เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 มิถุนายน 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 4 6 9 41 45 42 49 62 65 69 63 92 95 97 549 760 897
เลขล่าง : 5 7 0 50 56 53 59 71 74 76 79 02 06 08
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6
4 ออกล่าง
42 ออกล่าง
5 ออกบน
7 ออกบน
76 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 3 6 9 30 33 36 37 16 26 56 86 90 92 94 97 536 986 392
เลขล่าง : 1 5 7 10 13 16 19 53 56 59 50 71 74 76 78
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3 30
9 ออกล่าง
94 ออกล่าง
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 5 8 41 42 45 48 50 51 57 81 86 89 945 654 389
เลขล่าง : 2 6 9 21 24 25 27 62 65 64 68 90 94 95 97
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

6
2 ออกบน
27 ออกบน
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 6 9 30 33 36 37 61 67 69 92 95 90 94 837 569 190
เลขล่าง : 0 1 5 03 04 06 09 10 13 16 19 53 51 56 59
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 4 5 7 41 46 48 40 52 53 57 58 71 73 76 70 746 958 273
เลขล่าง : 2 9 0 21 23 26 27 91 93 97 90 02 05 04 07
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

4 5 41
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 6 9 20 23 26 29 60 61 65 69 94 98 526 761 298
เลขล่าง : 1 4 7 10 12 15 19 40 42 46 49 71 73 76 78
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 9 7
4 ออกบน
42 ออกบน
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 8 0 11 14 16 19 80 83 84 89 02 03 06 219 089 508
เลขล่าง : 2 6 9 20 21 25 28 61 64 65 68 91 94 97 90
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 ออกล่าง
8 ออกล่าง
2 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 2 5 7 24 25 27 28 31 34 56 58 74 76 79 70 728 958 470
เลขล่าง : 4 7 8 41 43 46 48 70 72 77 79 80 85 86 89
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 4 6 31 33 38 39 40 42 45 49 63 65 67 69 439 045 967
เลขล่าง : 0 5 7 03 04 05 09 51 53 56 58 71 72 74 79
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 7 79
5 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 2 5 9 22 25 27 28 51 53 56 58 91 94 95 97 527 958 397
เลขล่าง : 1 4 8 12 14 16 18 40 43 45 47 80 83 84 86
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 1
51 ออกล่าง
4 ออกบน
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 3 4 0 31 34 36 37 42 45 48 49 02 06 03 09 936 049 802
เลขล่าง : 2 6 9 20 23 25 29 61 62 64 69 91 95 98
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

9 95
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 6 9 20 23 25 28 60 63 65 68 91 93 94 97 825 763 097
เลขล่าง : 1 3 6 12 14 16 19 23 63 73 93 62 67 60
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3 ออกบน
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 8 0 12 14 17 10 81 80 85 89 02 06 04 910 180 304
เลขล่าง : 4 5 8 41 45 48 47 50 51 59 81 85 83 87
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

8
0 ออกล่าง
02 ออกล่าง
8 ออกบน
87 ออกบน
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 6 9 31 32 35 38 60 63 64 67 91 95 93 90 238 067 895
เลขล่าง : 1 2 6 10 13 16 19 21 23 25 29 60 62 65 69
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

6 67
9 ออกล่าง
6 ออกบน


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 มิถุนายน 2563
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 มิถุนายน 2563


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 กุมภาพันธ์ 2563
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 กุมภาพันธ์ 2563


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 กุมภาพันธ์ 2563
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 กุมภาพันธ์ 2563


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 17 มกราคม 2563
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 17 มกราคม 2563


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 30 ธันวาคม 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 30 ธันวาคม 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 ธันวาคม 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 ธันวาคม 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 ธันวาคม 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 ธันวาคม 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 พฤศจิกายน 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 พฤศจิกายน 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 พฤศจิกายน 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 พฤศจิกายน 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 ตุลาคม 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 ตุลาคม 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 ตุลาคม 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 ตุลาคม 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 กันยายน 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 กันยายน 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 กันยายน 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 กันยายน 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 สิงหาคม 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 สิงหาคม 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 สิงหาคม 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 สิงหาคม 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 กรกฎาคม 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 กรกฎาคม 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 มิถุนายน 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 มิถุนายน 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 มิถุนายน 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 มิถุนายน 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 พฤษภาคม 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 พฤษภาคม 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 2 พฤษภาคม 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 2 พฤษภาคม 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 เมษายน 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 เมษายน 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 เมษายน 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 เมษายน 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 มีนาคม 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 16 มีนาคม 2562


ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 มีนาคม 2562
ตัวโน๊ตพยากรณ์เลข 1 มีนาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น