เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขฟันธง 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เลขฟันธง งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


เลขฟันธง 16 ธันวาคม 2562
เลขฟันธง 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 4 42 46 48 948
เลขล่าง : 1 12 19
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 8 81 84 89 289
เลขล่าง : 5 53 59
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
5 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 5 05 35 85 785
เลขล่าง : 2 24 28
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 1 13 16 19 419
เลขล่าง : 3 32 37
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 2 12 42 72 172
เลขล่าง : 0 01 05
เลขที่ออก
564
15
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 01 04 07 307
เลขล่าง : 9 19 49
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

9
16 กันยายน 2562
เลขบน : 5 52 56 59 459
เลขล่าง : 3 32 39
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
3 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 9 19 49 09 809
เลขล่าง : 5 53 56
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 0 02 06 07 307
เลขล่าง : 8 28 58
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

0
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 2 24 27 28 728
เลขล่าง : 6 64 67
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

6 64
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 5 51 53 58 458
เลขล่าง : 1 31 91
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5 1
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 4 42 46 49 942
เลขล่าง : 0 02 05
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

4 42
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 31 32 38 738
เลขล่าง : 5 53 95
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 31
32 ออกล่าง


เลขฟันธง 16 ธันวาคม 2562
เลขฟันธง 16 ธันวาคม 2562


เลขฟันธง 1 ธันวาคม 2562
เลขฟันธง 1 ธันวาคม 2562


เลขฟันธง 16 พฤศจิกายน 2562
เลขฟันธง 16 พฤศจิกายน 2562


เลขฟันธง 1 พฤศจิกายน 2562
เลขฟันธง 1 พฤศจิกายน 2562


เลขฟันธง 16 ตุลาคม 2562
เลขฟันธง 16 ตุลาคม 2562


เลขฟันธง 1 ตุลาคม 2562
เลขฟันธง 1 ตุลาคม 2562


เลขฟันธง 16 กันยายน 2562
เลขฟันธง 16 กันยายน 2562


เลขฟันธง 1 กรกฎาคม 2562
เลขฟันธง 1 กรกฎาคม 2562


เลขฟันธง 16 มิถุนายน 2562
เลขฟันธง 16 มิถุนายน 2562


เลขฟันธง 1 มิถุนายน 2562
เลขฟันธง 1 มิถุนายน 2562


เลขฟันธง 16 พฤษภาคม 2562
เลขฟันธง 16 พฤษภาคม 2562


เลขฟันธง 2 พฤษภาคม 2562
เลขฟันธง 2 พฤษภาคม 2562


เลขฟันธง 16 เมษายน 2562
เลขฟันธง 16 เมษายน 2562


เลขฟันธง 1 เมษายน 2562
เลขฟันธง 1 เมษายน 2562


เลขฟันธง 16 มีนาคม 2562
เลขฟันธง 16 มีนาคม 2562


เลขฟันธง 1 มีนาคม 2562
เลขฟันธง 1 มีนาคม 2562


เลขฟันธง 16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขฟันธง 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น