เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

สั่งลุย 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด สั่งลุย งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


สั่งลุย 17 มกราคม 2564
สั่งลุย 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 3 31 35 37 031 837
เลขล่าง : 6 63 65 69
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 12 15 18 418 615
เลขล่าง : 9 49 59 79
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

9
1 ออกล่าง
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 4 41 42 49 041 549
เลขล่าง : 3 31 34 37
เลขที่ออก
303
70
เลขที่เข้า

3 ออกบน
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 5 15 25 65 425 365
เลขล่าง : 6 61 64 68
เลขที่ออก
994
84
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 8 82 83 89 782 483
เลขล่าง : 0 01 02 06
เลขที่ออก
661
46
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 32 36 38 438 536
เลขล่าง : 0 30 40 90
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 ออกล่าง
38 ออกล่าง
0 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 6 62 63 69 763 569
เลขล่าง : 1 13 16 18
เลขที่ออก
893
59
16 กันยายน 2563
เลขบน : 7 07 47 57 107 857
เลขล่าง : 5 52 53 56
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5
7 ออกล่าง
57 ออกล่าง
1 กันยายน 2563
เลขบน : 9 90 94 95 395 094
เลขล่าง : 1 01 31 81
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

9
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 8 81 83 87 283 487
เลขล่าง : 9 90 95 98
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 14 15 17 614 317
เลขล่าง : 8 82 83 86
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

1
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 5 53 56 59 853 056
เลขล่าง : 4 42 45 49
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
53 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 7 70 74 76 374 276
เลขล่าง : 1 01 21 81
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 1 12 16 19 012 416
เลขล่าง : 5 50 53 56
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 9 09 49 59 309 659
เลขล่าง : 7 71 74 79
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

7 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 3 31 34 38 734 831
เลขล่าง : 5 50 56 58
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 5 50 54 59 154 859
เลขล่าง : 2 23 26 27
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 1 15 18 10 615 910
เลขล่าง : 6 61 65 68
เลขที่ออก
938
98


สั่งลุย 17 มกราคม 2564
สั่งลุย 17 มกราคม 2564


สั่งลุย 30 ธันวาคม 2563
สั่งลุย 30 ธันวาคม 2563


สั่งลุย 16 ธันวาคม 2563
สั่งลุย 16 ธันวาคม 2563


สั่งลุย 1 ธันวาคม 2563
สั่งลุย 1 ธันวาคม 2563


สั่งลุย 16 พฤศจิกายน 2563
สั่งลุย 16 พฤศจิกายน 2563


สั่งลุย 16 ตุลาคม 2563
สั่งลุย 16 ตุลาคม 2563


สั่งลุย 1 ตุลาคม 2563
สั่งลุย 1 ตุลาคม 2563


สั่งลุย 16 กันยายน 2563
สั่งลุย 16 กันยายน 2563


สั่งลุย 1 กันยายน 2563
สั่งลุย 1 กันยายน 2563


สั่งลุย 16 สิงหาคม 2563
สั่งลุย 16 สิงหาคม 2563


สั่งลุย 1 สิงหาคม 2563
สั่งลุย 1 สิงหาคม 2563


สั่งลุย 16 กรกฎาคม 2563
สั่งลุย 16 กรกฎาคม 2563


สั่งลุย 1 กรกฎาคม 2563
สั่งลุย 1 กรกฎาคม 2563


สั่งลุย 16 มิถุนายน 2563
สั่งลุย 16 มิถุนายน 2563


สั่งลุย 1 มิถุนายน 2563
สั่งลุย 1 มิถุนายน 2563


สั่งลุย 1 เมษายน 2563
สั่งลุย 1 เมษายน 2563


สั่งลุย 16 มีนาคม 2563
สั่งลุย 16 มีนาคม 2563


สั่งลุย 1 มีนาคม 2563
สั่งลุย 1 มีนาคม 2563


สั่งลุย 16 กุมภาพันธ์ 2563
สั่งลุย 16 กุมภาพันธ์ 2563


สั่งลุย 1 กุมภาพันธ์ 2563
สั่งลุย 1 กุมภาพันธ์ 2563


สั่งลุย 17 มกราคม 2563
สั่งลุย 17 มกราคม 2563


สั่งลุย 30 ธันวาคม 2562
สั่งลุย 30 ธันวาคม 2562


สั่งลุย 16 ธันวาคม 2562
สั่งลุย 16 ธันวาคม 2562


สั่งลุย 1 ธันวาคม 2562
สั่งลุย 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น