เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ยอดอาจารย์ดัง 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ยอดอาจารย์ดัง งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


ยอดอาจารย์ดัง 16 ธันวาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 9 90 93 95 98 490 298
เลขล่าง : 2 21 27 24 28
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 8 81 83 84 87 483 587
เลขล่าง : 1 10 11 14 17
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1
8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 7 70 71 77 78 370 271
เลขล่าง : 4 14 54 24 84
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 32 35 36 39 839 635
เลขล่าง : 6 60 64 66 69
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 4 40 41 43 48 340 548
เลขล่าง : 1 21 51 61 81
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 1 51
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 3 31 32 35 36 732 936
เลขล่าง : 0 10 20 30 70
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 20 24 26 27 326 827
เลขล่าง : 9 92 93 96 98
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
เลขบน : 8 81 84 86 89 281 589
เลขล่าง : 0 01 05 04 07
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

8 0
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 30 31 35 38 438 930
เลขล่าง : 6 62 63 65 69
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

6 ออกบน
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 5 51 53 54 59 351 259
เลขล่าง : 2 20 22 27 28
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
16 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 6 60 62 65 67 960 467
เลขล่าง : 3 31 34 36 39
เลขที่ออก
765
88
เลขที่เข้า

6 65
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 9 91 93 96 98 489 193
เลขล่าง : 2 22 23 26 27
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 8 80 81 85 87 980 387
เลขล่าง : 1 01 21 51 91
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 41 46 48 49 746 849
เลขล่าง : 7 71 73 76 79
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
46 ออกล่าง
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 30 31 34 38 431 938
เลขล่าง : 5 50 53 54 58
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 5 51 54 56 59 859 451
เลขล่าง : 2 12 32 72 62
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
5 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 30 33 36 37 930 637
เลขล่าง : 0 01 04 06 09
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3


ยอดอาจารย์ดัง 16 ธันวาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 ธันวาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 ธันวาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 ธันวาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 พฤศจิกายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 พฤศจิกายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 พฤศจิกายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 พฤศจิกายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 ตุลาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 ตุลาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 ตุลาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 ตุลาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 กันยายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 กันยายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 กันยายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 กันยายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 สิงหาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 สิงหาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 สิงหาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 สิงหาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 กรกฎาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 กรกฎาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 กรกฎาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 กรกฎาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 มิถุนายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 มิถุนายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 มิถุนายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 มิถุนายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 พฤษภาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 พฤษภาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 2 พฤษภาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 2 พฤษภาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 เมษายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 เมษายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 เมษายน 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 เมษายน 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 มีนาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 มีนาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 มีนาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 มีนาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 กุมภาพันธ์ 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 กุมภาพันธ์ 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 ธันวาคม 2561
ยอดอาจารย์ดัง 16 ธันวาคม 2561www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น