เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เจ้าพ่อปากแดง 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


เจ้าพ่อปากแดง 17 มกราคม 2564
เจ้าพ่อปากแดง 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 460 091 120
บน-ล่าง : 5 1 0 12 14 19 01 02 06
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 853 127 857
บน-ล่าง : 4 5 7 50 53 56 72 74 78
เลขที่ออก
628
19
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 541 542 419
บน-ล่าง : 7 4 1 42 46 49 10 16 19
เลขที่ออก
303
70
เลขที่เข้า

7
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 310 920 623
บน-ล่าง : 9 0 2 01 05 07 20 23 28
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

9
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 596 091 475
บน-ล่าง : 7 9 5 91 94 96 72 75 79
เลขที่ออก
661
46
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 963 562 839
บน-ล่าง : 4 6 9 61 62 65 90 93 96
เลขที่ออก
051
38
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 652 213 395
บน-ล่าง : 2 5 3 52 54 59 31 35 38
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

5 3 59
16 กันยายน 2563
เลขบน : 094 843 587
บน-ล่าง : 7 4 41 43 49 71 74 78
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

7
1 กันยายน 2563
เลขบน : 720 762 602
บน-ล่าง : 6 0 62 65 60 02 05 07
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 109 208 084
บน-ล่าง : 1 0 8 01 07 09 82 84 89
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 785 651 985
บน-ล่าง : 4 8 5 80 84 86 51 54 57
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 738 523 728
บน-ล่าง : 5 3 8 32 35 39 82 84 89
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

5 3 8 35
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 356 051 475
บน-ล่าง : 7 5 51 54 58 71 75 78
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 58
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 061 694 560
บน-ล่าง : 67 65 61 49 43 40 6 4
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 409 653 758
บน-ล่าง : 9 5 15 35 58 09 39 69
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5
1 เมษายน 2563
เลขบน : 748 958 743
บน-ล่าง : 5 4 04 43 48 15 56 58
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 724 920 546
บน-ล่าง : 9 2 4 02 26 29 42 46 49
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

4 46
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 758 984 387
บน-ล่าง : 5 8 52 54 58 28 84 87
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8


เจ้าพ่อปากแดง 17 มกราคม 2564
เจ้าพ่อปากแดง 17 มกราคม 2564


เจ้าพ่อปากแดง 30 ธันวาคม 2563
เจ้าพ่อปากแดง 30 ธันวาคม 2563


เจ้าพ่อปากแดง 16 ธันวาคม 2563
เจ้าพ่อปากแดง 16 ธันวาคม 2563


เจ้าพ่อปากแดง 1 ธันวาคม 2563
เจ้าพ่อปากแดง 1 ธันวาคม 2563


เจ้าพ่อปากแดง 16 พฤศจิกายน 2563
เจ้าพ่อปากแดง 16 พฤศจิกายน 2563


เจ้าพ่อปากแดง 16 ตุลาคม 2563
เจ้าพ่อปากแดง 16 ตุลาคม 2563


เจ้าพ่อปากแดง 1 ตุลาคม 2563
เจ้าพ่อปากแดง 1 ตุลาคม 2563


เจ้าพ่อปากแดง 16 กันยายน 2563
เจ้าพ่อปากแดง 16 กันยายน 2563


เจ้าพ่อปากแดง 1 กันยายน 2563
เจ้าพ่อปากแดง 1 กันยายน 2563


เจ้าพ่อปากแดง 16 สิงหาคม 2563
เจ้าพ่อปากแดง 16 สิงหาคม 2563


เจ้าพ่อปากแดง 1 สิงหาคม 2563
เจ้าพ่อปากแดง 1 สิงหาคม 2563


เจ้าพ่อปากแดง 16 กรกฎาคม 2563
เจ้าพ่อปากแดง 16 กรกฎาคม 2563


เจ้าพ่อปากแดง 1 กรกฎาคม 2563
เจ้าพ่อปากแดง 1 กรกฎาคม 2563


เจ้าพ่อปากแดง 16 มิถุนายน 2563
เจ้าพ่อปากแดง 16 มิถุนายน 2563


เจ้าพ่อปากแดง 1 มิถุนายน 2563
เจ้าพ่อปากแดง 1 มิถุนายน 2563


เจ้าพ่อปากแดง 1 เมษายน 2563
เจ้าพ่อปากแดง 1 เมษายน 2563


เจ้าพ่อปากแดง 16 มีนาคม 2563
เจ้าพ่อปากแดง 16 มีนาคม 2563


เจ้าพ่อปากแดง 1 มีนาคม 2563
เจ้าพ่อปากแดง 1 มีนาคม 2563


เจ้าพ่อปากแดง 16 กุมภาพันธ์ 2563
เจ้าพ่อปากแดง 16 กุมภาพันธ์ 2563


เจ้าพ่อปากแดง 1 กุมภาพันธ์ 2563
เจ้าพ่อปากแดง 1 กุมภาพันธ์ 2563


เจ้าพ่อปากแดง 17 มกราคม 2563
เจ้าพ่อปากแดง 17 มกราคม 2563


เจ้าพ่อปากแดง 30 ธันวาคม 2562
เจ้าพ่อปากแดง 30 ธันวาคม 2562


เจ้าพ่อปากแดง 16 ธันวาคม 2562
เจ้าพ่อปากแดง 16 ธันวาคม 2562


เจ้าพ่อปากแดง 1 ธันวาคม 2562
เจ้าพ่อปากแดง 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น