร 1 เมษายน 2563
ฅนสองเพชร 1 เมษายน 2563


ฅนสองเพชร 16 มีนาคม 2563
ฅนสองเพชร 16 มีนาคม 2563


ฅนสองเพชร 1 มีนาคม 2563
ฅนสองเพชร 1 มีนาคม 2563


ฅนสองเพชร 16 กุมภาพันธ์ 2563
ฅนสองเพชร 16 กุมภาพันธ์ 2563


ฅนสองเพชร 1 กุมภาพันธ์ 2563
ฅนสองเพชร 1 กุมภาพันธ์ 2563


ฅนสองเพชร 17 มกราคม 2563
ฅนสองเพชร 17 มกราคม 2563


ฅนสองเพชร 30 ธันวาคม 2562
ฅนสองเพชร 30 ธันวาคม 2562


ฅนสองเพชร 16 ธันวาคม 2562
ฅนสองเพชร 16 ธันวาคม 2562


ฅนสองเพชร 1 ธันวาคม 2562
ฅนสองเพชร 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น