เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ศาลเจ้าพ่อขุน 1 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ศาลเจ้าพ่อขุน งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


1 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 0 1 3 9 02 06 08 12 16 18
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 18
16 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 4 5 7 8 14 18 54 58 74 78
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 3 4 6 9 33 35 39 63 65 69
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 9
16 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 4 7 8 0 14 17 24 27 64 67
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 64
1 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 3 9 30 33 37 90 93 97
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

9 97
16 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 2 6 12 16 42 46 92 96
เลขที่ออก
388
85
1 กรกฎาคม 2562
บน-ล่าง : 2 9 20 24 27 90 94 97 3 5
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 5 8 6 7 51 53 50 81 83 80
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5
1 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 4 7 8 9 40 45 49 70 75 79
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
16 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 5 8 51 53 57 81 83 87
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5
2 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 4 9 42 45 40 92 95 90
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

4 42
16 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 5 8 50 56 58 80 86 88
เลขที่ออก
331
23


ศาลเจ้าพ่อขุน 1 ธันวาคม 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 1 ธันวาคม 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 16 พฤศจิกายน 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 16 พฤศจิกายน 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 1 พฤศจิกายน 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 1 พฤศจิกายน 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 16 ตุลาคม 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 16 ตุลาคม 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 1 ตุลาคม 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 1 ตุลาคม 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 16 กันยายน 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 16 กันยายน 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 1 กรกฎาคม 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 1 กรกฎาคม 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 16 มิถุนายน 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 16 มิถุนายน 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 1 มิถุนายน 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 1 มิถุนายน 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 16 พฤษภาคม 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 16 พฤษภาคม 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 2 พฤษภาคม 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 2 พฤษภาคม 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 16 เมษายน 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 16 เมษายน 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 1 เมษายน 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 1 เมษายน 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 16 มีนาคม 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 16 มีนาคม 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 1 มีนาคม 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 1 มีนาคม 2562


ศาลเจ้าพ่อขุน 16 กุมภาพันธ์ 2562
ศาลเจ้าพ่อขุน 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น