เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ยอดอาจารย์ดัง 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด ยอดอาจารย์ดัง งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอก


.


ยอดอาจารย์ดัง 17 มกราคม 2564
ยอดอาจารย์ดัง 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 8 81 83 85 87 685 283
เลขล่าง : 5 51 54 56 58
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 12 13 15 17 812 017
เลขล่าง : 7 07 67 17 97
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

1 ออกล่าง
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 4 41 43 46 49 943 549
เลขล่าง : 5 51 54 57 59
เลขที่ออก
303
70
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 3 30 31 35 39 430 931
เลขล่าง : 0 02 04 06 07
เลขที่ออก
994
84
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 2 23 24 26 28 728 523
เลขล่าง : 9 91 92 94 96
เลขที่ออก
661
46
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 32 35 36 39 839 635
เลขล่าง : 6 60 66 64 69
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 5 50 53 54 59 750 459
เลขล่าง : 2 12 42 62 82
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
59 ออกล่าง
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 12 14 16 18 914 516
เลขล่าง : 5 50 56 53 59
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5
1 กันยายน 2563
เลขบน : 0 01 03 06 08 703 406
เลขล่าง : 3 31 32 34 36
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 8 80 83 84 87 980 384
เลขล่าง : 5 15 45 65 85
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 47 43 41 4 48 948 743
เลขล่าง : 7 14 34 64 84
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 5 52 54 56 58 758 354
เลขล่าง : 2 20 22 26 28
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
2 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 514 219 12 14 16 19
เลขล่าง : 4 40 42 46 49
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 6 261 069 61 64 67 69
เลขล่าง : 3 31 34 32 37
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 9 92 93 95 90 690 895
เลขล่าง : 5 50 52 56 59
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 11 13 16 19 416 019
เลขล่าง : 4 40 46 43 48
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 2 20 24 26 27 326 827
เลขล่าง : 9 92 93 96 98
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 8 81 83 84 89 589 483
เลขล่าง : 1 01 21 61 91
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 83
89 ออกล่าง


ยอดอาจารย์ดัง 17 มกราคม 2564
ยอดอาจารย์ดัง 17 มกราคม 2564


ยอดอาจารย์ดัง 30 ธันวาคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 30 ธันวาคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 16 ธันวาคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 16 ธันวาคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 1 ธันวาคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 1 ธันวาคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 16 พฤศจิกายน 2563
ยอดอาจารย์ดัง 16 พฤศจิกายน 2563


ยอดอาจารย์ดัง 16 ตุลาคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 16 ตุลาคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 1 ตุลาคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 1 ตุลาคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 16 กันยายน 2563
ยอดอาจารย์ดัง 16 กันยายน 2563


ยอดอาจารย์ดัง 1 กันยายน 2563
ยอดอาจารย์ดัง 1 กันยายน 2563


ยอดอาจารย์ดัง 16 สิงหาคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 16 สิงหาคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 1 สิงหาคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 1 สิงหาคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 16 กรกฎาคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 16 กรกฎาคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 1 กรกฎาคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 1 กรกฎาคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 16 มิถุนายน 2563
ยอดอาจารย์ดัง 16 มิถุนายน 2563


ยอดอาจารย์ดัง 1 มิถุนายน 2563
ยอดอาจารย์ดัง 1 มิถุนายน 2563


ยอดอาจารย์ดัง 1 เมษายน 2563
ยอดอาจารย์ดัง 1 เมษายน 2563


ยอดอาจารย์ดัง 16 มีนาคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 16 มีนาคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 1 มีนาคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 1 มีนาคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 16 กุมภาพันธ์ 2563
ยอดอาจารย์ดัง 16 กุมภาพันธ์ 2563


ยอดอาจารย์ดัง 1 กุมภาพันธ์ 2563
ยอดอาจารย์ดัง 1 กุมภาพันธ์ 2563


ยอดอาจารย์ดัง 17 มกราคม 2563
ยอดอาจารย์ดัง 17 มกราคม 2563


ยอดอาจารย์ดัง 30 ธันวาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 30 ธันวาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 16 ธันวาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 16 ธันวาคม 2562


ยอดอาจารย์ดัง 1 ธันวาคม 2562
ยอดอาจารย์ดัง 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น