เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด อาจรย์หนู งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2563
อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2563


16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 0 8 01 04 06 08 81 84 86 88 89 501 091 904 594 706 196 308 698 189
เลขล่าง : 1 2 10 13 15 17 20 23 25 27
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 7 40 42 45 48 49 70 72 75 78 340 642 145 648 049 970 672 175 478
เลขล่าง : 2 8 21 24 25 27 28 81 84 85 87
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

2
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 8 21 23 26 28 20 81 83 86 88 921 523 726 128 320 483 586 988
เลขล่าง : 5 7 52 53 56 58 59 72 73 76 78
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 8 86 5 53
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 5 812 713 415 917 319 752 053 655 457 12 13 15 17 19 52 53 55 57
เลขล่าง : 4 7 41 42 46 48 49 71 72 76 78
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 9 530 432 934 536 490 192 894 596 30 32 34 36 90 92 94 96 39
เลขล่าง : 0 6 03 04 07 09 63 64 67 69 60
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 2 6 21 23 25 27 28 61 63 65 67 921 723 425 428 061 463 863 367
เลขล่าง : 5 9 52 53 56 58 90 92 93 96 98
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6 67
2 ออกล่าง
5 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 5 10 11 14 16 19 50 51 54 56 310 411 614 016 950 751 254 356 819
เลขล่าง : 3 6 31 34 36 35 37 61 64 65 66
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 2 7 22 23 26 28 20 72 73 76 78 622 923 526 328 172 473 076 378 920
เลขล่าง : 9 41 42 46 48 49 91 92 96 98
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

7 ออกล่าง
46 ออกบน
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 1 8 10 12 14 18 19 80 82 84 88 810 612 514 718 480 982 584 788 819
เลขล่าง : 5 0 52 53 56 57 02 03 06 07 50
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 3 6 32 34 35 39 30 62 64 65 69 531 034 235 739 830 562 764 365 169
เลขล่าง : 4 9 40 41 43 46 97 90 91 93 96
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3 30 034 4 9
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 7 40 45 46 48 49 70 75 76 78 840 745 246 148 349 370 275 376 978
เลขล่าง : 5 6 51 53 54 57 58 61 63 64 67
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7 6
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 6 32 34 36 38 30 62 64 66 68 732 934 236 138 730 162 864 266 768
เลขล่าง : 4 5 43 45 46 48 49 53 55 56 58
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
68 ออกล่าง
4 ออกบน
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 5 9 50 53 54 57 59 90 93 94 97 250 653 154 357 490 293 894 097 459
เลขล่าง : 2 7 21 23 25 26 28 71 73 75 76
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

5 154
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 6 21 22 25 28 61 62 65 68 521 322 425 628 861 762 065 968 329
เลขล่าง : 4 9 40 42 46 47 90 92 96 97 49
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 9 97
4 ออกบน
42 ออกบน
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 5 10 12 14 17 18 50 52 54 57 310 612 814 917 718 950 652 154 857
เลขล่าง : 0 8 02 04 05 08 82 84 85 88 09
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

5 8
1 ออกล่าง
18 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 8 42 45 46 48 82 85 86 89 49 742 345 146 348 082 785 386 189 149
เลขล่าง : 7 5 51 53 57 59 71 73 77 79
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 9 30 32 34 37 90 92 94 97 931 832 734 537 530 190 892 394 297
เลขล่าง : 4 6 42 45 46 48 62 65 66 68 69
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 537
9 ออกล่าง
97 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 4 10 11 15 16 40 41 45 46 19 510 811 215 716 340 741 245 846 019
เลขล่าง : 5 51 56 57 59 50 71 76 77 79
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 46 5 51
1 ออกล่าง
15 ออกล่าง


อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2563
อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2563


อาจรย์หนู 1 สิงหาคม 2563
อาจรย์หนู 1 สิงหาคม 2563


อาจรย์หนู 16 กรกฎาคม 2563
อาจรย์หนู 16 กรกฎาคม 2563


อาจรย์หนู 1 กรกฎาคม 2563
อาจรย์หนู 1 กรกฎาคม 2563


อาจรย์หนู 16 มิถุนายน 2563
อาจรย์หนู 16 มิถุนายน 2563


อาจรย์หนู 1 มิถุนายน 2563
อาจรย์หนู 1 มิถุนายน 2563


อาจรย์หนู 1 เมษายน 2563
อาจรย์หนู 1 เมษายน 2563


อาจรย์หนู 16 มีนาคม 2563
อาจรย์หนู 16 มีนาคม 2563


อาจรย์หนู 1 มีนาคม 2563
อาจรย์หนู 1 มีนาคม 2563


อาจรย์หนู 16 กุมภาพันธ์ 2563
อาจรย์หนู 16 กุมภาพันธ์ 2563


อาจรย์หนู 1 กุมภาพันธ์ 2563
อาจรย์หนู 1 กุมภาพันธ์ 2563


อาจรย์หนู 17 มกราคม 2563
อาจรย์หนู 17 มกราคม 2563


อาจรย์หนู 30 ธันวาคม 2562
อาจรย์หนู 30 ธันวาคม 2562


อาจรย์หนู 16 ธันวาคม 2562
อาจรย์หนู 16 ธันวาคม 2562


อาจรย์หนู 1 ธันวาคม 2562
อาจรย์หนู 1 ธันวาคม 2562


อาจรย์หนู 16 พฤศจิกายน 2562
อาจรย์หนู 16 พฤศจิกายน 2562


อาจรย์หนู 1 พฤศจิกายน 2562
อาจรย์หนู 1 พฤศจิกายน 2562


อาจรย์หนู 16 ตุลาคม 2562
อาจรย์หนู 16 ตุลาคม 2562


อาจรย์หนู 1 ตุลาคม 2562
อาจรย์หนู 1 ตุลาคม 2562


อาจรย์หนู 16 กันยายน 2562
อาจรย์หนู 16 กันยายน 2562


อาจรย์หนู 1 กันยายน 2562
อาจรย์หนู 1 กันยายน 2562


อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2562
อาจรย์หนู 16 สิงหาคม 2562


อาจรย์หนู 1 สิงหาคม 2562
อาจรย์หนู 1 สิงหาคม 2562


อาจรย์หนู 16 กรกฎาคม 2562
อาจรย์หนู 16 กรกฎาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น