เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจรย์หนู 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด อาจรย์หนู งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


อาจรย์หนู 17 มกราคม 2564
อาจรย์หนู 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 1 8 12 13 15 17 10 82 83 85 87 512 413 915 617 910 082 483 685 287
เลขล่าง : 0 5 01 02 05 07 08 51 52 55 57
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 6 4 5 50 52 53 57 58 60 62 63 67 42 43 45 48 49 65 68 350 952 853 057 458 960 162 563 467
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

6
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 5 4 7 12 13 16 18 10 42 43 46 48 15 25 45 65 85 17 27 47 67 512 813 716 418 910 042 945 346 748
เลขที่ออก
303
70
เลขที่เข้า

7 ออกล่าง
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 3 6 0 4 30 34 35 37 39 60 64 65 67 02 05 07 08 42 45 47 830 934 635 237 760 164 265 167
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

4
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 2 9 4 5 21 23 24 26 29 41 43 46 49 51 52 54 56 90 91 96 421 325 724 826 529 641 745 846 349
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

4 ออกล่าง
46 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 6 32 35 37 38 30 62 65 67 68 732 635 037 438 130 762 665 367 968
เลขล่าง : 4 8 41 43 45 48 49 81 83 85 88
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

8 83
3 ออกล่าง
38 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 8 20 21 23 26 28 80 81 86 720 521 923 426 728 480 981 483 586
เลขล่าง : 5 6 52 54 58 59 62 64 66 68
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

8 5 59
16 กันยายน 2563
เลขบน : 4 5 43 46 48 49 40 53 56 58 59 043 146 548 749 140 953 856 758 159
เลขล่าง : 1 7 10 12 15 17 18 70 72 75 77
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

7 75
5 ออกล่าง
1 กันยายน 2563
เลขบน : 3 6 32 35 37 39 30 62 65 67 69 332 835 437 639 530 162 965 367 069
เลขล่าง : 4 0 41 44 46 48 49 01 04 06 08
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 0 8 01 04 06 08 81 84 86 88 89 501 091 904 594 706 196 308 698 189
เลขล่าง : 1 2 10 13 15 17 20 23 25 27
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

8
88 ออกล่าง
1 ออกบน
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 7 40 42 45 48 49 70 72 75 78 340 642 145 648 049 970 672 175 478
เลขล่าง : 2 8 21 24 25 27 28 81 84 85 87
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

2
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 8 21 23 26 28 20 81 83 86 88 921 523 726 128 320 483 586 988
เลขล่าง : 5 7 52 53 56 58 59 72 73 76 78
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 8 86 5 53
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 5 812 713 415 917 319 752 053 655 457 12 13 15 17 19 52 53 55 57
เลขล่าง : 4 7 41 42 46 48 49 71 72 76 78
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 9 530 432 934 536 490 192 894 596 30 32 34 36 90 92 94 96 39
เลขล่าง : 0 6 03 04 07 09 63 64 67 69 60
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 2 6 21 23 25 27 28 61 63 65 67 921 723 425 428 061 463 863 367
เลขล่าง : 5 9 52 53 56 58 90 92 93 96 98
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6 67
2 ออกล่าง
5 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 5 10 11 14 16 19 50 51 54 56 310 411 614 016 950 751 254 356 819
เลขล่าง : 3 6 31 34 36 35 37 61 64 65 66
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 2 7 22 23 26 28 20 72 73 76 78 622 923 526 328 172 473 076 378 920
เลขล่าง : 9 41 42 46 48 49 91 92 96 98
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

7 ออกล่าง
46 ออกบน
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 1 8 10 12 14 18 19 80 82 84 88 810 612 514 718 480 982 584 788 819
เลขล่าง : 5 0 52 53 56 57 02 03 06 07 50
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8


อาจรย์หนู 17 มกราคม 2564
อาจรย์หนู 17 มกราคม 2564


อาจรย์หนู 30 ธันวาคม 2563
อาจรย์หนู 30 ธันวาคม 2563


อาจรย์หนู 16 ธันวาคม 2563
อาจรย์หนู 16 ธันวาคม 2563


อาจรย์หนู 1 ธันวาคม 2563
อาจรย์หนู 1 ธันวาคม 2563


อาจรย์หนู 16 พฤศจิกายน 2563
อาจรย์หนู 16 พฤศจิกายน 2563


อาจรย์หนู 16 ตุลาคม 2563
อาจรย์หนู 16 ตุลาคม 2563


อาจรย์หนู 1 ตุลาคม 2563
อาจรย์หนู 1 ตุลาคม 2563


อาจรย์หนู 16 กันยายน 2563
อาจรย์หนู 16 กันยายน 2563


อาจรย์หนู 1 กันยายน 2563
อาจรย์หนู 1 กันยายน 2563


อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2563
อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2563


อาจรย์หนู 1 สิงหาคม 2563
อาจรย์หนู 1 สิงหาคม 2563


อาจรย์หนู 16 กรกฎาคม 2563
อาจรย์หนู 16 กรกฎาคม 2563


อาจรย์หนู 1 กรกฎาคม 2563
อาจรย์หนู 1 กรกฎาคม 2563


อาจรย์หนู 16 มิถุนายน 2563
อาจรย์หนู 16 มิถุนายน 2563


อาจรย์หนู 1 มิถุนายน 2563
อาจรย์หนู 1 มิถุนายน 2563


อาจรย์หนู 1 เมษายน 2563
อาจรย์หนู 1 เมษายน 2563


อาจรย์หนู 16 มีนาคม 2563
อาจรย์หนู 16 มีนาคม 2563


อาจรย์หนู 1 มีนาคม 2563
อาจรย์หนู 1 มีนาคม 2563


อาจรย์หนู 16 กุมภาพันธ์ 2563
อาจรย์หนู 16 กุมภาพันธ์ 2563


อาจรย์หนู 1 กุมภาพันธ์ 2563
อาจรย์หนู 1 กุมภาพันธ์ 2563


อาจรย์หนู 17 มกราคม 2563
อาจรย์หนู 17 มกราคม 2563


อาจรย์หนู 30 ธันวาคม 2562
อาจรย์หนู 30 ธันวาคม 2562


อาจรย์หนู 16 ธันวาคม 2562
อาจรย์หนู 16 ธันวาคม 2562


อาจรย์หนู 1 ธันวาคม 2562
อาจรย์หนู 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น