เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

จอมขมังเวทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563


ข้อมูลเลขเด็ด จอมขมังเวทย์ งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 12 16 19 019
เลขล่าง : 8 28 48 68
เลขที่ออก
403
94
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 7 70 74 78 278
เลขล่าง : 3 34 36 38
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7
17 มกราคม 2563
เลขบน : 1 13 16 19 019
เลขล่าง : 5 05 35 95
เลขที่ออก
774
68
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 23 24 28 728
เลขล่าง : 4 43 45 48
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

4 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 0 02 05 09 209
เลขล่าง : 7 72 76 79
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

7 79
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 31 41 91 891
เลขล่าง : 0 02 03 06
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 2 24 25 27 827
เลขล่าง : 9 09 49 79
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 6 60 62 69 562
เลขล่าง : 5 50 51 59
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

5 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 8 81 84 85 785
เลขล่าง : 0 01 04 08
เลขที่ออก
564
15
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 01 05 08 905
เลขล่าง : 3 13 53 63
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 5 50 54 59 459
เลขล่าง : 8 82 84 89
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

8
5 ออกล่าง
1 กันยายน 2562
เลขบน : 3 31 35 38 738
เลขล่าง : 7 07 17 57
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

7 ออกบน
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 4 43 46 49 549
เลขล่าง : 7 73 76 79
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

4
7 ออกบน
76 ออกบน
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 8 82 84 80 980
เลขล่าง : 3 32 35 37
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง


จอมขมังเวทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563
จอมขมังเวทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563


จอมขมังเวทย์ 1 กุมภาพันธ์ 2563
จอมขมังเวทย์ 1 กุมภาพันธ์ 2563


จอมขมังเวทย์ 17 มกราคม 2563
จอมขมังเวทย์ 17 มกราคม 2563


จอมขมังเวทย์ 30 ธันวาคม 2562
จอมขมังเวทย์ 30 ธันวาคม 2562


จอมขมังเวทย์ 16 ธันวาคม 2562
จอมขมังเวทย์ 16 ธันวาคม 2562


จอมขมังเวทย์ 1 ธันวาคม 2562
จอมขมังเวทย์ 1 ธันวาคม 2562


จอมขมังเวทย์ 16 พฤศจิกายน 2562
จอมขมังเวทย์ 16 พฤศจิกายน 2562


จอมขมังเวทย์ 1 พฤศจิกายน 2562
จอมขมังเวทย์ 1 พฤศจิกายน 2562


จอมขมังเวทย์ 16 ตุลาคม 2562
จอมขมังเวทย์ 16 ตุลาคม 2562


จอมขมังเวทย์ 1 ตุลาคม 2562
จอมขมังเวทย์ 1 ตุลาคม 2562


จอมขมังเวทย์ 16 กันยายน 2562
จอมขมังเวทย์ 16 กันยายน 2562


จอมขมังเวทย์ 1 กันยายน 2562
จอมขมังเวทย์ 1 กันยายน 2562


จอมขมังเวทย์ 16 สิงหาคม 2562
จอมขมังเวทย์ 16 สิงหาคม 2562


จอมขมังเวทย์ 1 สิงหาคม 2562
จอมขมังเวทย์ 1 สิงหาคม 2562


จอมขมังเวทย์ 16 กรกฎาคม 2562
จอมขมังเวทย์ 16 กรกฎาคม 2562


จอมขมังเวทย์ 1 กรกฎาคม 2562
จอมขมังเวทย์ 1 กรกฎาคม 2562


จอมขมังเวทย์ 16 มิถุนายน 2562
จอมขมังเวทย์ 16 มิถุนายน 2562


จอมขมังเวทย์ 1 มิถุนายน 2562
จอมขมังเวทย์ 1 มิถุนายน 2562


จอมขมังเวทย์ 16 พฤษภาคม 2562
จอมขมังเวทย์ 16 พฤษภาคม 2562


จอมขมังเวทย์ 2 พฤษภาคม 2562
จอมขมังเวทย์ 2 พฤษภาคม 2562


จอมขมังเวทย์ 16 เมษายน 2562
จอมขมังเวทย์ 16 เมษายน 2562


จอมขมังเวทย์ 1 เมษายน 2562
จอมขมังเวทย์ 1 เมษายน 2562


จอมขมังเวทย์ 16 มีนาคม 2562
จอมขมังเวทย์ 16 มีนาคม 2562


จอมขมังเวทย์ 1 มีนาคม 2562
จอมขมังเวทย์ 1 มีนาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น