เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

สั่งลุย 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด สั่งลุย งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


สั่งลุย 16 ธันวาคม 2562
สั่งลุย 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 5 50 54 59 154 859
เลขล่าง : 2 23 26 27
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 12 16 19 812 419
เลขล่าง : 0 02 06 09
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 0 04 05 08 604 308
เลขล่าง : 1 41 51 81
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 7 07 37 67 237 967
เลขล่าง : 8 80 83 89
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

7
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 4 41 42 49 041 549
เลขล่าง : 3 31 34 37
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 3 30 35 37 135 637
เลขล่าง : 8 82 87 80
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 9 09 39 69 239 869
เลขล่าง : 7 70 72 76
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
เลขบน : 2 20 25 28 128 720
เลขล่าง : 3 23 53 83
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

2 ออกล่าง
20 ออกล่าง
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 1 13 16 19 216 419
เลขล่าง : 3 30 35 37
เลขที่ออก
476
89
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 5 50 52 58 650 950
เลขล่าง : 4 42 45 49
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
58 ออกล่าง
16 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 1 13 16 19 413 019
เลขล่าง : 7 73 76 70
เลขที่ออก
765
88
เลขที่เข้า

7 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 8 81 82 89 281 589
เลขล่าง : 5 50 56 59
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 7 70 71 78 670 378
เลขล่าง : 1 21 41 81
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 6 65 67 167 865
เลขล่าง : 3 03 03 43 43 83 83
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

6
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 22 23 28 523 928
เลขล่าง : 6 62 65 68
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2
6 ออกบน
62 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 5 50 56 59 059 756
เลขล่าง : 3 31 32 38
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
3 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 31 35 38 631 438
เลขล่าง : 9 92 93 96
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 31


สั่งลุย 16 ธันวาคม 2562
สั่งลุย 16 ธันวาคม 2562


สั่งลุย 1 ธันวาคม 2562
สั่งลุย 1 ธันวาคม 2562


สั่งลุย 16 พฤศจิกายน 2562
สั่งลุย 16 พฤศจิกายน 2562


สั่งลุย 1 พฤศจิกายน 2562
สั่งลุย 1 พฤศจิกายน 2562


สั่งลุย 16 ตุลาคม 2562
สั่งลุย 16 ตุลาคม 2562


สั่งลุย 1 ตุลาคม 2562
สั่งลุย 1 ตุลาคม 2562


สั่งลุย 16 กันยายน 2562
สั่งลุย 16 กันยายน 2562


สั่งลุย 1 กันยายน 2562
สั่งลุย 1 กันยายน 2562


สั่งลุย 16 สิงหาคม 2562
สั่งลุย 16 สิงหาคม 2562


สั่งลุย 1 สิงหาคม 2562
สั่งลุย 1 สิงหาคม 2562


สั่งลุย 16 กรกฎาคม 2562
สั่งลุย 16 กรกฎาคม 2562


สั่งลุย 1 กรกฎาคม 2562
สั่งลุย 1 กรกฎาคม 2562


สั่งลุย 16 มิถุนายน 2562
สั่งลุย 16 มิถุนายน 2562


สั่งลุย 1 มิถุนายน 2562
สั่งลุย 1 มิถุนายน 2562


สั่งลุย 16 พฤษภาคม 2562
สั่งลุย 16 พฤษภาคม 2562


สั่งลุย 2 พฤษภาคม 2562
สั่งลุย 2 พฤษภาคม 2562


สั่งลุย 16 เมษายน 2562
สั่งลุย 16 เมษายน 2562


สั่งลุย 1 เมษายน 2562
สั่งลุย 1 เมษายน 2562


สั่งลุย 16 มีนาคม 2562
สั่งลุย 16 มีนาคม 2562


สั่งลุย 1 มีนาคม 2562
สั่งลุย 1 มีนาคม 2562


สั่งลุย 16 กุมภาพันธ์ 2562
สั่งลุย 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น