เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ทรงกลด คนทรง 16 สิงหาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ทรงกลด คนทรง งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


ทรงกลด คนทรง 16 สิงหาคม 2563
ทรงกลด คนทรง 16 สิงหาคม 2563


16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 081 984
บน-ล่าง : 8 1 0 4 7
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 540 349
บน-ล่าง : 4 7 8 0 6 9
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

9
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 652 758
บน-ล่าง : 5 2 6 8 0
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

5 2 6 8
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 641 549
บน-ล่าง : 4 1 5 7 3 9
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 3
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 930 438
บน-ล่าง : 3 4 6 0 2 8
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 821 627
บน-ล่าง : 2
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

2
16 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 0 1 5 8 9
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

0 9
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 370 874
บน-ล่าง : 0 1 4 7 8
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

0 7
17 มกราคม 2563
เลขบน : 291 394
บน-ล่าง : 0 2 4 1 6 9
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

4 6
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 062 563
บน-ล่าง : 1 2 3 5 6 9
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

1 5
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 425 928
บน-ล่าง : 0 2 5 6 7 8
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 7
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 950 758
บน-ล่าง : 0 5 8 9
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

5 8
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 641 348
บน-ล่าง : 4 1 5 7 8
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 562 769
บน-ล่าง : 2 3 4 6 9
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 9
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 413 017
บน-ล่าง : 1 2 3 4 6 5
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

1 4 6 5


ทรงกลด คนทรง 16 สิงหาคม 2563
ทรงกลด คนทรง 16 สิงหาคม 2563


ทรงกลด คนทรง 1 สิงหาคม 2563
ทรงกลด คนทรง 1 สิงหาคม 2563


ทรงกลด คนทรง 16 กรกฎาคม 2563
ทรงกลด คนทรง 16 กรกฎาคม 2563


ทรงกลด คนทรง 1 กรกฎาคม 2563
ทรงกลด คนทรง 1 กรกฎาคม 2563


ทรงกลด คนทรง 16 มิถุนายน 2563
ทรงกลด คนทรง 16 มิถุนายน 2563


ทรงกลด คนทรง 1 มิถุนายน 2563
ทรงกลด คนทรง 1 มิถุนายน 2563


ทรงกลด คนทรง 16 กุมภาพันธ์ 2563
ทรงกลด คนทรง 16 กุมภาพันธ์ 2563


ทรงกลด คนทรง 1 กุมภาพันธ์ 2563
ทรงกลด คนทรง 1 กุมภาพันธ์ 2563


ทรงกลด คนทรง 17 มกราคม 2563
ทรงกลด คนทรง 17 มกราคม 2563


ทรงกลด คนทรง 30 ธันวาคม 2562
ทรงกลด คนทรง 30 ธันวาคม 2562


ทรงกลด คนทรง 16 ธันวาคม 2562
ทรงกลด คนทรง 16 ธันวาคม 2562


ทรงกลด คนทรง 1 ธันวาคม 2562
ทรงกลด คนทรง 1 ธันวาคม 2562


ทรงกลด คนทรง 16 พฤศจิกายน 2562
ทรงกลด คนทรง 16 พฤศจิกายน 2562


ทรงกลด คนทรง 1 พฤศจิกายน 2562
ทรงกลด คนทรง 1 พฤศจิกายน 2562


ทรงกลด คนทรง 16 ตุลาคม 2562
ทรงกลด คนทรง 16 ตุลาคม 2562


ทรงกลด คนทรง 1 ตุลาคม 2562
ทรงกลด คนทรง 1 ตุลาคม 2562


ทรงกลด คนทรง 16 กันยายน 2562
ทรงกลด คนทรง 16 กันยายน 2562


ทรงกลด คนทรง 1 กันยายน 2562
ทรงกลด คนทรง 1 กันยายน 2562


ทรงกลด คนทรง 16 สิงหาคม 2562
ทรงกลด คนทรง 16 สิงหาคม 2562


ทรงกลด คนทรง 1 สิงหาคม 2562
ทรงกลด คนทรง 1 สิงหาคม 2562


ทรงกลด คนทรง 1 กรกฎาคม 2562
ทรงกลด คนทรง 1 กรกฎาคม 2562


ทรงกลด คนทรง 16 มิถุนายน 2562
ทรงกลด คนทรง 16 มิถุนายน 2562


ทรงกลด คนทรง 1 มิถุนายน 2562
ทรงกลด คนทรง 1 มิถุนายน 2562


ทรงกลด คนทรง 16 พฤษภาคม 2562
ทรงกลด คนทรง 16 พฤษภาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น