เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขแม่น 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เลขแม่น งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


เลขแม่น 16 ธันวาคม 2562
เลขแม่น 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 23 25 27 127 923
เลขล่าง : 2 21 23 27
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 14 17 19 019 614
เลขล่าง : 8 80 84 89
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8
1 ออกล่าง
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 1 13 14 19 319 614
เลขล่าง : 2 02 32 62
เลขที่ออก
375
79
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 6 61 62 69 162 769
เลขล่าง : 3 13 43 73
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

6
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 3 30 34 37 637 930
เลขล่าง : 4 42 46 49
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 9 29 39 69 829 569
เลขล่าง : 5 50 54 59
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

5
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 01 51 91 091 451
เลขล่าง : 2 21 25 28
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

2
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 5 35 65 95 095 265
เลขล่าง : 1 31 51 91
เลขที่ออก
476
89
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 4 42 45 48 945 742
เลขล่าง : 9 09 39 69
เลขที่ออก
006
58
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 0 20 60 90 720 590
เลขล่าง : 5 05 45 95
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 8 84 87 587 984
เลขล่าง : 1 01 21 51
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 9 94 95 98 394 298
เลขล่าง : 4 41 45 48
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 5 52 56 57 452 057
เลขล่าง : 3 30 33 37
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 5 58 78 98 578 298
เลขล่าง : 1 21 51 91
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 0 03 04 09 809 503
เลขล่าง : 7 73 76 79
เลขที่ออก
331
23


เลขแม่น 16 ธันวาคม 2562
เลขแม่น 16 ธันวาคม 2562


เลขแม่น 1 ธันวาคม 2562
เลขแม่น 1 ธันวาคม 2562


เลขแม่น 1 พฤศจิกายน 2562
เลขแม่น 1 พฤศจิกายน 2562


เลขแม่น 16 ตุลาคม 2562
เลขแม่น 16 ตุลาคม 2562


เลขแม่น 1 ตุลาคม 2562
เลขแม่น 1 ตุลาคม 2562


เลขแม่น 16 กันยายน 2562
เลขแม่น 16 กันยายน 2562


เลขแม่น 1 กันยายน 2562
เลขแม่น 1 กันยายน 2562


เลขแม่น 16 สิงหาคม 2562
เลขแม่น 16 สิงหาคม 2562


เลขแม่น 1 สิงหาคม 2562
เลขแม่น 1 สิงหาคม 2562


เลขแม่น 1 กรกฎาคม 2562
เลขแม่น 1 กรกฎาคม 2562


เลขแม่น 16 มิถุนายน 2562
เลขแม่น 16 มิถุนายน 2562


เลขแม่น 1 มิถุนายน 2562
เลขแม่น 1 มิถุนายน 2562


เลขแม่น 16 พฤษภาคม 2562
เลขแม่น 16 พฤษภาคม 2562


เลขแม่น 2 พฤษภาคม 2562
เลขแม่น 2 พฤษภาคม 2562


เลขแม่น 16 เมษายน 2562
เลขแม่น 16 เมษายน 2562


เลขแม่น 1 เมษายน 2562
เลขแม่น 1 เมษายน 2562


เลขแม่น 16 มีนาคม 2562
เลขแม่น 16 มีนาคม 2562


เลขแม่น 1 มีนาคม 2562
เลขแม่น 1 มีนาคม 2562


เลขแม่น 16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขแม่น 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น