เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ฟ้าลิขิต 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ฟ้าลิขิต งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


ฟ้าลิขิต 16 ธันวาคม 2562
ฟ้าลิขิต 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 7 73 76 276
เลขล่าง : 1 51 91
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 4 40 48 948
เลขล่าง : 0 06 09
เลขที่ออก
522
81
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 5 51 56 856
เลขล่าง : 1 15 18
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 64 84 984
เลขล่าง : 3 03 63
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 9 94 97 897
เลขล่าง : 5 51 54
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 51
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 6 61 69 569
เลขล่าง : 0 03 06
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 24 28 728
เลขล่าง : 3 13 53
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3 ออกบน
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 13 17 217
เลขล่าง : 8 80 84
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

8 ออกบน
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 4 42 45 945
เลขล่าง : 1 31 61
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

4
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 5 53 59 459
เลขล่าง : 4 42 45
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
16 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 0 01 07 901
เลขล่าง : 2 23 26
เลขที่ออก
765
88
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 5 52 56 856
เลขล่าง : 7 76 79
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7 ออกบน
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 01 71 271
เลขล่าง : 8 83 87
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 2 25 28 728
เลขล่าง : 5 50 54
เลขที่ออก
461
46
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 5 50 56 856
เลขล่าง : 3 13 53
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 1 12 19 319
เลขล่าง : 6 63 65
เลขที่ออก
324
25
16 เมษายน 2562
เลขบน : 5 50 56 256
เลขล่าง : 4 14 54
เลขที่ออก
331
23


ฟ้าลิขิต 16 ธันวาคม 2562
ฟ้าลิขิต 16 ธันวาคม 2562


ฟ้าลิขิต 1 ธันวาคม 2562
ฟ้าลิขิต 1 ธันวาคม 2562


ฟ้าลิขิต 16 พฤศจิกายน 2562
ฟ้าลิขิต 16 พฤศจิกายน 2562


ฟ้าลิขิต 1 พฤศจิกายน 2562
ฟ้าลิขิต 1 พฤศจิกายน 2562


ฟ้าลิขิต 16 ตุลาคม 2562
ฟ้าลิขิต 16 ตุลาคม 2562


ฟ้าลิขิต 1 ตุลาคม 2562
ฟ้าลิขิต 1 ตุลาคม 2562


ฟ้าลิขิต 16 กันยายน 2562
ฟ้าลิขิต 16 กันยายน 2562


ฟ้าลิขิต 1 กันยายน 2562
ฟ้าลิขิต 1 กันยายน 2562


ฟ้าลิขิต 16 สิงหาคม 2562
ฟ้าลิขิต 16 สิงหาคม 2562


ฟ้าลิขิต 1 สิงหาคม 2562
ฟ้าลิขิต 1 สิงหาคม 2562


ฟ้าลิขิต 16 กรกฎาคม 2562
ฟ้าลิขิต 16 กรกฎาคม 2562


ฟ้าลิขิต 1 กรกฎาคม 2562
ฟ้าลิขิต 1 กรกฎาคม 2562


ฟ้าลิขิต 16 มิถุนายน 2562
ฟ้าลิขิต 16 มิถุนายน 2562


ฟ้าลิขิต 1 มิถุนายน 2562
ฟ้าลิขิต 1 มิถุนายน 2562


ฟ้าลิขิต 16 พฤษภาคม 2562
ฟ้าลิขิต 16 พฤษภาคม 2562


ฟ้าลิขิต 2 พฤษภาคม 2562
ฟ้าลิขิต 2 พฤษภาคม 2562


ฟ้าลิขิต 16 เมษายน 2562
ฟ้าลิขิต 16 เมษายน 2562


ฟ้าลิขิต 1 เมษายน 2562
ฟ้าลิขิต 1 เมษายน 2562


ฟ้าลิขิต 16 มีนาคม 2562
ฟ้าลิขิต 16 มีนาคม 2562


ฟ้าลิขิต 1 มีนาคม 2562
ฟ้าลิขิต 1 มีนาคม 2562


ฟ้าลิขิต 16 กุมภาพันธ์ 2562
ฟ้าลิขิต 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น