เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด อาจรย์หนู งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2562
อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2562


16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 9 31 34 36 37 91 94 96 97 30 231 691 934 536 496 237 897 830
เลขล่าง : 4 6 41 61 43 63 45 65 48 68 49
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 3 5 20 21 24 26 29 50 51 54 56 59 720 821 924 326 950 651 054 356 129
เลขล่าง : 0 3 8 32 35 36 37 82 85 86 87 38
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

8 85
5 ออกล่าง
0 ออกบน
16 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 31 32 35 37 91 92 95 97
เลขล่าง : 41 43 45 48 01 03 05 08 09
เลขที่ออก
765
88
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 5 23 24 26 28 29 53 54 56 58 723 524 126 728 153 054 956 758 239
เลขล่าง : 6 9 60 61 64 65 90 91 94 95 98
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 8 10 13 15 17 80 83 85 87 18 210 413 615 917 280 983 685 287 618
เลขล่าง : 0 5 01 03 06 08 51 53 56 58 09
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

0 ออกบน
5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 7 42 45 47 49 75 77 79 70 742 845 347 149 172 675 477 879 270
เลขล่าง : 7 8 70 71 74 76 80 84 81 86 89
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 5 31 34 36 38 51 54 53 58 59 231 736 438 034 059 251 854 256 758
เลขล่าง : 2 6 21 23 25 28 61 63 65 68 60
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5 256
2 ออกบน
6 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 8 22 23 25 27 29 82 83 85 87 522 623 825 127 782 983 685
เลขล่าง : 5 6 52 56 58 59 62 66 68 69 50
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 5 52
25 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 0 31 39 35 30 01 04 05 09 631 934 235 539 901 304 205 809
เลขล่าง : 1 5 13 14 16 19 10 53 54 56 59
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 31
1 ออกบน
13 ออกบน
1 เมษายน 2562
เลขบน : 2 9 22 23 26 28 91 93 96 98 20 722 823 526 728 920 292 893 569 198
เลขล่าง : 4 6 42 43 45 47 49 62 63 65 67
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

2 ออกล่าง
6 ออกบน
67 ออกบน
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 8 41 43 47 49 45 81 83 85 87 341 845 147 549 281 083 287
เลขล่าง : 5 7 50 54 56 58 70 71 76 78 79
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

8
4 ออกล่าง
1 มีนาคม 2562
เลขบน : 3 9 34 36 37 38 30 94 96 97 98 934 536 437 238 694 596 197 498 430
เลขล่าง : 0 6 61 63 64 67 68 01 03 04 07
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

6
0 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 4 7 41 45 46 49 71 75 76 79 70 641 745 364 149 570 271 875 376 079
เลขล่าง : 5 8 50 53 57 58 80 83 87 88 89
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

4 5
8 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 3 6 31 32 36 39 61 62 66 69 60 431 032 736 839 261 862 766 469
เลขล่าง : 9 4 43 45 47 48 93 95 97 98 90
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

3 431 4
43 ออกบน
17 มกราคม 2562
เลขบน : 1 4 12 14 15 18 19 912 314 615 018 842 644 045 348
เลขล่าง : 5 7 50 51 54 56 59 70 71 74 76
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

5 56
7 ออกบน
30 ธันวาคม 2561
เลขบน : 6 8 60 62 65 67 80 82 85 87 89 960 562 165 867 380 982 685 187
เลขล่าง : 1 0 12 13 16 18 19 02 03 06 08
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

6 8 67 867 0 02
16 ธันวาคม 2561
เลขบน : 1 5 13 15 16 18 10 53 55 56 58 613 415 716 018 910 353 355 256 758
เลขล่าง : 8 0 01 04 05 07 09 81 84 85 87
เลขที่ออก
564
62
เลขที่เข้า

5


อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2562
อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2562


อาจรย์หนู 1 สิงหาคม 2562
อาจรย์หนู 1 สิงหาคม 2562


อาจรย์หนู 16 กรกฎาคม 2562
อาจรย์หนู 16 กรกฎาคม 2562


อาจรย์หนู 1 กรกฎาคม 2562
อาจรย์หนู 1 กรกฎาคม 2562


อาจรย์หนู 16 มิถุนายน 2562
อาจรย์หนู 16 มิถุนายน 2562


อาจรย์หนู 1 มิถุนายน 2562
อาจรย์หนู 1 มิถุนายน 2562


อาจรย์หนู 16 พฤษภาคม 2562
อาจรย์หนู 16 พฤษภาคม 2562


อาจรย์หนู 2 พฤษภาคม 2562
อาจรย์หนู 2 พฤษภาคม 2562


อาจรย์หนู 16 เมษายน 2562
อาจรย์หนู 16 เมษายน 2562


อาจรย์หนู 1 เมษายน 2562
อาจรย์หนู 1 เมษายน 2562


อาจรย์หนู 16 มีนาคม 2562
อาจรย์หนู 16 มีนาคม 2562


อาจรย์หนู 1 มีนาคม 2562
อาจรย์หนู 1 มีนาคม 2562


อาจรย์หนู 16 กุมภาพันธ์ 2562
อาจรย์หนู 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น