เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขแม่นบน 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เลขแม่นบน งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


เลขแม่นบน 16 ธันวาคม 2562
เลขแม่นบน 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 6 60 63 67 963 167 460
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 8 81 85 89 289 485 081
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 7 70 74 79 079 374 176
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 31 35 38 938 231 035
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 4 40 44 47 347 644 140
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 3 31 35 39 239 835 431
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 23 24 27 827 923 026
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
เลขบน : 5 50 51 58 951 450 358
เลขที่ออก
787
20
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 33 34 38 934 236 730
เลขที่ออก
476
89
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 9 90 93 96 896 790 293
เลขที่ออก
006
58
16 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 6 31 34 38 438 031 734
เลขที่ออก
765
88
เลขที่เข้า

6
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 6 62 65 69 769 162 365
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 01 51 71 271 901 451
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 72 78 79 472 378 670
เลขที่ออก
461
46
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 5 50 54 56 256 154 950
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5 256
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 22 25 28 425 622 728
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
25 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 0 04 01 07 907 304 501
เลขที่ออก
331
23


เลขแม่นบน 16 ธันวาคม 2562
เลขแม่นบน 16 ธันวาคม 2562


เลขแม่นบน 1 ธันวาคม 2562
เลขแม่นบน 1 ธันวาคม 2562


เลขแม่นบน 16 พฤศจิกายน 2562
เลขแม่นบน 16 พฤศจิกายน 2562


เลขแม่นบน 1 พฤศจิกายน 2562
เลขแม่นบน 1 พฤศจิกายน 2562


เลขแม่นบน 16 ตุลาคม 2562
เลขแม่นบน 16 ตุลาคม 2562


เลขแม่นบน 1 ตุลาคม 2562
เลขแม่นบน 1 ตุลาคม 2562


เลขแม่นบน 16 กันยายน 2562
เลขแม่นบน 16 กันยายน 2562


เลขแม่นบน 1 กันยายน 2562
เลขแม่นบน 1 กันยายน 2562


เลขแม่นบน 16 สิงหาคม 2562
เลขแม่นบน 16 สิงหาคม 2562


เลขแม่นบน 1 สิงหาคม 2562
เลขแม่นบน 1 สิงหาคม 2562


เลขแม่นบน 16 กรกฎาคม 2562
เลขแม่นบน 16 กรกฎาคม 2562


เลขแม่นบน 1 กรกฎาคม 2562
เลขแม่นบน 1 กรกฎาคม 2562


เลขแม่นบน 16 มิถุนายน 2562
เลขแม่นบน 16 มิถุนายน 2562


เลขแม่นบน 1 มิถุนายน 2562
เลขแม่นบน 1 มิถุนายน 2562


เลขแม่นบน 16 พฤษภาคม 2562
เลขแม่นบน 16 พฤษภาคม 2562


เลขแม่นบน 2 พฤษภาคม 2562
เลขแม่นบน 2 พฤษภาคม 2562


เลขแม่นบน 16 เมษายน 2562
เลขแม่นบน 16 เมษายน 2562


เลขแม่นบน 1 เมษายน 2562
เลขแม่นบน 1 เมษายน 2562


เลขแม่นบน 16 มีนาคม 2562
เลขแม่นบน 16 มีนาคม 2562


เลขแม่นบน 1 มีนาคม 2562
เลขแม่นบน 1 มีนาคม 2562


เลขแม่นบน 16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขแม่นบน 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น