เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขแม่น 1 มิถุนายน 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เลขแม่น งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 7 74 72 76 172 976
เลขล่าง : 9 92 93 96
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

7 76
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 21 51 71 071 251
เลขล่าง : 5 05 45 75
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 9 90 92 96 596 890
เลขล่าง : 3 23 53 93
เลขที่ออก
446
77
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 493 153
เลขล่าง : 9 09 39 69
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

9
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 2 723 028
เลขล่าง : 4 41 46 49
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

2
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 9 298 394
เลขล่าง : 5 50 54 59
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

5 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 23 25 27 127 923
เลขล่าง : 2 21 23 27
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2
2 ออกบน
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 14 17 19 019 614
เลขล่าง : 8 80 84 89
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8
1 ออกล่าง
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 1 13 14 19 319 614
เลขล่าง : 2 02 32 62
เลขที่ออก
375
79
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 6 61 62 69 162 769
เลขล่าง : 3 13 43 73
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

6
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 3 30 34 37 637 930
เลขล่าง : 4 42 46 49
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 9 29 39 69 829 569
เลขล่าง : 5 50 54 59
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

5
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 01 51 91 091 451
เลขล่าง : 2 21 25 28
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

2
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 5 35 65 95 095 265
เลขล่าง : 1 31 51 91
เลขที่ออก
476
89


เลขแม่น 1 มิถุนายน 2563
เลขแม่น 1 มิถุนายน 2563


เลขแม่น 1 เมษายน 2563
เลขแม่น 1 เมษายน 2563


เลขแม่น 16 มีนาคม 2563
เลขแม่น 16 มีนาคม 2563


เลขแม่น 16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขแม่น 16 กุมภาพันธ์ 2563


เลขแม่น 1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขแม่น 1 กุมภาพันธ์ 2563


เลขแม่น 16 ธันวาคม 2562
เลขแม่น 16 ธันวาคม 2562


เลขแม่น 1 ธันวาคม 2562
เลขแม่น 1 ธันวาคม 2562


เลขแม่น 1 พฤศจิกายน 2562
เลขแม่น 1 พฤศจิกายน 2562


เลขแม่น 16 ตุลาคม 2562
เลขแม่น 16 ตุลาคม 2562


เลขแม่น 1 ตุลาคม 2562
เลขแม่น 1 ตุลาคม 2562


เลขแม่น 16 กันยายน 2562
เลขแม่น 16 กันยายน 2562


เลขแม่น 1 กันยายน 2562
เลขแม่น 1 กันยายน 2562


เลขแม่น 16 สิงหาคม 2562
เลขแม่น 16 สิงหาคม 2562


เลขแม่น 1 สิงหาคม 2562
เลขแม่น 1 สิงหาคม 2562


เลขแม่น 1 กรกฎาคม 2562
เลขแม่น 1 กรกฎาคม 2562


เลขแม่น 16 มิถุนายน 2562
เลขแม่น 16 มิถุนายน 2562


เลขแม่น 1 มิถุนายน 2562
เลขแม่น 1 มิถุนายน 2562


เลขแม่น 16 พฤษภาคม 2562
เลขแม่น 16 พฤษภาคม 2562


เลขแม่น 2 พฤษภาคม 2562
เลขแม่น 2 พฤษภาคม 2562


เลขแม่น 16 เมษายน 2562
เลขแม่น 16 เมษายน 2562


เลขแม่น 1 เมษายน 2562
เลขแม่น 1 เมษายน 2562


เลขแม่น 16 มีนาคม 2562
เลขแม่น 16 มีนาคม 2562


เลขแม่น 1 มีนาคม 2562
เลขแม่น 1 มีนาคม 2562


เลขแม่น 16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขแม่น 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น