เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขแม่นบน 16 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เลขแม่นบน งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


เลขแม่นบน 16 ตุลาคม 2563
เลขแม่นบน 16 ตุลาคม 2563


16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 6 61 63 67 361 963 467
เลขที่ออก
051
38
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 22 25 29 329 722 825
เลขที่ออก
893
59
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 12 16 17 417 516 812
เลขที่ออก
083
57
1 กันยายน 2563
เลขบน : 3 31 35 36 931 235 736
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 8 82 84 89 782 384 189
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 41 44 48 748 041 945
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 9 90 93 96 896 790 293
เลขที่ออก
286
53
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 12 16 17 017 912 516
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 9 09 39 69 809 439 569
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 5 50 53 57 650 253 957
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 5 53 56 58 958 253 456
เลขที่ออก
403
94
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 7 70 74 79 370 874 679
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7
17 มกราคม 2563
เลขบน : 6 61 63 68 568 061 263
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
68 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 9 09 49 89 289 309 549
เลขที่ออก
541
81
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 6 60 63 67 963 167 460
เลขที่ออก
924
97


เลขแม่นบน 16 ตุลาคม 2563
เลขแม่นบน 16 ตุลาคม 2563


เลขแม่นบน 1 ตุลาคม 2563
เลขแม่นบน 1 ตุลาคม 2563


เลขแม่นบน 16 กันยายน 2563
เลขแม่นบน 16 กันยายน 2563


เลขแม่นบน 1 กันยายน 2563
เลขแม่นบน 1 กันยายน 2563


เลขแม่นบน 16 สิงหาคม 2563
เลขแม่นบน 16 สิงหาคม 2563


เลขแม่นบน 1 สิงหาคม 2563
เลขแม่นบน 1 สิงหาคม 2563


เลขแม่นบน 16 กรกฎาคม 2563
เลขแม่นบน 16 กรกฎาคม 2563


เลขแม่นบน 1 กรกฎาคม 2563
เลขแม่นบน 1 กรกฎาคม 2563


เลขแม่นบน 16 มิถุนายน 2563
เลขแม่นบน 16 มิถุนายน 2563


เลขแม่นบน 1 มิถุนายน 2563
เลขแม่นบน 1 มิถุนายน 2563


เลขแม่นบน 16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขแม่นบน 16 กุมภาพันธ์ 2563


เลขแม่นบน 1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขแม่นบน 1 กุมภาพันธ์ 2563


เลขแม่นบน 17 มกราคม 2563
เลขแม่นบน 17 มกราคม 2563


เลขแม่นบน 30 ธันวาคม 2562
เลขแม่นบน 30 ธันวาคม 2562


เลขแม่นบน 16 ธันวาคม 2562
เลขแม่นบน 16 ธันวาคม 2562


เลขแม่นบน 1 ธันวาคม 2562
เลขแม่นบน 1 ธันวาคม 2562


เลขแม่นบน 16 พฤศจิกายน 2562
เลขแม่นบน 16 พฤศจิกายน 2562


เลขแม่นบน 1 พฤศจิกายน 2562
เลขแม่นบน 1 พฤศจิกายน 2562


เลขแม่นบน 16 ตุลาคม 2562
เลขแม่นบน 16 ตุลาคม 2562


เลขแม่นบน 1 ตุลาคม 2562
เลขแม่นบน 1 ตุลาคม 2562


เลขแม่นบน 16 กันยายน 2562
เลขแม่นบน 16 กันยายน 2562


เลขแม่นบน 1 กันยายน 2562
เลขแม่นบน 1 กันยายน 2562


เลขแม่นบน 16 สิงหาคม 2562
เลขแม่นบน 16 สิงหาคม 2562


เลขแม่นบน 1 สิงหาคม 2562
เลขแม่นบน 1 สิงหาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น