เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขฟันธง 1 สิงหาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เลขฟันธง งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


เลขฟันธง 1 สิงหาคม 2563
เลขฟันธง 1 สิงหาคม 2563


1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 14 15 18 914
เลขล่าง : 0 50 80
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

1
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 0 02 05 09 305
เลขล่าง : 8 82 85
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

8 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 5 05 25 65 865
เลขล่าง : 7 71 75
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 31 35 38 438
เลขล่าง : 2 02 62
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 4 42 46 49 049
เลขล่าง : 3 23 93
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

4 ออกล่าง
42 ออกล่าง
1 เมษายน 2563
เลขบน : 4 44 47 48 847
เลขล่าง : 1 13 16
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 6 62 65 69 365
เลขล่าง : 0 02 09
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

6
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 2 26 29 126
เลขล่าง : 5 35 65
เลขที่ออก
403
94
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 6 65 67 367
เลขล่าง : 4 40 48
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 52 72 372
เลขล่าง : 6 65 69
เลขที่ออก
541
81
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 4 42 46 48 948
เลขล่าง : 1 12 19
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

4 42
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 8 81 84 89 289
เลขล่าง : 5 53 59
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
5 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 5 05 35 85 785
เลขล่าง : 2 24 28
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 1 13 16 19 419
เลขล่าง : 3 32 37
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 2 12 42 72 172
เลขล่าง : 0 01 05
เลขที่ออก
564
15
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 01 04 07 307
เลขล่าง : 9 19 49
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

9


เลขฟันธง 1 สิงหาคม 2563
เลขฟันธง 1 สิงหาคม 2563


เลขฟันธง 16 กรกฎาคม 2563
เลขฟันธง 16 กรกฎาคม 2563


เลขฟันธง 1 กรกฎาคม 2563
เลขฟันธง 1 กรกฎาคม 2563


เลขฟันธง 16 มิถุนายน 2563
เลขฟันธง 16 มิถุนายน 2563


เลขฟันธง 1 มิถุนายน 2563
เลขฟันธง 1 มิถุนายน 2563


เลขฟันธง 1 เมษายน 2563
เลขฟันธง 1 เมษายน 2563


เลขฟันธง 16 มีนาคม 2563
เลขฟันธง 16 มีนาคม 2563


เลขฟันธง 16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขฟันธง 16 กุมภาพันธ์ 2563


เลขฟันธง 1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขฟันธง 1 กุมภาพันธ์ 2563


เลขฟันธง 16 ธันวาคม 2562
เลขฟันธง 16 ธันวาคม 2562


เลขฟันธง 1 ธันวาคม 2562
เลขฟันธง 1 ธันวาคม 2562


เลขฟันธง 16 พฤศจิกายน 2562
เลขฟันธง 16 พฤศจิกายน 2562


เลขฟันธง 1 พฤศจิกายน 2562
เลขฟันธง 1 พฤศจิกายน 2562


เลขฟันธง 16 ตุลาคม 2562
เลขฟันธง 16 ตุลาคม 2562


เลขฟันธง 1 ตุลาคม 2562
เลขฟันธง 1 ตุลาคม 2562


เลขฟันธง 16 กันยายน 2562
เลขฟันธง 16 กันยายน 2562


เลขฟันธง 1 กรกฎาคม 2562
เลขฟันธง 1 กรกฎาคม 2562


เลขฟันธง 16 มิถุนายน 2562
เลขฟันธง 16 มิถุนายน 2562


เลขฟันธง 1 มิถุนายน 2562
เลขฟันธง 1 มิถุนายน 2562


เลขฟันธง 16 พฤษภาคม 2562
เลขฟันธง 16 พฤษภาคม 2562


เลขฟันธง 2 พฤษภาคม 2562
เลขฟันธง 2 พฤษภาคม 2562


เลขฟันธง 16 เมษายน 2562
เลขฟันธง 16 เมษายน 2562


เลขฟันธง 1 เมษายน 2562
เลขฟันธง 1 เมษายน 2562


เลขฟันธง 16 มีนาคม 2562
เลขฟันธง 16 มีนาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น