เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ยอดอาจารย์ดัง 1 มิถุนายน 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ยอดอาจารย์ดัง งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 9 92 93 95 90 690 895
เลขล่าง : 5 50 52 56 59
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 11 13 16 19 416 019
เลขล่าง : 4 40 46 43 48
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 2 20 24 26 27 326 827
เลขล่าง : 9 92 93 96 98
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 8 81 83 84 89 589 483
เลขล่าง : 1 01 21 61 91
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 83
89 ออกล่าง
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 9 91 94 95 97 491 097
เลขล่าง : 3 13 43 63 73
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

9 ออกล่าง
94 ออกล่าง
3 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 8 82 83 86 80 782 980
เลขล่าง : 7 71 72 74 78
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7 ออกบน
72 ออกบน
17 มกราคม 2563
เลขบน : 6 60 62 64 68 968 562
เลขล่าง : 9 09 39 59 89
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
68 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 21 23 26 29 523 429
เลขล่าง : 7 17 67 37 97
เลขที่ออก
541
81
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 9 90 93 95 98 490 298
เลขล่าง : 2 21 27 24 28
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

9
2 ออกบน
24 ออกบน
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 8 81 83 84 87 483 587
เลขล่าง : 1 10 11 14 17
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1
8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 7 70 71 77 78 370 271
เลขล่าง : 4 14 54 24 84
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 32 35 36 39 839 635
เลขล่าง : 6 60 64 66 69
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 4 40 41 43 48 340 548
เลขล่าง : 1 21 51 61 81
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 1 51
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 3 31 32 35 36 732 936
เลขล่าง : 0 10 20 30 70
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 20 24 26 27 326 827
เลขล่าง : 9 92 93 96 98
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
เลขบน : 8 81 84 86 89 281 589
เลขล่าง : 0 01 05 04 07
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

8 0
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 30 31 35 38 438 930
เลขล่าง : 6 62 63 65 69
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

6 ออกบน


ยอดอาจารย์ดัง 1 มิถุนายน 2563
ยอดอาจารย์ดัง 1 มิถุนายน 2563


ยอดอาจารย์ดัง 1 เมษายน 2563
ยอดอาจารย์ดัง 1 เมษายน 2563


ยอดอาจารย์ดัง 16 มีนาคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 16 มีนาคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 1 มีนาคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 1 มีนาคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 16 กุมภาพันธ์ 2563
ยอดอาจารย์ดัง 16 กุมภาพันธ์ 2563


ยอดอาจารย์ดัง 1 กุมภาพันธ์ 2563
ยอดอาจารย์ดัง 1 กุมภาพันธ์ 2563


ยอดอาจารย์ดัง 17 มกราคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 17 มกราคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 30 ธันวาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 30 ธันวาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 ธันวาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 ธันวาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 ธันวาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 ธันวาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 พฤศจิกายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 พฤศจิกายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 พฤศจิกายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 พฤศจิกายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 ตุลาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 ตุลาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 ตุลาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 ตุลาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 กันยายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 กันยายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 กันยายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 กันยายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 สิงหาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 สิงหาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 สิงหาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 สิงหาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 กรกฎาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 กรกฎาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 กรกฎาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 กรกฎาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 มิถุนายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 มิถุนายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 มิถุนายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 มิถุนายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 พฤษภาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 พฤษภาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 2 พฤษภาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 2 พฤษภาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น