เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขแม่น 16 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เลขแม่น งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


เลขแม่น 16 ตุลาคม 2563
เลขแม่น 16 ตุลาคม 2563


16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 6 61 63 68 461 968
เลขล่าง : 5 35 45 95
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

5 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 22 25 27 127 425
เลขล่าง : 6 26 56 86
เลขที่ออก
893
59
16 กันยายน 2563
เลขบน : 9 91 94 95 895 094
เลขล่าง : 1 31 41 71
เลขที่ออก
083
57
1 กันยายน 2563
เลขบน : 4 04 34 64 964 134
เลขล่าง : 8 82 83 89
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

8 89
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 7 70 71 78 378 670
เลขล่าง : 1 21 61 81
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 ออกบน
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 5 50 53 57 857 253
เลขล่าง : 1 41 61 81
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

1 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 4 42 45 48 945 742
เลขล่าง : 9 09 39 69
เลขที่ออก
286
53
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 12 15 17 012 915
เลขล่าง : 3 03 53 73
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

3
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 9 09 49 59 309 359
เลขล่าง : 5 51 54 56
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 7 74 72 76 172 976
เลขล่าง : 9 92 93 96
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

7 76
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 21 51 71 071 251
เลขล่าง : 5 05 45 75
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 9 90 92 96 596 890
เลขล่าง : 3 23 53 93
เลขที่ออก
446
77
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 493 153
เลขล่าง : 9 09 39 69
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

9
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 2 723 028
เลขล่าง : 4 41 46 49
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

2
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 9 298 394
เลขล่าง : 5 50 54 59
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

5 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 23 25 27 127 923
เลขล่าง : 2 21 23 27
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2
2 ออกบน


เลขแม่น 16 ตุลาคม 2563
เลขแม่น 16 ตุลาคม 2563


เลขแม่น 1 ตุลาคม 2563
เลขแม่น 1 ตุลาคม 2563


เลขแม่น 16 กันยายน 2563
เลขแม่น 16 กันยายน 2563


เลขแม่น 1 กันยายน 2563
เลขแม่น 1 กันยายน 2563


เลขแม่น 16 สิงหาคม 2563
เลขแม่น 16 สิงหาคม 2563


เลขแม่น 1 สิงหาคม 2563
เลขแม่น 1 สิงหาคม 2563


เลขแม่น 16 กรกฎาคม 2563
เลขแม่น 16 กรกฎาคม 2563


เลขแม่น 1 กรกฎาคม 2563
เลขแม่น 1 กรกฎาคม 2563


เลขแม่น 16 มิถุนายน 2563
เลขแม่น 16 มิถุนายน 2563


เลขแม่น 1 มิถุนายน 2563
เลขแม่น 1 มิถุนายน 2563


เลขแม่น 1 เมษายน 2563
เลขแม่น 1 เมษายน 2563


เลขแม่น 16 มีนาคม 2563
เลขแม่น 16 มีนาคม 2563


เลขแม่น 16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขแม่น 16 กุมภาพันธ์ 2563


เลขแม่น 1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขแม่น 1 กุมภาพันธ์ 2563


เลขแม่น 16 ธันวาคม 2562
เลขแม่น 16 ธันวาคม 2562


เลขแม่น 1 ธันวาคม 2562
เลขแม่น 1 ธันวาคม 2562


เลขแม่น 1 พฤศจิกายน 2562
เลขแม่น 1 พฤศจิกายน 2562


เลขแม่น 16 ตุลาคม 2562
เลขแม่น 16 ตุลาคม 2562


เลขแม่น 1 ตุลาคม 2562
เลขแม่น 1 ตุลาคม 2562


เลขแม่น 16 กันยายน 2562
เลขแม่น 16 กันยายน 2562


เลขแม่น 1 กันยายน 2562
เลขแม่น 1 กันยายน 2562


เลขแม่น 16 สิงหาคม 2562
เลขแม่น 16 สิงหาคม 2562


เลขแม่น 1 สิงหาคม 2562
เลขแม่น 1 สิงหาคม 2562


เลขแม่น 1 กรกฎาคม 2562
เลขแม่น 1 กรกฎาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น