เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ฟ้าลิขิต 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด ฟ้าลิขิต งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


ฟ้าลิขิต 17 มกราคม 2564
ฟ้าลิขิต 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 0 10 80 980
เลขล่าง : 3 35 37
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 13 17 017
เลขล่าง : 9 90 94
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

9
1 ออกล่าง
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 9 94 97 897
เลขล่าง : 5 51 54
เลขที่ออก
303
70
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 3 30 38 438
เลขล่าง : 0 03 06
เลขที่ออก
994
84
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 6 61 67 067
เลขล่าง : 3 32 35
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

6 61
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 9 91 95 895
เลขล่าง : 3 03 63
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 23 53 453
เลขล่าง : 9 29 59
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

3 9 59
16 กันยายน 2563
เลขบน : 6 61 4 764
เลขล่าง : 3 31 38
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

3 ออกบน
38 ออกบน
1 กันยายน 2563
เลขบน : 3 13 43 843
เลขล่าง : 0 02 07
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 7 70 78 478
เลขล่าง : 9 90 95
เลขที่ออก
811
88
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 13 18 218
เลขล่าง : 4 40 46
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

1
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 9 91 94 794
เลขล่าง : 5 15 45
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

5
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 6 63 69 769
เลขล่าง : 1 21 61
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 943 46 43 4
เลขล่าง : 03 0 09
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 6 62 69 569
เลขล่าง : 7 27 67
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6
7 ออกบน
67 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 2 21 24 524
เลขล่าง : 0 10 40
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 5 50 59 659
เลขล่าง : 3 31 36
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 1 01 81 981
เลขล่าง : 4 41 48
เลขที่ออก
938
98


ฟ้าลิขิต 17 มกราคม 2564
ฟ้าลิขิต 17 มกราคม 2564


ฟ้าลิขิต 30 ธันวาคม 2563
ฟ้าลิขิต 30 ธันวาคม 2563


ฟ้าลิขิต 16 ธันวาคม 2563
ฟ้าลิขิต 16 ธันวาคม 2563


ฟ้าลิขิต 1 ธันวาคม 2563
ฟ้าลิขิต 1 ธันวาคม 2563


ฟ้าลิขิต 16 พฤศจิกายน 2563
ฟ้าลิขิต 16 พฤศจิกายน 2563


ฟ้าลิขิต 16 ตุลาคม 2563
ฟ้าลิขิต 16 ตุลาคม 2563


ฟ้าลิขิต 1 ตุลาคม 2563
ฟ้าลิขิต 1 ตุลาคม 2563


ฟ้าลิขิต 16 กันยายน 2563
ฟ้าลิขิต 16 กันยายน 2563


ฟ้าลิขิต 1 กันยายน 2563
ฟ้าลิขิต 1 กันยายน 2563


ฟ้าลิขิต 16 สิงหาคม 2563
ฟ้าลิขิต 16 สิงหาคม 2563


ฟ้าลิขิต 1 สิงหาคม 2563
ฟ้าลิขิต 1 สิงหาคม 2563


ฟ้าลิขิต 16 กรกฎาคม 2563
ฟ้าลิขิต 16 กรกฎาคม 2563


ฟ้าลิขิต 1 กรกฎาคม 2563
ฟ้าลิขิต 1 กรกฎาคม 2563


ฟ้าลิขิต 16 มิถุนายน 2563
ฟ้าลิขิต 16 มิถุนายน 2563


ฟ้าลิขิต 1 มิถุนายน 2563
ฟ้าลิขิต 1 มิถุนายน 2563


ฟ้าลิขิต 1 เมษายน 2563
ฟ้าลิขิต 1 เมษายน 2563


ฟ้าลิขิต 16 มีนาคม 2563
ฟ้าลิขิต 16 มีนาคม 2563


ฟ้าลิขิต 1 มีนาคม 2563
ฟ้าลิขิต 1 มีนาคม 2563


ฟ้าลิขิต 16 กุมภาพันธ์ 2563
ฟ้าลิขิต 16 กุมภาพันธ์ 2563


ฟ้าลิขิต 1 กุมภาพันธ์ 2563
ฟ้าลิขิต 1 กุมภาพันธ์ 2563


ฟ้าลิขิต 17 มกราคม 2563
ฟ้าลิขิต 17 มกราคม 2563


ฟ้าลิขิต 30 ธันวาคม 2562
ฟ้าลิขิต 30 ธันวาคม 2562


ฟ้าลิขิต 16 ธันวาคม 2562
ฟ้าลิขิต 16 ธันวาคม 2562


ฟ้าลิขิต 1 ธันวาคม 2562
ฟ้าลิขิต 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น