เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ท้าพิสูจน์ 16 พฤศจิกายน 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ท้าพิสูจน์ งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


ท้าพิสูจน์ 16 พฤศจิกายน 2562
ท้าพิสูจน์ 16 พฤศจิกายน 2562


16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 40 42 47 48 548
เลขล่าง : 7 72 74 76 70
รอผล
???
??
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 32 34 36 37 637
เลขล่าง : 6 60 62 65 69
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 4 7 10 16 18 19 716
เลขล่าง : 0 5 7 51 53 54 58
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 5 51
1 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 3 30 31 35 37 837
เลขล่าง : 8 83 84 86 80
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 6 8 21 23 26 29 726
เลขล่าง : 1 5 7 70 75 72 78
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

8 5
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 5 9 10 11 14 19 50 54 59 90 94 99 219
เลขล่าง : 0 3 6 04 05 07 09 34 35 39 64 65 69
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

0
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 31 34 36 38 438
เลขล่าง : 7 70 73 74 76
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

7 ออกบน
76 ออกบน
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 9 5 50 51 54 57 58 20 21 27 90 91 97 658
เลขล่าง : 2 8 9 21 23 26 29 27 80 81 87 90 91 97
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

8
5 ออกล่าง
58 ออกล่าง
16 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 439 39 35 32 31 3
เลขล่าง : 58 57 54 50 5
เลขที่ออก
765
88
เลขที่เข้า

5 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 9 2 7 90 92 95 98 20 24 27 70 74 77 94 97 598
เลขล่าง : 6 2 8 61 63 65 67 20 25 27 60 90 95 97
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7 74 6 8
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 5 3 6 51 53 54 59 31 39 55 61 65 69 854
เลขล่าง : 0 1 5 01 04 05 09 15 18 55 58 08 00
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 55
0 ออกบน
5 ออกบน
55 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 7 8 9 70 75 72 78 74 76 80 81 86 90 91 96 378
เลขล่าง : 8 4 7 81 83 86 89 40 43 49 70 73 79 80
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 4 5 20 21 26 29 25 27 41 45 48 51 55 58 529
เลขล่าง : 3 15 30 38 36 39 12 18 32 35 52 55 58
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 5 26
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 6 3 8 60 64 67 69 30 35 37 65 80 85 87
เลขล่าง : 2 9 0 21 23 26 28 24 25 94 95 98 04 05 08
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

3 2 25
24 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 2 5 31 36 32 38 21 28 33 51 53 58 438
เลขล่าง : 6 3 7 60 62 65 67 31 32 38 61 68 71 72 78
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 31 3 32
2 ออกล่าง
32 ออกล่าง
31 ออกบน
1 เมษายน 2562
เลขบน : 9 3 6 90 95 91 97 695 31 35 37 61 65 67
เลขล่าง : 5 2 0 51 54 52 59 21 26 28 56 58 04 06 08
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

6 67 5 2 52
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 5 8 41 43 46 48 40 42 50 52 56 80 82 86 748
เลขล่าง : 7 5 8 70 74 76 78 50 54 57 77 80 84
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

8 82
4 ออกล่าง
46 ออกล่าง
8 ออกบน


ท้าพิสูจน์ 16 พฤศจิกายน 2562
ท้าพิสูจน์ 16 พฤศจิกายน 2562


ท้าพิสูจน์ 1 พฤศจิกายน 2562
ท้าพิสูจน์ 1 พฤศจิกายน 2562


ท้าพิสูจน์ 16 ตุลาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 16 ตุลาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 1 ตุลาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 1 ตุลาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 16 กันยายน 2562
ท้าพิสูจน์ 16 กันยายน 2562


ท้าพิสูจน์ 1 กันยายน 2562
ท้าพิสูจน์ 1 กันยายน 2562


ท้าพิสูจน์ 16 สิงหาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 16 สิงหาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 1 สิงหาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 1 สิงหาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 16 กรกฎาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 16 กรกฎาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 1 กรกฎาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 1 กรกฎาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 16 มิถุนายน 2562
ท้าพิสูจน์ 16 มิถุนายน 2562


ท้าพิสูจน์ 1 มิถุนายน 2562
ท้าพิสูจน์ 1 มิถุนายน 2562


ท้าพิสูจน์ 16 พฤษภาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 16 พฤษภาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 2 พฤษภาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 2 พฤษภาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 16 เมษายน 2562
ท้าพิสูจน์ 16 เมษายน 2562


ท้าพิสูจน์ 1 เมษายน 2562
ท้าพิสูจน์ 1 เมษายน 2562


ท้าพิสูจน์ 16 มีนาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 16 มีนาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 1 มีนาคม 2562
ท้าพิสูจน์ 1 มีนาคม 2562


ท้าพิสูจน์ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ท้าพิสูจน์ 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น