เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 สิงหาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด แม่ตะเคียนทอง ให้โชค งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 สิงหาคม 2563
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 สิงหาคม 2563


16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 4 5 8 7 9 3 0 11 13 15 18 19
เลขล่าง : 0 1 3 5 6 8 50 51 54 56 58
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 8 1 2 5 82 83 85 86 87
เลขล่าง : 5 1 4 7 50 51 54 57 58
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

1
2 ออกล่าง
1 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 3 6 8 9 2 5 7 4 0 31 34 35 38 30
เลขล่าง : 2 3 4 9 6 23 24 26 28 29
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

6 8 2 3
3 ออกล่าง
5 ออกล่าง
35 ออกล่าง
2 ออกบน
6 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 0 1 4 7 2 5 8 3 6 9 40 42 46 47 49
เลขล่าง : 0 1 4 5 3 6 7 9 01 04 05 07 09
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

2 5 8 3
3 ออกล่าง
5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 5 1 3 8 51 53 54 56 50
เลขล่าง : 3 0 4 6 30 31 33 35 38
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 4 40 42 46 47 49
เลขล่าง : 2 21 23 26 28 20
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

2
4 ออกล่าง
42 ออกล่าง
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 9 90 92 93 96 98
เลขล่าง : 6 61 63 65 67 60
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

9 ออกล่าง
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 2 4 6 8 81 83 84 86 80
เลขล่าง : 1 3 6 7 70 72 74 78 79
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

2 6
6 ออกล่าง
7 ออกบน
72 ออกบน
17 มกราคม 2563
เลขบน : 9 90 91 93 95 98
เลขล่าง : 3 31 34 35 36 38
เลขที่ออก
774
68
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 2 6 9 41 42 45 46 49
เลขล่าง : 0 1 7 9 02 03 06 08 09
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

1 41 1
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 0 1 2 9 90 91 93 95 98
เลขล่าง : 1 2 5 7 50 51 54 57 59
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 9 7
2 ออกบน
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 3 8 0 81 83 84 87 89
เลขล่าง : 2 4 6 9 21 24 25 28 20
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 ออกล่าง
8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
2 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 0 2 5 7 72 74 75 76 70
เลขล่าง : 1 5 7 8 81 85 83 86 80
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 5 7 9 51 53 56 58 50
เลขล่าง : 3 30 32 34 37 38 4 6 9
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 5 7 9
9 ออกล่าง
3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 4 6 8 80 81 84 85 87
เลขล่าง : 1 3 4 8 41 42 46 48 49
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 6 1
1 ออกล่าง
4 ออกบน
46 ออกบน


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 สิงหาคม 2563
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 สิงหาคม 2563


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 สิงหาคม 2563
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 สิงหาคม 2563


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 กรกฎาคม 2563
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 กรกฎาคม 2563


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 กรกฎาคม 2563
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 กรกฎาคม 2563


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 มิถุนายน 2563
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 มิถุนายน 2563


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 มิถุนายน 2563
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 มิถุนายน 2563


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 กุมภาพันธ์ 2563
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 กุมภาพันธ์ 2563


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 กุมภาพันธ์ 2563
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 กุมภาพันธ์ 2563


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 17 มกราคม 2563
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 17 มกราคม 2563


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 30 ธันวาคม 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 30 ธันวาคม 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 ธันวาคม 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 ธันวาคม 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 ธันวาคม 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 ธันวาคม 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 พฤศจิกายน 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 พฤศจิกายน 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 พฤศจิกายน 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 พฤศจิกายน 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 ตุลาคม 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 ตุลาคม 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 ตุลาคม 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 ตุลาคม 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 กันยายน 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 กันยายน 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 กันยายน 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 กันยายน 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 สิงหาคม 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 สิงหาคม 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 สิงหาคม 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 สิงหาคม 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 กรกฎาคม 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 กรกฎาคม 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 กรกฎาคม 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 กรกฎาคม 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 มิถุนายน 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 16 มิถุนายน 2562


แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 มิถุนายน 2562
แม่ตะเคียนทอง ให้โชค 1 มิถุนายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น