เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ฟ้าลิขิต 16 กรกฎาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ฟ้าลิขิต งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


ฟ้าลิขิต 16 กรกฎาคม 2563
ฟ้าลิขิต 16 กรกฎาคม 2563


16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 9 91 94 794
เลขล่าง : 5 15 45
รอผล
???
??
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 6 63 69 769
เลขล่าง : 1 21 61
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 943 46 43 4
เลขล่าง : 03 0 09
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 6 62 69 569
เลขล่าง : 7 27 67
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6
7 ออกบน
67 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 2 21 24 524
เลขล่าง : 0 10 40
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 5 50 59 659
เลขล่าง : 3 31 36
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 1 01 81 981
เลขล่าง : 4 41 48
เลขที่ออก
938
98
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 6 62 67 067
เลขล่าง : 8 38 58
เลขที่ออก
403
94
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 04 54 154
เลขล่าง : 9 90 98
เลขที่ออก
227
06
17 มกราคม 2563
เลขบน : 6 63 67 267
เลขล่าง : 1 31 91
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 12 19 019
เลขล่าง : 8 82 86
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

1 8
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 7 73 76 276
เลขล่าง : 1 51 91
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

7 ออกล่าง
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 4 40 48 948
เลขล่าง : 0 06 09
เลขที่ออก
522
81
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 5 51 56 856
เลขล่าง : 1 15 18
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 64 84 984
เลขล่าง : 3 03 63
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 9 94 97 897
เลขล่าง : 5 51 54
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 51
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 6 61 69 569
เลขล่าง : 0 03 06
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 24 28 728
เลขล่าง : 3 13 53
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3 ออกบน


ฟ้าลิขิต 16 กรกฎาคม 2563
ฟ้าลิขิต 16 กรกฎาคม 2563


ฟ้าลิขิต 1 กรกฎาคม 2563
ฟ้าลิขิต 1 กรกฎาคม 2563


ฟ้าลิขิต 16 มิถุนายน 2563
ฟ้าลิขิต 16 มิถุนายน 2563


ฟ้าลิขิต 1 มิถุนายน 2563
ฟ้าลิขิต 1 มิถุนายน 2563


ฟ้าลิขิต 1 เมษายน 2563
ฟ้าลิขิต 1 เมษายน 2563


ฟ้าลิขิต 16 มีนาคม 2563
ฟ้าลิขิต 16 มีนาคม 2563


ฟ้าลิขิต 1 มีนาคม 2563
ฟ้าลิขิต 1 มีนาคม 2563


ฟ้าลิขิต 16 กุมภาพันธ์ 2563
ฟ้าลิขิต 16 กุมภาพันธ์ 2563


ฟ้าลิขิต 1 กุมภาพันธ์ 2563
ฟ้าลิขิต 1 กุมภาพันธ์ 2563


ฟ้าลิขิต 17 มกราคม 2563
ฟ้าลิขิต 17 มกราคม 2563


ฟ้าลิขิต 30 ธันวาคม 2562
ฟ้าลิขิต 30 ธันวาคม 2562


ฟ้าลิขิต 16 ธันวาคม 2562
ฟ้าลิขิต 16 ธันวาคม 2562


ฟ้าลิขิต 1 ธันวาคม 2562
ฟ้าลิขิต 1 ธันวาคม 2562


ฟ้าลิขิต 16 พฤศจิกายน 2562
ฟ้าลิขิต 16 พฤศจิกายน 2562


ฟ้าลิขิต 1 พฤศจิกายน 2562
ฟ้าลิขิต 1 พฤศจิกายน 2562


ฟ้าลิขิต 16 ตุลาคม 2562
ฟ้าลิขิต 16 ตุลาคม 2562


ฟ้าลิขิต 1 ตุลาคม 2562
ฟ้าลิขิต 1 ตุลาคม 2562


ฟ้าลิขิต 16 กันยายน 2562
ฟ้าลิขิต 16 กันยายน 2562


ฟ้าลิขิต 1 กันยายน 2562
ฟ้าลิขิต 1 กันยายน 2562


ฟ้าลิขิต 16 สิงหาคม 2562
ฟ้าลิขิต 16 สิงหาคม 2562


ฟ้าลิขิต 1 สิงหาคม 2562
ฟ้าลิขิต 1 สิงหาคม 2562


ฟ้าลิขิต 16 กรกฎาคม 2562
ฟ้าลิขิต 16 กรกฎาคม 2562


ฟ้าลิขิต 1 กรกฎาคม 2562
ฟ้าลิขิต 1 กรกฎาคม 2562


ฟ้าลิขิต 16 มิถุนายน 2562
ฟ้าลิขิต 16 มิถุนายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น