เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ท้าพิสูจน์ 16 สิงหาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ท้าพิสูจน์ งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


ท้าพิสูจน์ 16 สิงหาคม 2563
ท้าพิสูจน์ 16 สิงหาคม 2563


16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 4 6 10 12 15 18 13 16 43 46 48 63 66 68 018
เลขล่าง : 8 3 5 81 83 85 87 30 35 39 50 55 80 88
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 7 4 5 70 71 74 78 40 43 50 53 57 73 77 374
เลขล่าง : 6 0 3 61 63 65 68 04 05 08 34 35 38 64
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

3 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 3 6 8 32 34 35 39 31 36 38 61 66 68 81 88 439
เลขล่าง : 5 2 9 51 53 57 50 20 24 27 54 90 94 97
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

6 8 68 5 53
3 ออกล่าง
35 ออกล่าง
2 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 5 0 7 51 54 53 56 251 04 05 07 55 57 74 77
เลขล่าง : 1 4 9 10 11 15 19 13 16 43 46 49 93 96 99
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 30 34 31 39 431 4 9 38 41 91 94 44 48 98
เลขล่าง : 6 3 8 61 64 66 68 30 60 80 36 38 88
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 2 22 23 25 28 726
เลขล่าง : 9 90 92 94 97
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

2 ออกล่าง
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 6 61 63 65 69 265
เลขล่าง : 0 02 03 06 09
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

0 ออกบน
03 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 7 0 5 70 72 75 78 03 05 53 55 73 77 378
เลขล่าง : 8 3 4 80 83 84 89 31 34 41 44 81 88
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7 72
0 ออกล่าง
17 มกราคม 2563
เลขบน : 6 3 4 61 63 64 69 31 34 38 41 44 48 569
เลขล่าง : 5 1 8 12 13 16 52 53 56 82 83 86 54 58
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

4 8 86
6 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 9 4 6 90 91 95 98 42 45 48 62 65 68 92 398
เลขล่าง : 2 7 9 20 22 27 29 23 73 77 70 93 97 90
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

4
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 5 7 22 25 26 29 726
เลขล่าง : 6 1 5 61 63 66 67
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2
7 ออกล่าง
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 0 1 6 02 04 05 08 908
เลขล่าง : 0 8 9 90 91 94 98
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8
1 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 40 42 47 48 548
เลขล่าง : 7 72 74 76 70
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 32 34 36 37 637
เลขล่าง : 6 60 62 65 69
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 4 7 10 16 18 19 716
เลขล่าง : 0 5 7 51 53 54 58
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 5 51
1 ออกล่าง


ท้าพิสูจน์ 16 สิงหาคม 2563
ท้าพิสูจน์ 16 สิงหาคม 2563


ท้าพิสูจน์ 1 สิงหาคม 2563
ท้าพิสูจน์ 1 สิงหาคม 2563


ท้าพิสูจน์ 16 กรกฎาคม 2563
ท้าพิสูจน์ 16 กรกฎาคม 2563


ท้าพิสูจน์ 1 กรกฎาคม 2563
ท้าพิสูจน์ 1 กรกฎาคม 2563


ท้าพิสูจน์ 16 มิถุนายน 2563
ท้าพิสูจน์ 16 มิถุนายน 2563


ท้าพิสูจน์ 1 มิถุนายน 2563
ท้าพิสูจน์ 1 มิถุนายน 2563


ท้าพิสูจน์ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ท้าพิสูจน์ 16 กุมภาพันธ์ 2563


ท้าพิสูจน์ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ท้าพิสูจน์ 1 กุมภาพันธ์ 2563


ท้าพิสูจน์ 17 มกราคม 2563
ท้าพิสูจน์ 17 มกราคม 2563


ท้าพิสูจน์ 30 ธันวาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 30 ธันวาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 16 ธันวาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 16 ธันวาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 1 ธันวาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 1 ธันวาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 16 พฤศจิกายน 2562
ท้าพิสูจน์ 16 พฤศจิกายน 2562


ท้าพิสูจน์ 1 พฤศจิกายน 2562
ท้าพิสูจน์ 1 พฤศจิกายน 2562


ท้าพิสูจน์ 16 ตุลาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 16 ตุลาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 1 ตุลาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 1 ตุลาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 16 กันยายน 2562
ท้าพิสูจน์ 16 กันยายน 2562


ท้าพิสูจน์ 1 กันยายน 2562
ท้าพิสูจน์ 1 กันยายน 2562


ท้าพิสูจน์ 16 สิงหาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 16 สิงหาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 1 สิงหาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 1 สิงหาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 16 กรกฎาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 16 กรกฎาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 1 กรกฎาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 1 กรกฎาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 16 มิถุนายน 2562
ท้าพิสูจน์ 16 มิถุนายน 2562


ท้าพิสูจน์ 1 มิถุนายน 2562
ท้าพิสูจน์ 1 มิถุนายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น